Wykładowcy

prof. dr hab. Tadeusz Pawełczyk

biofizyka

Biochemik i biolog molekularny. Stypendysta wielu uczelni w USA. Wieloletni kierownik Zakładu Medycyny Molekularnej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Wychowawca młodych adeptów nauki i promotor wielu rozpraw doktorskich. Doświadczony wykładowca, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Laureat wielu nagród naukowych, m.in.  Ministra Zdrowia, Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor ponad 200 publikacji naukowych. Członek wielu międzynarodowych towarzystw naukowych. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma Archives of Biochemistry and Biophysics.  

dr n. med. Marzena Podgórska

fizjologia i patofizjologia, fizjologia człowieka

Absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Otrzymała zespołową nagrodę Ministra Zdrowia za cykl czterech publikacji oraz trzy zespołowe nagrody Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za prowadzone badania. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z fizjologii człowieka, fizjologii i patofizjologii, podczas których studenci poznają m.in. funkcjonowanie organizmu, procesy starzenia się organizmu, wpływ wysiłku fizycznego na organizm oraz zależności pomiędzy układami, pozwalającymi na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Według opinii dr n. med. Marzeny Podgórskiej, najważniejszymi zaletami studiowania w Wyższej Szkole Zdrowia są wysokiej klasy specjaliści i doświadczeni dydaktycy, specjalistyczne pracownie, aktualny wybór księgozbioru, strefy relaksu, nauki, wydarzenia towarzyszące studiowaniu (Wiosenne i Jesienne Spotkania ze Zdrowiem), życzliwość i pomoc ze strony pracowników administracyjnych oraz cierpliwość i wsparcie ze strony kadry dydaktycznej.

dr n. o zdr. Krystyna Paszko

podstawowa opieka zdrowotna, podstawy pielęgniarstwa

Z wykształcenia jest pielęgniarką, absolwentką ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2015 r. uzyskała tytuł dr n. o zdr. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUM-ed). Posiada specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i epidemiologicznego. Współpracowała z Zakładem Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, w którym przez osiem lat była wykładowcą, a także opiekunem staży na kursach dla lekarzy i pielęgniarek. Od wielu lat współpracuje z Wydziałem Nauk o Zdrowiu, GUM-ed jako wykładowca. Jest autorką publikacji w czasopismach naukowych (polskich i zagranicznych), monografii oraz wielu streszczeń zjazdowych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki w Szpitalu św. Wojciecha należącego do Copernicus Sp. z o.o oraz konsultanta w ZKZ, a także Konsultanta Wojewódzkiego w dz. pielęgniarstwa epidemiologicznego województwa pomorskiego.

dr n. med. Maria Czubek

dermatologia

Lekarz, dermatolog – wenerolog z ponad 30 letnim stażem zawodowym. W 1998 r. obroniła tytuł doktora nauk medycznych w zakresie dermatologii. Autorka wielu prac w zakresie chorób zapalnych naczyń skóry, opublikowanych na łamach literatury fachowej. Od końca lat 90’ realizuje się  jako wykładowca w szkołach policealnych i wyższych zajmujących się kształceniem kadr o profilu kosmetologicznym. Obecnie pracuje jako kierownik Oddziału Dermatologii Szpitala Copernicus w Gdańsku. Od 2015 r. jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

dr n. med. Aleksandra Siedlewicz

dermatologia

Lekarz, specjalista dermatolog – wenerolog i specjalista alergolog.
Absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku.  Przez 20 lat pracownik dydaktyczny Kliniki Dermatologii AMG. Obecnie z-ca ordynatora Oddziału Dermatologii Szpitala „Copernicus” w Gdańsku, gdzie prowadzi poradnię alergologiczną. Wykładowca studiów licencjackich, podyplomowych oraz promotor wielu prac magisterskich w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

dr n. med. Hanna Tomczak

fizykoterapia, metody specjalne fizjoterapii w leczeniu ran i owrzodzeń, metody specjalne fizjoterapii w terapii bólu, medycyna fizykalna i balneoklimatologia, nowoczesne metody fizykoterapii, fizykoterapeutyczne oddziaływania w odnowie biologicznej, farmakologia w fizjoterapii, fizjoterapia i masaż, kinezjologia

Doktor medycyny oraz specjalista rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej. Jest adiunktem w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, a także asystentem Kliniki Rehabilitacji UCK Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  Pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej dla województwa pomorskiego. Od ponad trzydziestu lat zajmuje się kształceniem studentów medycyny, fizjoterapii i kosmetologii. W roku 2006/2007 uhonorowana  nagrodą „Amicus Studentis” dla najlepszego nauczyciela akademickiego AMG. Jest promotorem i recenzentem wielu prac magisterskich oraz licencjackich, a także autorką i współautorką licznych publikacji naukowych w reprezentowanych dyscyplinach. Pasjonatka podróży.

