Kontakt

Adres uczelni

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku ul. Pelplińska 7 80-335 Gdańsk

Dyrektor uczelni

mgr Katarzyna Sołopa

e-mail: katarzyna.solopa@wsz.pl
rektorat@wsz.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP): /WSZGdansk/SkrytkaESP

Biura administracyjne

Biuro obsługi studenta (dziekanat) pok. 200

tel.: 58 769 08 10, 58 769 08 11, 58 769 08 41, 58 769 08 42, 58 769 08 60, 58 769 08 69
e-mail: dziekanat@wsz.pl
Godziny otwarcia

Biuro ds. promocji i rekrutacji pok. 101, 102, 103

tel.: 58 769 08 00, 58 769 08 01, 58 769 08 02, 58 769 08 03, 58 769 08 04, 58 769 08 05
e-mail: rekrutacja@wsz.pl
Godziny otwarcia

Biuro studiów podyplomowych pok. 103

tel.: 58 769 08 05
e-mail: studia.podyplomowe@wsz.pl
Godziny otwarcia

Biuro ds. płatności i stypendiów pok. 303

tel.: 58 769 08 70
e-mail: czesne@wsz.plstypendium@wsz.pl
Godziny otwarcia

Biuro ds. nauki i biblioteka pok. 014

tel.: 58 769 08 65, 58 769 08 75,
e-mail: biblioteka@wsz.plwydawnictwo@wsz.pl
Godziny otwarcia

Biuro Współpracy Międzynarodowej pok. 200

tel.: 58 769 08 60
e-mail: erasmus@wsz.pl
Godziny otwarcia

Biuro ds. praktyk pok. 200

tel.: 58 769 08 69
e-mail: praktyki@wsz.pl
Godziny otwarcia

Biuro karier pok. 200

tel.: 58 769 08 69
e-mail: biurokarier@wsz.pl
Godziny otwarcia

Biuro kanclerza pok. 209

tel.: 58 769 08 98, 58 769 08 58
e-mail: biurokanclerza@wsz.pl

Biuro rektora pok. 200

tel. 58 769 08 41
e-mail: biurorektora@wsz.pl

Biuro projektów UE pok. 324

tel.: 58 769 08 68, 58 769 08 48

Biuro ds. organizacji kształcenia (planiści) pok. 218

tel.: 58 769 08 55, 58 769 08 18, 58 769 08 12, 58 769 08 51
e-mail: plany@wsz.pl

Biuro ds. osób z niepełnosprawnościami pok. 014

tel.: 58 769 08 41, 58 769 08 65, e-mail: bon@wsz.pl

Biuro ds. organizacji zajęć dydaktycznych pok. 309

tel.: 58 769 8 64, 58 769 08 63
e-mail: zamówienia@wsz.pl

Administrator danych

Scroll to Top