Dla studentów

Wymiana legitymacji papierowej na elektroniczną

Studencie, od dziś masz możliwość wymiany legitymacji papierowej na elektroniczną. CZYM JEST ELS? ELS (Elektroniczna Legitymacja Studencka) jest dokumentem identyfikacyjnym studenta. Spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w prawie dokumentacji przebiegu studiów. Jest wyposażona w interfejs stykowy i zbliżeniowy. Prawo do jej posiadania mają studenci […]

Wymiana legitymacji papierowej na elektroniczną Read More »

Dostęp do archiwum czasopisma Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja

Informujemy o możliwości skorzystania z internetowego archiwum czasopisma Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja. Wszystkie artykuły od numeru pierwszego są dostępne na komputerach w bibliotece. Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem, zapytaj bibliotekarza. http://www.praktycznafizjoterapia.pl/

Dostęp do archiwum czasopisma Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja Read More »

Informacja dla studentów 2 semestru fizjoterapii niestacjonarnej

Informacja o przygotowaniu się do ćwiczeń z masażu leczniczego studentów dla semestru II. Mięśnie dla semestru II: KD: 1. Czworogłowy uda 2. Naprężacz powięzi szerokiej 3. Krawiecki 3. Pośladkowy wielki 4. Pośladkowy średni 5. Dwugłowy uda 6. Półścięgnisty 7. Półbłoniasty 8. Przywodziciel wielki 9. Trógłowy łydki 10. Piszczelowy przedni 11. Smukły 12. Podkolanowy Na zajęciach

Informacja dla studentów 2 semestru fizjoterapii niestacjonarnej Read More »

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

Każdy student I roku musi zaliczyć szkolenie biblioteczne, które dostępne jest na naszej stronie. Szkolenie biblioteczne 2016 Warunkiem zaliczenia szkolenia jest zapoznanie się z informacjami w prezentacji i odpowiedź na zamieszczone na stronie pytanie. Pod koniec semestru zapraszamy po pieczątkę potwierdzającą zaliczenie szkolenia.

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku Read More »

Zasady przepisywania ocen z protokołów zaliczenia przedmiotu uzyskanych w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku

Obowiązkiem studenta jest uzyskanie wpisu do indeksu i na kartę okresowych osiągnięć studenta od nauczyciela akademickiego, którego nazwisko umieszczone jest na karcie okresowych osiągnięć studenta w terminach ustalonych przez prowadzącego i podanych na stronie uczelni. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, student zobowiązany jest skontaktować się we własnym zakresie, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej z nauczycielem

Zasady przepisywania ocen z protokołów zaliczenia przedmiotu uzyskanych w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku Read More »

Zasady przepisywania ocen z zajęć zaliczonych w innej uczelni wyższej na studiach I stopnia oraz jednolitych magisterskich

O przepisanie oceny z przedmiotu zaliczonego na innej uczelni można ubiegać się na podstawie następujących dokumentów:a) indeks, lubb) karta okresowych osiągnięć studenta, lubc) karta przebiegu studiów, lubd) suplement do dyplomu, lube) zaświadczenie wydane przez dziekanat z innej uczelniwraz z informacją o wymiarze godzinowym z danego przedmiotu i formie zaliczenia. Kserokopie ww. dokumentów należy potwierdzić w

Zasady przepisywania ocen z zajęć zaliczonych w innej uczelni wyższej na studiach I stopnia oraz jednolitych magisterskich Read More »

SUPER PROMOCJA – ZWOLNIMY CIĘ Z CZESNEGO!

STUDENTKO I STUDENCIE NASZEJ UCZELNI! Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy SUPER PROMOCJĘ! Za każdego poleconego studenta otrzymasz 200 zł zniżki w czesnym w semestrze zimowym 2017/2018. Zwolnimy Cię z czesnego, jeśli polecisz naszą uczelnię co najmniej 6 studentom! Zaoszczędzone pieniądze przeznacz na wypoczynek lub inne przyjemności. Aby skorzystać z promocji wystarczy, że polecony przez Ciebie kandydat

SUPER PROMOCJA – ZWOLNIMY CIĘ Z CZESNEGO! Read More »

Scroll to Top