dr hab. Tomasz Lech

mikrobiologia z parazytologią, mikrobiologia i immunologia

Doktor nauk biologicznych – genetyk, mikrobiologii, doktor habilitowany nauk ekonomicznych – towaroznawca. Specjalista w zakresie zagrożenia i bezpieczeństwa mikrobiologicznego w szeroko pojętym przemyśle. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Instytucie Farmakologii PAN, w Instytucie Genetyki Człowieka Uniwersytetu Georga – Augusta w Getyndze, czy też na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Członek Komisji PAN w dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Poza działalnością naukową prowadzi również projekty badawczo – wdrożeniowe w jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie, zajmujących się produkcja leków generycznych.

dr inż. Joanna Bartkowicz

edukacja żywieniowa, marketing żywności, kuchnie etniczne i regionalne, nowe trendy w żywieniu i dietetyce, surowce naturalne w dietetyce, produkcja żywności dietetycznej i funkcjonalnej, technologia potraw dietetycznych

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku usługi żywieniowe i dietetyka, studiów podyplomowych z usług żywieniowych i dietetyki oraz studiów doktoranckich na Akademii Morskiej w Gdyni, a także pedagogicznych studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z edukacji żywieniowej, technologii potraw dietetycznych, nowych trendów w żywieniu i dietetyce, marketingu żywności oraz kuchni etnicznych i regionalnych. Na laboratoriach z kuchni etnicznych i regionalnych, studenci przygotowują potrawy różnych narodowości i regionów Polski. Ponadto, analizowane są “modne” diety oraz odbywają się dyskusje nad ich pozytywnymi i negatywnymi skutkami. Na zajęciach z marketingu żywności, opracowywane są “nowe produkty” i oceniane szanse i zagrożenia wprowadzenia ich na rynek. Dr Joanna Bartkowicz jest autorką wielu publikacji naukowych w zakresie dietetyki. Wyższą Szkołę Zdrowia ceni za przyjazną atmosferę.

dr inż. Elwira Jakubowska

aromaterapia, sensoryka i środki zapachowe, receptura preparatów kosmetycznych

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku technologia chemiczna na Politechnice Gdańskiej oraz podyplomowego studium pedagogicznego na Uniwersytecie Gdańskim.  Doktor nauk chemicznych. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z aromaterapii, sensoryki i środków zapachowych, receptur preparatów kosmetycznych oraz seminarium dyplomowe. W trakcie zajęć z aromaterapii, studenci mają okazję zapoznać się z dostępnymi olejkami eterycznymi, zdobywają umiejętność odróżniania olejków naturalnych od udających naturalne oraz wykorzystują olejki eteryczne do przygotowywania produktów aromaterapeutycznych (świece, świece do masażu, oliwki). Receptura preparatów kosmetycznych to zajęcia, na których studenci uczą się sposobu przygotowywania produktów kosmetycznych w różnych formach (emulsje, mleczka, toniki, sztyfty, pudry, itp.) oraz jak poszczególne składniki tych produktów wpływają na ostateczną postać preparatu. Ćwiczenia z przedmiotu sensoryka i środki zapachowe pozwalają na nabycie podstaw teoretycznych i praktycznych tworzenia kompozycji zapachowych i analizowania składu i jakości ich poszczególnych elementów. W trakcie tych zajęć, studenci uczą się również, w jaki sposób badane są produkty kosmetyczne. Dr inż. Elwira Jakubowska jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu chemii i technologii tłuszczów i detergentów. Współautorka skryptu akademickiego „Wybrane układy zdyspergowane. Budowa i właściwości” oraz patentu „Sposób wytwarzania emulgatora acylopropylenoglikolowego”. Otrzymała stypendium dla doktorantów, stypendium naukowe oraz dyplom uznania Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Według opinii dr inż. Elwiry Jakubowskiej, Wyższa Szkoła Zdrowia dysponuje dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi. Nie brakuje również miejsc, w których można odpocząć między zajęciami i zjeść posiłek. Jak podkreśla, uczelnia współpracuje z wieloma wybitnymi specjalistami i firmami,  powiązanymi z profilem jej działalności.  

dr inż. Waldemar Żyngiel

technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo, projektowanie usług żywieniowych, organizacja pracy

Absolwent studiów magisterskich na kierunku intendentura okrętowa w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa na Akademii Morskiej w Gdyni. Odznaczony Medalem Komisji Narodowej. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z technologii żywności i potraw, towaroznawstwa, organizacji pracy oraz projektowania usług żywieniowych, podczas których studenci mają możliwość zapoznania się z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi elementami organizacji i planowania usług żywieniowych na rynku konsumenta w formie prezentacji i dyskusji panelowych.

