Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku oferuje książki z zakresu zarządzania oraz nauk o zdrowiu z dziedzin: kosmetologia, dietetyka, fizjoterapia. Książki dostępne są w formie papierowej, którą można zakupić poprzez wysłanie formularz zamówienia książek na e-maila: wydawnictwo@wsz.pl. Akceptujemy tylko płatności elektroniczne.

TYTUŁY DOSTĘPNE W OFERCIE WYDAWNICTWA:


Tytuł: Żywienie człowieka na różnych etapach życia i w różnych warunkach środowiskowych
Autor: Ewa Babicz-Zielińska, Marzena Podgórska (red.)
Cena: 79 zł
Forma: wersja papierowa
Spis treści
Opis: Podręcznik akademicki pt. „Żywienie człowieka na różnych etapach życia i w różnych warunkach środowiskowych”, jest pierwszym tego typu opracowaniem na polskim rynku wydawniczym, które w sposób kompleksowy, przystępny, a jednocześnie wyczerpujący omawia podstawowe zagadnienia związane z żywieniem człowieka. Myślą przewodnią są zmieniające się wraz z wiekiem determinanty prawidłowego żywienia, które dodatkowo zostały rozszerzone o żywienie w odmiennych warunkach środowiska zewnętrznego. Adresatami będą zarówno studenci uniwersytetów medycznych, przyrodniczych jak również osoby, które są zainteresowane prawidłowym żywieniem dzieci, młodzieży i osób dorosłych. – z recenzji prof. dr. hab. Juliusza Przysławskiego


Tytuł: Kończyny – przedmiot specjalizacji we współczesnych naukach o zdrowiu
Autor: Marzena Podgórska (red.)
Cena: 40 zł
Forma: wersja papierowa
Spis treści
Opis: Publikacja w całości poświęcona jest wyłącznie tematyce kończyn. Co ważne skupia się nie tylko na ich podłożu zdrowotnym, lecz także ukazuje je w aspekcie estetycznym. Na książkę składa się dwanaście artykułów dotyczących kończyn górnych i dolnych, zarówno w ujęciu fizjoterapeutycznym, jak i kosmetologicznym. Publikacja pt. „Kończyny przedmiot specjalizacji we współczesnych naukach o zdrowiu” jest to kolejna monografia wydana przez naszą uczelnię, jednak pierwsza po zmianie nazwy z Wyższej Szkoły Zarządzania na Wyższą Szkołę Zdrowia w Gdańsku. Nowa nazwa uczelni w pełni obrazuje kierunki rozwoju, którymi pragniemy podążać.


Tytuł: Wieloaspektowość pracy kosmetologa
Autor: Marzena Podgórska, Agata Wolska-Adamczyk (red.)
Cena: 45 zł
Forma: wersja papierowa
Spis treści
Opis: Oddawana w Państwa ręce publikacja „Wieloaspektowość pracy kosmetologa” to już druga monografia dotycząca nauk o zdrowiu wydawana dzięki współpracy Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku oraz Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Obydwie uczelnie otrzymały uprawnienia do kształcenia na kierunku kosmetologia w 2010 roku i od tego momentu nieustannie budują swoją pozycję na polu edukacyjnym i naukowym. Wykładowcy obu uczelni przygotowali jedenaście rozdziałów dotyczących anatomii, problemów skórnych i nowoczesnych metod ich rozwiązywania np. zastosowania laserów, chorób, endokrynologicznych i zaburzeń odżywiania, powodujących zmiany skórne, substancji stosowanych w kosmetykach, a także wykształcenia.


Tytuł: Choroby XXI wieku – wyzwania w pracy fizjoterapeuty
Autor: Marzena Podgórska (red.)
Cena: 50 zł
Forma: wersja papierowa
Spis treści
Opis: Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza została poświęcona chorobom występującym w społeczeństwie w XXI wieku, z którymi spotykają się fizjoterapeuci w swojej codziennej pracy. Autorzy szesnastu rozdziałów przedstawili tematykę dotyczącą rehabilitacji w schorzeniach ortopedycznych, neurologicznych, onkologicznych i kardiologicznych. Wiele uwagi poświęcono bólom kręgosłupa oraz dysfunkcjom w obrębie kończyn. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa uznana jest współcześnie za jedną z najpowszechniej występujących, nasila się bowiem, podobnie jak choroba zwyrodnieniowa kończyn, po 40. roku życia w związku z małą aktywnością.Tytuł: Żywienie a środowisko
Autor: Marzena Podgórska (red.)
Cena: 35 zł
Forma: wersja papierowa
Spis treści
Opis: Środowisko determinuje sposoby żywienia, a jednocześnie nasze wybory żywieniowe wpływają na otoczenie wokół nas. Te decyzje nigdy nie są wolne od środowiskowych uwarunkowań, a wiele norm związanych z żywieniem właśnie je buduje. Autorzy dziewięciu rozdziałów znajdujących się w naszej monografii przybliżają zagadnienia kształtowania jakości żywności i jej wpływ na środowisko naturalne, rolę wody w środowisku i żywieniu oraz problemy z jej dostarczeniem, szczególnie u osób starszych. Zanalizowano niewłaściwe zachowania żywieniowe u seniorów. Poruszono problem zaburzeń odżywiania oraz nieprawidłowych diet wśród dzieci i młodzieży. Opisano również, jaki wpływ na stan naszego zdrowia, również skóry, może mieć niewłaściwa dieta. dr n. med. Marzena Podgórska.Tytuł: Miejsce nauk o zdrowiu we współczesnym świecie. Aspekt terapeutyczny, pielęgnacyjny i organizacyjno-prawny
Autor: Marcin Geryk (red.)
Cena: 50 zł
Forma: wersja papierowa
Spis treści
Opis: Oddajemy do Państwa rąk publikację, która jest wspólnym projektem WSZ w Gdańsku i WSIiZ w Warszawie. Do tego przedsięwzięcia zaangażowaliśmy wybitnych specjalistów z zakresu fizjoterapii, kosmetologii oraz prawa i zarządzania. Za cel postawiliśmy sobie bowiem kompleksowe oraz jak najaktualniejsze przedstawienie zagadnień i problemów, przed którymi stają współczesne nauki o zdrowiu. Ufamy, że opisana tematyka artykułów traktująca o roli fizjoterapii, rozwoju kosmetologii, a także przybliżająca uregulowania prawne i sposoby zarządzania w szeroko rozumianej służbie zdrowia, pozwoli osobom rozpoczynającym swoją karierę, jak i już działającym w branży wskazać drogi do dalszego rozwoju. – dr n. med. Marzena Podgórska.


