Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Komunikaty

21.05.2020 r.

Szanowni Państwo,

Biura administracyjne Uczelni są dostępne do Państwa dyspozycji w trybie zdalnym. Zachęcamy do kontaktu drogą mailową lub telefoniczną oraz do zapoznania się z komunikatem w wirtualnym dziekanacie.

Biuro ds. promocji i rekrutacji
poniedziałek-piątek w godz. 8:00-17:00, tel. 58 769 08 00/02/03/04
kontakt mailowy: rekrutacja@wsz.pl

Drodzy kandydaci,
rejestracja i rekrutacja on-line na studia w systemie e.wsz.pl jest dostępna!
Prosimy o przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych skanem na adres: rekrutacja@wsz.pl, a oryginały dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej. (więcej…)

Więcej
Wczytaj więcej aktualności

WSZ na Facebooku