dr n. med. Paulina Borek-Trybała

żywienie człowieka, podstawy żywienia człowieka, poradnictwo dietetyczne

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym ukończyła studia magisterskie na kierunku dietetyka. W 2018 roku na Wydziale Lekarskim z wyróżnieniem obroniła pracę doktorancką poświęconą leczeniu niedożywienia w przebiegu przewlekłej choroby nerek. Swoje doświadczenie w praktyce klinicznej poszerza jako dietetyk kliniczny na oddziale Onkologii i Radioterapii w UCK w Gdańsku. Specjalizacje zawodowe dr n. med.  Borek – Trybały to dietetyka onkologiczna i nefrologiczna, opieka nad pacjentami bariatrycznymi oraz terapia nadwagi i otyłość.  Swoją wiedzę przekazuje na licznych szkoleniach, konferencjach oraz przy okazji pracy dydaktycznej ze studentami. Jest członkiem wiodących towarzystw żywieniowych takich jak POLSPEN, PTD, Polskie Stowarzyszenie Chorych na Celiakię. Od 2010 roku prowadzi swoją poradnię dietetyczną. Dodatkowo stara się realizować naukowo poprzez pisanie licznych publikacji oraz wystąpienia na konferencjach naukowych, gdzie prezentuje wyniki swoich badań. Jej pasją jest gotowanie, dlatego stara się zmienić myślenie o diecie w kategoriach głodówki i wyrzeczeń przez pokazanie swoim pacjentom prostych i atrakcyjnych posiłków.

dr Dorota Chlebio-Abed

pedagogika ogólna i specjalna, socjologia ogólna i niepełnosprawności

Pedagog specjalny i doktor w zakresie socjologii. Autorka blisko 40 prac z zakresu pedagogiki, pracy socjalnej i socjologii, w tym książki „Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu”. Nauczyciel akademicki od 1989 roku. Początkowo związana z UŚ, a od 2004 roku z Wyższą Szkołą Zdrowia w Gdańsku. Absolwentka studium pomocy psychologicznej w zakresie terapii Gestalt. Posiada certyfikaty praktyka i mistrzowski w zakresie NLP. Ma doświadczenie jako pedagog szkolny i autorka szkoleń.

dr n. med. Marzena Grdeń

mikrobiologia ogólna i żywności, biologia medyczna z genetyką, biologia i genetyka

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku biologia na Uniwersytecie Gdańskim. Otrzymała tytuł doktora nauk medycznych na Akademii Medycznej w Gdańsku. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z biologii medycznej z genetyką, biologii i genetyki, mikrobiologii ogólnej i żywności oraz seminarium dyplomowe. Autorka lub współautorka 14 publikacji o zasięgu międzynarodowym, 7 polskojęzycznych artykułów naukowych i 6 doniesień zjazdowych. Otrzymała nagrody Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zespołową nagrodę Ministra Zdrowia.

dr n. med. Ewa Grymel-Kulesza

podstawy fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych w ginekologii i położnictwie, PFK w ginekologii i położnictwie, PRwChW- ginekologia, położnictwo i urologia, kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z metodyki nauczania ruchu, kształcenia umiejętności ruchowych, fizjoterapii klinicznej w CHNW w ginekologii i położnictwie i rehabilitacji. Jak podkreśla, najważniejszymi zaletami studiowania w Wyższej Szkole Zdrowia są bardzo dobra organizacja studiów oraz wykładowcy, posiadający dużą wiedzę praktyczną.

dr n. farm. Wioleta Jankowiak

lasery w medycynie i kosmetologii, dermatologia w podologii

Absolwentka kosmetologii w Wyższej Szkole Pielęgnacji, Zdrowia i Urody w Poznaniu oraz Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.  W 2015 r. otrzymała tytuł doktora nauk farmaceutycznych. Specjalista w dziedzinie kosmetologii leczniczej, pielęgnacyjnej oraz upiększającej. Wieloletni wykładowca, praktyk, organizator warsztatów, koła kosmetycznego oraz kursów dla kosmetologów i kosmetyczek. Konsultant naukowy oraz współtwórca polskiej linii dermo – kosmetycznej. W latach 2010 – 2014 koordynator kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Nauczyciel dyplomowany w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu. Egzaminator w zawodzie technik usług kosmetycznych. Autorka poradnika kosmetycznego „Zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp” oraz wielu innych publikacji naukowych. Uczestniczka licznych szkoleń produktowych, warsztatów oraz kongresów. W Wyższej Szkole Zdrowia prowadzi zajęcia z kosmetologii leczniczej, laserów w medycynie i kosmetologii, kosmetologii upiększającej oraz kosmetologii pielęgnacyjnej. Na każdych zajęciach omawiane są m.in. nowości w kosmetologii dotyczącej danego przedmiotu, przedstawiane ważne aspekty protokołów zabiegowych dotyczących bezpieczeństwa klienta oraz aspekty dotyczące honorowania obszaru zabiegów przez firmy ubezpieczeniowe. Według opinii dr Wiolety Jankowiak, najważniejszą zaletą studiowania w Wyższej Szkole Zdrowia jest duże ukierunkowanie na praktyczne zdobywanie wiedzy.