Tytuł: Badania opinii
Autor: Mirosław Szreder
Cena: 28 zł
Forma: wersja papierowa
Spis treści
Opis:  Badania opinii publicznej oraz opinii konsumenckiej stanowią ważne źródło informacji dla polityków o podstawach i oczekiwaniach społecznych, a dla producentów i handlowców o zmieniających się preferencjach i gustach konsumentów. W tej książce czytelnik znajdzie omówienie wielu ciekawych zagadnień dotyczących projektowania i realizacji tego typu badań. Stanowić ona może podręcznik do prowadzenia zajęć ze studentami z przedmiotu „Badania marketingowe” lub „Badania opinii publicznej.”Tytuł: Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej
Autor: Witold Nierzwicki i Maria Richert
Cena: 28 zł
Forma: wersja papierowa
Spis treści
Opis: Wiele czynników decyduje o sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest właściwe uwzględnianie wymagań dotyczących ochrony środowiska. Autorzy tej książki, dr hab. inż. Witold Nierzwicki oraz dr Maria Richert, nauczyciele akademiccy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, zajmujący się w działalności dydaktycznej i naukowej zarządzaniem jakością i zarządzaniem środowiskowym, oddają do rąk czytelnika zwarte opracowanie przedstawiające podstawy wiedzy z zakresu ekologicznych uwarunkowań działalności gospodarczej.


Tytuł: Analiza rynku
Autor: Andrzej Balicki
Cena: 28 zł
Forma: wersja papierowa
Spis treści
Opis:  Znajomość zjawisk rynkowych stanowi podstawę podejmowania decyzji rynkowych przez różnych uczestników rynku: konsumentów, podmiotów gospodarczych czy też instytucji rynkowych, dla których zakres potrzebnej wiedzy i zasób informacji jest adekwatny do skali i wagi tych decyzji. Pomijając sytuację, gdy analizę rynku powinien przeprowadzić specjalista-analityk, znający metodologię badań rynkowych, podstawowa wiedza z tego zakresu należy do kanonu wykształcenia ekonomicznego. Nie ma jednak wyodrębnionej dyscypliny naukowej o nazwie analiza rynku. Problemy analizy rynku od strony merytorycznej należą do ekonomii i zarządzania, zaś od strony metdologii przede wszystkim do dyscyplin ilościowych: statystyki, ekonometrii, matematyki stosowanej.


Tytuł: Wykorzystanie analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Autor: Jerzy Kaszubowski
Cena: 28 zł
Forma: wersja papierowa
Spis treści
Opis: Współczesna działalność gospodarcza wymaga podejmowania poprawnych i szybkich decyzji. Celem analizy ekonomicznej jest dostarczenie informacji, które umożliwiają podjęcie właściwych decyzji zarządczych. Niniejsza książka poświęcona jest wykorzystaniu analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem i stanowi podręcznik, który może służyć studentom zarówno studió licencjackich, jak i magisterskich. Poruszane w opracowaniu zagadnienia, jak i ich objętość, dostosowane są do najczęściej omawianych tematów. Zadaniem tego podręcznika jest przybliżenie materiału wykładowego w sposób uporządkowany.


Tytuł: Giełdy towarowe we współczesnej gospodarce
Autor: Piotr Giruć
Cena: 35 zł
Forma: wersja papierowa
Spis treści
Opis:  Książka Giełdy towarowe we współczesnej gospodarce to rezultat doświadczeń zebranych podczas badań giełd towarowych w Polsce i na świecie. Stanowi podsumowanie dotychczasowych obserwacji autora, które fragmentarycznie pojawiły się w artykułach naukowych i raczej sygnalizowały problem, niż go rozwijały. Zagadnienie ryzyka zmienności cen towarów rolnych nie jest nowe, stąd cały czas trwają poszukiwania optymalnych metod ich ustalania. Jedną z propozycji jest zastosowanie transakcji terminowych w rolnictwie w oparciu o istnienie mechanizmów wykorzystywanych przez giełdy towarowe.


