Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Kontakt

Adres uczelni Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku ul. Pelplińska 7 80-335 Gdańsk
Pozycja gps: na google maps

Dyrektor uczelni
mgr Katarzyna Sołopa

e-mail: katarzyna.solopa@wsz.pl
rektorat@wsz.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP): /WSZGdansk/SkrytkaESP


Biuro obsługi studenta (dziekanat) pok. 200
tel.: 58 769 08 10, 58 769 08 11, 58 769 08 41, 58 769 08 60, 58 769 08 64, 58 769 08 12
e-mail: dziekanat@wsz.pl
Godziny otwarcia

Biuro ds. promocji i rekrutacji
pok. 101
tel.: 58 769 08 01, 58 769 08 02, 58 769 08 04
pok. 102
tel.: 58 769 08 00, 58 769 08 03
e-mail: rekrutacja@wsz.pl
Godziny otwarcia

Biuro ds. płatności i stypendiów pok. 303
tel.: 58 769 08 70
e-mail: czesne@wsz.pl; stypendium@wsz.pl
Godziny otwarcia

Biuro ds. nauki i biblioteka pok. 014
tel.: 58 769 08 65, 58 769 08 75,
e-mail: biblioteka@wsz.pl; wydawnictwo@wsz.pl
Godziny otwarcia

Biuro Erasmus
tel.: 58 769 08 60
e-mail: erasmus@wsz.pl
Godziny otwarcia

Biuro ds. praktyk pok. 200
tel.: 58 769 08 69
e-mail: praktyki@wsz.pl
Godziny otwarcia

Biuro kanclerza pok. 209
tel.: 58 769 08 98, 58 769 08 48, 58 769 08 58
e-mail: biurokanclerza@wsz.pl

Administrator danych
e-mail: administratordanych@wsz.pl

Cofnij
WSZ na Facebooku