dr n. med. Katarzyna Kocbuch

fizjologia człowieka

Absolwentka kierunku biologia Wydziału Biologii, Geografii i Oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim (2005). W 2011 r. Rada Wydziału Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przyznała jej stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej i wyróżnienie rozprawy doktorskiej. W latach 2005 – 2010 doktorantka Zakładu Medycyny Molekularnej Katedry Biochemii Klinicznej GUMed, a w latach 2010 – 2011 specjalista w Zakładzie Medycyny Laboratoryjnej. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych, laureatka zespołowych nagród Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za prowadzone badania (2006, 2008, 2009, 2010, 2011) oraz stypendystka Fundacji Na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny w roku 2007/2008.

dr n. med. Monika Kuczma

diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym, zaopatrzenie ortopedyczne, dokumentacja pracy fizjoterapeuty, metody stosowane w rehabilitacji funkcjonalnej, profilaktyka w geriatrii, wyroby medyczne oraz protetyka i ortotyka, metody specjalne fizjoterapii w pediatrii i neonatologii, PFK w intensywnej terapii

Absolwentka Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004), stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny (2012), specjalista w dziedzinie fizjoterapii (2013).
Autorka i współautorka publikacji w czasopismach krajowych, a także wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych o tematyce fizjoterapeutycznej. Uzyskała nagrodę za II miejsce na konferencji Międzynarodowy Dzień Inwalidy Zgorzelec 2012 za wystąpienie plakatowe.
Terapeuta metod Bobath, PNF, Vojta, FITS, Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci. Od 2012 współwłaściciel Centrum Rehabilitacji Kinesis s.c. oraz koordynator zespołu fizjoterapeutów w Szpitalu MSWiA w Bydgoszczy. Sędzia międzynarodowy w dyscyplinie wioślarstwo.

dr n. o k.f. Ewa Kucharska

kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, aktywność ruchowa w rehabilitacji, trening prozdrowotny

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz studiów podyplomowych  na kierunku żywienie człowieka i dietetyka na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Brała udział w wielu konferencjach naukowych w roli prelegenta, m.in. w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Coordination Motor Abilities in Scientific Research, Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Indywidualizacja w procesie treningu sportowego” oraz w Wiosennych i Jesiennych Spotkaniach ze Zdrowiem. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu, dietetyki, żywienia w sporcie, diety niekonwencjonalnej i nutrikosmetyki. W ramach zajęć, prowadzonych przez dr Ewę Kucharską, studenci mogą poznać przeróżne aspekty dotyczące pracy z pacjentami. Na wykładach przedstawiane są aktualne badania naukowe, a wiedza przekazywana jest przystępny i zrozumiały sposób. Zgodnie z opinią dr Ewy Kucharskiej, najważniejszymi zaletami studiowania w Wyższej Szkole Zdrowia jest możliwość zdobywania wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej od najlepszych wykładowców, którzy są w zdecydowanej większości praktykami oraz nowocześnie wyposażone sale ćwiczeniowe i wykładowe.

dr Beata Rogo

postawa ciała w prozdrowotnym stylu życia, promocja zdrowia

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku rehabilitacja na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W 2012 r. otrzymała tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Instruktor aerobiku, aqua aerobiku i pływania. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach służby zdrowia jako rehabilitant, jako wieloletni wykładowca na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Jej dorobek naukowy koncentruje się wokół tematyki zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej oraz postawy ciała. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki wad postawy. Wyższą Szkołę Zdrowia ceni za bardzo dobrze wyposażoną infrastrukturą dydaktyczną, wysokiej klasy wykładowców oraz przyjazną atmosferę.

dr n. med. Dorota Sołdacka

aparatura stosowana w kosmetologii, nowoczesne metody w kosmetologii, aparaturowa diagnostyka skóry, diagnostyka kosmetologiczna, estetyka, wizaż i stylizacja, zaawansowane techniki makijażu i stylizacji

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego,Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii (2006), Politechniki Warszawskiej, Wydziału Chemii, Chemia Kosmetyczna (2007), Politechniki Łódzkiej, Wydziału Biotechnologii (2008). Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii (2014). Adiunkt w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Od 2009 roku właścicielka  gabinetu kosmetologicznego. Kreatorka autorskiego programu terapii skóry opracowanego na podstawie prawie 20 letniego doświadczenia pracy ze skórą.  Ponadto recenzentka, ekspert, autorka i współautora licznych publikacji oraz wystąpień na konferencjach o tematyce kosmetologicznej.

dr n. med. Milena Wojciechowska

podstawy alergologii, alergologia

Absolwentka Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Magister kosmetologii i zdrowia publicznego. Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Autorka wielu prac naukowych i popularnonaukowych.  Prelegentka na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki chorób alergicznych.

mgr Aleksandra Dąbrowska

chemia kosmetyczna

Ukończyła studia magisterskie z chemii biologicznej i chemii kosmetyków na Uniwersytecie Gdańskim oraz kosmetologię bioestetyczną w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Laureatka programu „Badania naukowe służące rozwojowi młodych naukowców” organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas pracy w laboratoriach firm farmaceutyczno – kosmetycznych zdobywała doświadczenie z zakresu receptury, badań diagnostycznych skóry oraz analiz fizyko – chemicznych. Zainteresowania naukowe rozwijała w projekcie badawczym na Uniwersytecie Gdańskim. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia laboratoryjne z chemii kosmetycznej. Wykładowca na kierunku technik usług kosmetycznych w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie.  Prowadzi szkolenia dla osób związanych z branżą kosmetyczną. Jest entuzjastką zdrowego stylu życia i holistycznego podejścia do skóry. 