Tytuł: Opłaty za korzystanie z przestrzeni
Autor: Ryszard Cymerman i Joanna Cymerman
Cena: 25 zł
Forma: wersja papierowa
Spis treści
Opis: Temat opłat za korzystanie z przestrzeni zajmuje istotne miejsce w problematyce nieruchomości obejmującej zagadnienia związane z posiadaniem i dysponowaniem prawami do nieruchomości, gospodarowaniem publicznymi zasobami nieruchomości, przeprowadzaniem procesów rozwojowych (deweloperskich) oraz obrotem i zarządzaniem nieruchomościami. Wraz z rozwojem rynku nieruchomości rośnie znaczenie opłat za korzystanie z przestrzeni, ich znajomość jest bowiem niezbędna przy wykonywaniu działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, tzn. w wycenie nieruchomości, zarządzaniu nieruchomościami oraz pośrednictwie w obrocie nieruchomościami. Dla rzeczoznawców majątkowych opłaty za korzystanie z przestrzeni są jednym z celów wyceny, dla zarządców nieruchomości stanowią składnik zarówno przychodów, jak i kosztów związanych z nieruchomością, a także są ważnym czynnikiem uwzględnianym w procesie zarządzania nieruchomością, i wreszcie dla pośredników w obrocie nieruchomościami opłaty te stanowią istotny element wpływający na specyfikę przedmiotu obrotu oraz koszty zawieranych transakcji.


Tytuł: Umiejętność studiowania
Autor: Krzysztof Wierzbicki i Marcin Geryk (red.)
Cena: 19 zł
Forma: wersja papierowa
Spis treści
Opis: Wykłady dotyczące umiejętności studiowania można realizować w bardzo wielu kierunkach, na przykład skierowanych ku naukom z zakresu psychologii lub metodom studiowania itp. Wybraliśmy ze współautorami wariant pośredni, wychodząc z następujących założeń:
1. Każdy ma inne predyspozycje do odbioru wiedzy, która go zainspiruje do dalszego działania.
2. Każdy musi metodą prób i błędów znaleźć swój własny styl uczenia.
Te dwa założenia nasunęły nam myśl roztoczenia przed studentami perspektyw otwierających się po ukończeniu studiów. Stąd duża część przedstawionych treści ma służyć temu celowi.


Tytuł: Logika. Opracowania regionalnych programów rozwojowych
Autor: Jurij Głazunow
Cena: 35 zł
Forma: wersja papierowa
Spis treści
Opis: Teoria opracowania regionalnych programów rozwojowych jest w nowoczesnej ekonomii dziedziną nową i niemal nie zbadaną. Przyczyna tego faktu tkwi w szybko zmieniających się warunkach politycznych i gospodarczych. Dlatego w dzisiejszych czasach każde nowe podejście do opracowania narzędzi badań wspólnot lokalnych jest jak najbardziej wskazane. Autor niniejszej monografii uznał, że jednolitą metodą analizy regionalnych problemów rozwojowych jest programowanie celowe. Tłumaczenie jego treści i sposobów zastosowania na poziomie regionalnym służy książka, którą oddaje autor do rąk czytelników.


Tytuł: Elementy matematyki
Autor: Barbara Wolnik
Cena: 20 zł
Forma: wersja papierowa
Opis: Niniejszy zeszyt ćwiczeń z elementów teorii macierzy i wyznaczników jest opracowany z myślą o studentach wszelkich kierunków ekonomicznych, którzy to spotykają się z matematyką na pierwszym roku swoich studiów, dostają zazwyczaj niewiele godzin zajęć na opanowanie dość obszernego materiału. Trzeba pamiętać, że (…) reprezentowany poziom matematyki przez studentów może nie być wystarczający do całkowitego zrozumienia przez nich wykładu (…). Samodzielne przerobienie całego zeszytu nie jest rzeczą skomplikowaną, a gwarantuje zdobycie wymaganych podstaw omawianej teorii.Tytuł: Zeszyt naukowy. T. 1
Autor: Praca zbiorcza
Cena: 28 zł
Forma: wersja papierowa
Spis treści
Opis: Zeszyt zawiera siedemnaście artykułów. Wszyscy autorzy są pracownikami dydaktycznymi WSZ. Tematyka prac jest ogromnie zróżnicowana. Od bankowości inwestycyjnej, poprzez kwestie prawne, podatkowe, cele, technologie internetowe i informatyczne, zarządzanie zmianami i innowacjami, skutków inwestycji kapitału zagranicznego w Polsce, aż po takie zagadnienia, jak instrumenty zrównoważonego rozwoju, stosunki Polski z Republiką Togijską, tożsamość miasta i rozwój demokracji lokalnych.Scroll to Top