Author name: Agnieszka Szczerba

Wybór promotorów pracy licencjackiej – kosmetologia, studia niestacjonarne

Studenci 4 semestru kosmetologii (studia niestacjonarne) proszeni są o dokonanie wyboru promotora pracy licencjackiej. Wybór promotora prowadzącego seminarium dyplomowe następuje w formie deklaracji złożonej drogą elektroniczną na adres: info@wsz.pl nie później niż do 02.07.2019 r. W tym celu należy przesłać e-maila o treści: Imię i nazwisko: Na promotora pracy licencjackiej wybieram: imię i nazwisko promotora

Wybór promotorów pracy licencjackiej – kosmetologia, studia niestacjonarne Read More »

Wybór promotorów pracy licencjackiej – kosmetologia, studia stacjonarne

Studenci 4 semestru kosmetologii (studia stacjonarne) proszeni są o dokonanie wyboru promotora pracy licencjackiej. Wybór promotora prowadzącego seminarium dyplomowe następuje w formie deklaracji złożonej drogą elektroniczną na adres: info@wsz.pl nie później niż do 02.07.2019 r. W tym celu należy przesłać e-maila o treści: Imię i nazwisko: Na promotora pracy licencjackiej wybieram: imię i nazwisko promotora

Wybór promotorów pracy licencjackiej – kosmetologia, studia stacjonarne Read More »

Wybór promotorów pracy magisterskiej- kosmetologia, studia II stopnia niestacjonarne

Studenci 2 semestru kosmetologii magisterskiej (studia niestacjonarne) proszeni są o dokonanie wyboru promotora pracy magisterskiejh. Wybór promotora prowadzącego seminarium dyplomowe następuje w formie deklaracji złożonej drogą elektroniczną na adres: info@wsz.pl nie później niż do 25.06.2019 r. W tym celu należy przesłać e-maila o treści: Imię i nazwisko: Na promotora pracy magisterskiej wybieram: imię i nazwisko

Wybór promotorów pracy magisterskiej- kosmetologia, studia II stopnia niestacjonarne Read More »

Wybór promotorów pracy licencjackiej – dietetyka, studia stacjonarne

Studenci 4 semestru dietetyki (studia stacjonarne) proszeni są o dokonanie wyboru promotora pracy licencjackiej. Wybór promotora prowadzącego seminarium dyplomowe następuje w formie deklaracji złożonej drogą elektroniczną na adres: info@wsz.pl nie później niż do 25.06.2019 r. W tym celu należy przesłać e-maila o treści: Imię i nazwisko: Na promotora pracy licencjackiej wybieram: imię i nazwisko promotora

Wybór promotorów pracy licencjackiej – dietetyka, studia stacjonarne Read More »

Wybór promotorów pracy licencjackiej – dietetyka, studia niestacjonarne

Studenci 4 semestru dietetyki (studia niestacjonarne) proszeni są o dokonanie wyboru promotora pracy licencjackiej. Wybór promotora prowadzącego seminarium dyplomowe następuje w formie deklaracji złożonej drogą elektroniczną na adres: info@wsz.pl nie później niż do 25.06.2019 r. W tym celu należy przesłać e-maila o treści: Imię i nazwisko: Na promotora pracy licencjackiej wybieram: imię i nazwisko promotora

Wybór promotorów pracy licencjackiej – dietetyka, studia niestacjonarne Read More »

Scroll to Top