dr n. biol. Małgorzata Stasiłojć

histologia

Adiunkt w Zakładzie Biologii Komórki i Immunologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Pracuje w zespole opracowującym terapie przeciwbiałaczkowe, oparte o aktywację układu dopełniacza. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w dydaktyce. Od 2003 r. pracuje na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG – GUMed, Od 2010 r. jest wykładowcą histologii w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. W 2017 r. otrzymał wyróżnienie w konkursie „Nauczyciel Roku”, imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza

dr n. biol. Grzegorz Stasiłojć

histologia

Adiunkt w Zakładzie Biologii Komórki i Immunologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Pracuje w zespole opracowującym terapie przeciwbiałaczkowe, oparte o aktywację układu dopełniacza. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w dydaktyce. Od 2003 r. pracuje na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG – GUMed, Od 2010 r. jest wykładowcą histologii w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. W 2017 r. otrzymał wyróżnienie w konkursie „Nauczyciel Roku”, imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza

dr hab. Patrycja Koszałka

histologia

Ukończyła Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego uzyskując tytuł magistra o specjalności mikrobiologia. Uzyskała stopień doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku, a następnie habilitowała się w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG GUMed. Od 1995 roku zatrudniona jest na etacie naukowo – dydaktycznym Akademii Medycznej w Gdańsku/Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest także promotorem wielu prac licencjackich oraz magisterskich, a także opiekunem doktorantów prowadzących prace badawcze. W 2019 roku była członkiem Zespołu ds. Opracowania Nowego Programu Kształcenia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed na Kierunku biotechnologia. Dwukrotnie uzyskała wyróżnienie nagrody “Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza na Uniwersytecie Gdańskim (2015 i 2019 rok). W pracy badawczej specjalizuje się w onkologii doświadczalnej, zarówno na modelach komórkowych, jak i na modelach zwierzęcych, choć pracuje także z próbkami pobranymi od pacjentów. Koncentruje się na zmianach biochemicznych, molekularnych i histopatologicznych związanych z rozwojem procesu nowotworowego, przede wszystkim w czerniaku, raku sutka oraz białaczkach. Wzięła udział w 13 krajowych lub międzynarodowych projektach badawczych, w tym konsorcjach badawczych, takich jak STRATEGMED. Jest członkiem Rady Wydziału MWB UG-GUMed i Rady Nauk Medycznych GUMed.

mgr Anna Hencka-Zyser

onkokosmetologia

Założycielka fundacji Spa for Cancer działającej na rzecz kobiet z chorobą nowotworową,  specjalista branży Spa & Wellness z wieloletnim doświadczeniem, zdobywczyni licznych nagród i wyróżnień za swoja działalność.
Przebieg kariery Pani Anny to imponujące doświadczenia, wśród których jako najważniejsze punkty możemy wymienić: Manager Spa Sofitel Wrocław, Dyrektor SPA BRYZA Resort &Spa w Juracie, Dyrektor Zarządzający Skin Clinic Med & Beauty Klinika medycyny estetycznej w Warszawie, Marketing & Pr Manager Przystań Hotel&Spa, Założyciel i Prezes Fundacji Spa for Cancer. Ponadto Doradca projektów w : Dentim Clinic Katowice, Le spa Warszawa , Softly Clinic Bydgoszcz, Kormoran Wellness &Spa Rowy. Za swoją działalność Pani Anna została wielokrotnie wyróżniona i doceniona w prestiżowych konkursach i plebiscytach takich jak:

2020 Laureatka plebiscytu „ Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur”
2019 Laureatka plebiscytu ogólnopolskiego Urody Życia „Kobiety Kobietom”
2019 Prestiżowa światowa nagrody za całokształt pracy i nowatorski projekt „The Best Spa”
2017 nominacja do Europejskiego konkursu Beauty Black Diamond Spa w Paryżu za całokształt pracy, jako jedyna Polka.
Ważnym momentem w życiu Pani Anny Henckiej- Zyser jest mijający rok 2021, gdzie do listy swoich sukcesów dopisać może rolę Ambasadorki onkologicznej akcji społecznej „ Twój Wybór- Pfizer” oraz publikację książki swojego autorstwa pt. „ Pomóc Ci ? W drodze po zdrowie” książka edukacyjna dla pacjentek onkologicznych i kosmetologów.
Niezwykłą osobowość oraz zaangażowanie pani Anny zostały również wielokrotnie zauważone przez popularne magazyny takie jak Vogue Polska czy Gala, które opisowi jej działalności poświęciły artykuły w wymienionych magazynach.

mgr Monika Dałek

zarządzanie i marketing w placówkach medycznych, organizacja pracy zespołu rehabilitacyjnego

