Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Kontakt

Adres uczelni Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku ul. Pelplińska 7 80-335 Gdańsk

Pozycja gps: na google maps
Biuro ds. nauki i biblioteka pok.014
tel.: 58 769 08 55, 58 769 08 65,
faks: 58 769 08 19,
e-mail: biblioteka@wsz.pl; wydawnictwo@wsz.pl
Godziny otwarcia
Biuro Erasmus pok.218
tel.: 58 769 08 60,
faks: 58 769 08 01,
e-mail: erasmus@wsz.pl
Godziny otwarcia
Biuro ds. płatności i stypendiów pok. 303
tel.: 58 769 08 70
e-mail: czesne@wsz.pl; stypendium@wsz.pl
Godziny otwarcia
Biuro ds. promocji i rekrutacji pok. 101
tel.: 58 769 08 00 58 769 08 02, 58 769 08 03, 58 769 08 04
e-mail: rekrutacja@wsz.pl
Godziny otwarcia
Biuro obsługi studenta (dziekanat) pok. 200
tel.: 58 769 08 18, 58 769 08 11, 58 769 08 10, 58 769 08 12, 58 769 08 64, 58 769 08 41
e-mail: dziekanat@wsz.pl
Godziny otwarcia
Biuro ds. praktyk pok. 201
tel.: 58 769 08 69
e-mail: praktyki@wsz.pl
Godziny otwarcia
Rektorat p. 301
tel.: 58 769 08 80
e-mail: rektorat@wsz.pl
Godziny otwarcia
Recepcja
tel.: 58 769 08 00
e-mail: recepcja@wsz.pl
Godziny otwarcia
Cofnij

WSZ na Facebooku