Studenckie koła naukowe

Studenci Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku rozwijają swoje pasje w funkcjonujących na Uczelni organizacjach studenckich, do których należą   koła naukowe.

Celem działalności organizacji studenckich jest:
-zainteresowanie studentów problematyką związaną ze studiowanym kierunkiem studiów lub ścieżką kształcenia,
-zastosowanie zdobytej w procesie uczenia się wiedzy w rozwijaniu zainteresowań naukowo – badawczych studentów,
-rozwijanie umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów,
-propagowanie indywidualnych i grupowych osiągnięć studentów Uczelni,
-między kierunkowej integracji studentów oraz pracowników Uczelni,
-rozwijanie osobowości członków organizacji i pobudzanie w nich postaw sprzyjających rozwojowi zawodowemu.

Wszystkie koła naukowe naszej uczelni czekają na nowych, aktywnych członków. Jeżeli chcesz twórczo spędzać czas wolny, wybierz jedno z nich. Wypełnij deklarację członkowską i prześlij skan na adres rekrutacja@wsz.pl lub złóż osobiście w biurze ds. promocji i rekrutacji. 

Studenckie koła naukowe, które funkcjonują w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku:

Koło Naukowe Dietetyka WSZ
Scroll to Top