Menadżer w ochronie zdrowia od 2005 roku. Obecnie zarządza zespołem ponad 1000 pracowników medycznych w kilkudziesięciu ambulatoriach w siedmiu miastach Polski. Z wykształcenia skandynawistka. Specjalistka HR, handlu zagranicznego, marketingu i sprzedaży. Ukończyła studia MBA. Uczestniczka pierwszej edycji 2 – letniego programu rozwojowego BUPA dla talentów operacyjnych z całego świata. Trenerka, biznes mentorka, life – coach, entuzjastka Lean Management i pasjonatka mindfulness. Mówi biegle po angielsku i szwedzku. Prywatnie matka trójki dorosłych dzieci.

red. Joanna Matuszewska

promocja i reklama

Dziennikarka radiowa, administratorka witryn internetowych i social mediów. Jest doradcą medialnym w zakresie wizerunku i komunikacji a także menadżerem rehabilitacji. W Radiu Gdańsk przygotowuje audycje popularno-naukowe na temat medycyny i zdrowego trybu życia oraz psychologii.
W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z promocji i reklamy w branży beauty. Na jej warsztatach studenci poznają m.in zasady współpracy z mediami, nauczą się przygotowywać własne materiały promocyjne i kampanie reklamowe.

mgr Żaneta Gałecka-Szczerba

fizykoterapia, metody specjalne fizjoterapii w terapii bólu, metody specjalne fizjoterapii w leczeniu ran i owrzodzeń, nowoczesne metody fizykoterapii, fizykoterapeutyczne oddziaływania w odnowie biologicznej, PRwDUK- reumatologia.

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte w trakcie wieloletniej praktyki realizowanej w  ośrodkach rehabilitacyjnych, takich jak m.in. Carolina Medical Center,  Szpital Rehabilitacyjny w Dzierżążnie i Nadmorskie Centrum Medyczne. Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń i kursów w dziedzinie fizjoterapii. Ceniony wykładowca akademicki, realizujący program edukacyjny z zakresu fizjoterapii na uczelniach: Wyższa Szkoła Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego, GUMed. Specjalizuje się w fizykoterapii, a zwłaszcza w terapii falą uderzeniową. Autorka badań naukowych analizujących skuteczność fali uderzeniowej w leczeniu dolegliwości bólowych.

dr n. o zdr. Dominika Gier

kliniczny zarys chorób

Absolwentka dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Swoją pracę naukową poświęca roli dietoterapii w chorobach autoimmunizacyjnych, a także roli nadwrażliwości pokarmowych, m.in. w chorobie Hashimoto. Autorka prac własnych, poglądowych, rozdziałów monografii oraz publikacji w czasopismach branżowych. Jest współautorką Kompendium Nietolerancji Pokarmowej. Od lat prowadzi największą na Pomorzu Poradnię Dietetyki Medycznej, gdzie zajmuje się tzw. „trudnymi przypadkami”. Jest prelegentem wielu konferencji naukowych, autorką szkoleń własnych z zakresu dietetyki i medycyny żywienia oraz prowadzi liczne szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów. 

mgr Magdalena Iwanowska

Kosmetolog i biotechnolog z ponad 10 letnim doświadczeniem zawodowym. Swoją wiedzę zdobywała m.in.  w Akademii Stylizacji i Urody Hanna Dolecka, w gabinetach kosmetycznych oraz 4 i 5* obiektach Spa. Ukończyła Collegium Cosmeticum – elitarne roczne studium dla kosmetologów z min. 5 letnim doświadczeniem. Swoją wiedzę wykorzystywała jako wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Jej pasją są ekokosmetyki oraz tematyka holistycznego podejścia do zdrowia.

 

mgr Milena Kamińska

fizjoterapia i masaż, masaż relaksacyjny, ortotyka

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia. Od 2015 r. związana z Pomorskim Centrum Protetyki i Ortotyki Narządu Ruchu Ortomax, gdzie pełni funkcję kierownika ds. zaopatrzenia rehabilitacyjnego. Uczestniczy w konferencjach, szkoleniach i forach naukowych. Prowadzi zajęcia ze studentami Wyższej Szkoły Zdrowia, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Gdańskiej Szkoły Medycznej. Fizjoterapia to dla niej nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja.

dr n. med. Anna Kamm

kosmetologia pielęgnacyjna, kosmetologia pielęgnacyjna skóry dojrzałej. podstawy kosmetologii leczniczej

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w zawodzie technik usług kosmetycznych. Doktorant Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z kosmetologii pielęgnacyjnej i podstaw kosmetologii leczniczej. Autorka badań nad molekularnym wpływem kwasu ferulowego na komórki nowotworowe (Journal of Oncology, 2019). W trakcie ćwiczeń z mgr Anną Kamm, wykorzystywane są najnowsze techniki zabiegowe, pozwalające na maksymalizację spodziewanych efektów.

mgr Aleksandra Kulma

mykologia i parazytologia, nadzór sanitarno-epidemiologiczny w gabinetach kosmetycznych

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gdańsku na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy z metodyką. Absolwentka rocznej Szkoły Wizażu Beaty Małachowskiej Beauty Art.  Starsza asystentka Oddziału Promocji Zdrowia WSSE w Gdańsku. Autorka szkoleń i prezentacji z zakresu profilaktyki zakażeń w gabinetach usług upiększających, uwzględniających wymagania sanitarne dotyczące szczególnie zagadnień dekontaminacji, w tym dezynfekcji i sterylizacji.
Uczestniczka wielu kursów i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gabinetach usług upiększających. Prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego i prewencji zakażeń w gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich i tatuażu. Wykładowca w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Bankowej.
Interesuje się działalnością społeczną, medycyną sądową i kryminalistyka, a także muzyką rockową lat 80’ i podróżami.

mgr Lucyna Lewandowska

język łaciński

Ukończyła filologię klasyczną na Uniwersytecie Gdańskim.
Od 2007 r. uczy studentów fizjoterapii medycznego języka łacińskiego w Wyższej Szkole Zdrowia. Ponadto, wykładowca medycznego języka łacińskiego na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Od 2011 r. prowadzi zajęcia w języku angielskim dla obcokrajowców. Autorka trzech skryptów wydanych przez Uniwersytet Medyczny w Gdańsku.

mgr Przemysław Malich

PRwDUK – ortopedia i traumatologia

Od 6 lat jest czynnym zawodowo fizjoterapeutą. Rozwija się w kierunku ortopedii. Uczestniczy w różnych kursach, warsztatach i szkoleniach w zakresie terapii manualnej. Ukończył szkołę koncepcji Kaltenborna – Evjentha, ucząc się pod okiem instruktorów metody dra Ackermanna. Praktykuje pracę z powięzią.

mgr Natalia Szupryczyńska

biochemia ogólna i żywności, chemia żywności

Dietetyk. Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Doktorant i asystent w Zakładzie Biochemii Żywienia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dietetyk w Krajowym Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej. Edukator żywieniowy współpracujący ze stowarzyszeniami i fundacjami. Interesuje się witaminami, dietoterapią w zaburzeniach lipidowych, chorobach nerek i żywieniem ciężarnych.

mgr Anna Szymborska

Aspekty psychologiczne pacjenta trychologicznego, Psychodietetyka, Emocjonalne aspekty żywienia, Zaburzenia odżywiania, Psychologia osobowości

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Specjalista z zakresu psychodietetyki oraz dietetyki w isnulinooporności, cukrzycy typu II oraz w chorobach tarczycy. Współautorka programu „Projekt XXL”, dedykowanego osobom z dużą nadwagą, w którym podopieczni w drodze do wymarzonej wagi otrzymują pełne wsparcie psychologiczne, dietetyczne oraz trenerskie. Właścicielka gabinetu psychodietetycznego oraz organizatorka cyklu konferencji o tematyce psychodietetycznej. Od 2014 roku wykładowca Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Od lat pomaga osobom z nadwagą i otyłością, uwzględniając szczególne potrzeby każdej z nich. W kompleksowy sposób łączy psychologię i dietetykę po to, aby w droga po zdrowe życie była przyjemna i przede wszystkim skuteczna. Szczególna wrażliwość i empatia pozwalają jej na nawiązanie wyjątkowych relacji z klientami, opartych na zaufaniu, współpracy i zrozumieniu.

mgr Marcin Szymborski

diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu, biomechanika, metody stosowane w rehabilitacji funkcjonalnej, profilaktyka w geriatrii, Wyroby medyczne oraz protetyka i ortotyka

Absolwent studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Podczas studiów, otrzymał Nagrodę Dziekana za wysokie wyniki w nauce. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z rehabilitacji w sporcie, diagnostyki funkcjonalnej w dysfunkcjach układu ruchu, kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu, biomechaniki oraz metod stosowanych w rehabilitacji funkcjonalnej, podczas których studenci poznają wiele praktycznych technik, które mogą zastosować w pracy z pacjentem.

mgr Magdalena Kamińska

drenaż limfatyczny, kosmetologia upiększająca, kosmetologia w nowoczesnej dermatologii, fizjoterapia i masaż

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu oraz turystyki i rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z  masażu relaksacyjnego, fizjoterapii, masażu i kosmetologii upiększającej. Wyższą Szkołę Zdrowia ceni za wysoką jakość pracowni zawodowych.

mgr Aleksandra Moluszys

PRwChW- chirurgia i intensywna terapia

Przez kilka lat pracowała na różnych oddziałach szpitalnych w tym oddziałach chirurgicznych, internistycznych  oraz intensywnej terapii, w 2020 roku również na oddziale covidowym. W roku 2020 została autorem oficjalnych wytycznych oraz prowadziła szkolenia dotyczące fizjoterapii pacjentów z COVID – 19. Od 2019 roku prowadzi konsultację pacjentów z zaburzeniami oddychania w tym również pacjentów z COVID – 19. Na co dzień również zajmuje się pacjentami neurologicznymi, chirurgicznymi i pacjentami po urazach czaszkowo – mózgowych. Pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

mgr Ewa Dygaszewicz

edukator diabetologiczny

Specjalistka w zakresie chorób wewnętrznych i metabolicznych, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest certyfikowanym edukatorem diabetologicznym. Członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Warszawie oraz prezes Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku. W 2020 roku na Pomorzu przygotowała i przeprowadziła międzynarodowy program KiDS na rzecz dzieci dotkniętych cukrzycą. Program ten został opracowany przez Międzynarodową Federacją Diabetologiczną (IDF) oraz Międzynarodowe Towarzystwo na rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą (ISPAD) w celu wspierania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, dotkniętych cukrzycą typu 1 w leczeniu choroby, zwalczaniu dyskryminacji w środowisku szkolnym oraz budowaniu świadomości w zakresie zdrowego trybu życia. W projekcie wzięły udział 104 szkoły z całej Polski, 650 nauczycieli oraz blisko 40 tysięcy dzieci a w przeprowadzonym szkoleniu online wzięło udział ponad 2000 osób.
Od wielu lat prowadzi wykłady oraz warsztaty dietetyczne dla diabetyków, rad pedagogicznych w zakresie opieki nad dzieckiem z cukrzycą w placówce oświatowej, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz uczestników projektów aktywizacyjnych.

inż. Alicja Gondek-Urtnowska

trycholog, biegły sądowy z dziedziny trychologii

Od 2002 roku związana z branżą medyczną. W 2017 roku z wyróżnieniem ukończyła studia podyplomowe z zakresu trychologii. Szkoleniowiec i praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Wspólnie z mężem prowadzi kilka gabinetów trychologicznych. Od 2017 roku Członek Zarządu, a od 2018 roku Prezes Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego. Adiunkt w World Trichology Society. Jedyny i pierwszy w Polsce biegły sądowy z dziedziny trychologii.
Autorka wielu artykułów  z dziedziny trychologii. Promotor rozwijania „właściwej” trychologii w Polsce.

mgr Paweł Treder

system informacji w ochronie zdrowia

Doświadczenie zawodowe we wdrożeniach e-usług w ochronie zdrowia zdobył w Departamencie Wdrożeń e-recepty, a także Departamencie Wdrożeń EDM i innych e-usług w Centrum e-Zdrowia (agendzie Ministerstwa Zdrowia), odpowiedzialnym za wdrożenie e-recepty, e-skierowania, Internetowego Konta Pacjenta, Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Doświadczony szkoleniowiec, trener, który w codziennej pracy na sali szkoleniowej zwiększał świadomość środowiska medycznego z zakresu postępującej informatyzacji i cyfryzacji polskiego systemu ochrony zdrowia. Pełniąc funkcję Asystenta Zarządu, pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. e-zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie odpowiadał za przygotowania do wdrożenia projektu „Pomorskie e-zdrowie”. Obecnie manager odpowiadający za cyfrowy rozwój podmiotów podmiotów leczniczych. Entuzjasta cyfryzacji polskiego systemu ochrony zdrowia, dzielący się swoją pasją ze środowiskiem akademickim pełniąc funkcję opiekuna koła naukowego „Cyfrowe pielęgniarstwo” w WSZ.

 

dr n. med. mgr piel. Hanna Grabowska

podstawy pielęgniarstwa

Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych „Pacjent i jego środowisko”, specjalistka w zakresie nauczania pielęgniarstwa, posiada uprawnienia trenera z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® oraz z zakresu oceny stanu zdrowia i badania fizykalnego. Autorka i współautorka licznych podręczników akademickich dla studentów pielęgniarstwa oraz artykułów naukowych poświęconych opiece pielęgniarskiej.

mgr Jadwiga Janiszewska

podstawowa opieka zdrowotna

Posiada wieloletnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki, zdobyte w trakcie pracy w oddziale chorób wewnętrznych oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jako pielęgniarka koordynująca. Aktualnie pełni funkcje przełożonej pielęgniarki w Przychodni Przyszpitalnej oraz koordynatora Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przy Szpitalu św. Wojciecha, należącego do Copernicus Sp. z o.o. Podczas zajęć przybliża studentom podstawy funkcjonowania  systemu opieki zdrowotnej w POZ, z uwzględnieniem  ważnej roli pielęgniarki w opiece ambulatoryjnej i środowisku domowym pacjenta.
Promuje zawód pielęgniarski, z nadzieją na kształtowanie właściwych postaw wśród studentów, które w przyszłości zaowocują wyszkolenie profesjonalnej i kompetentnej kadry pielęgniarskiej.

mgr Michał Grzegorczyk

Fizjologia człowieka, Podstawy pielęgniarstwa

Absolwent Akademii Medycznej ,Wydziału Nauk o Zdrowiu w Poznaniu. Specjalista w  dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Jest instruktorem  z zakresu oceny stanu zdrowia i badania fizykalnego. Od wielu lat pracuje jako pielęgniarz systemu w Ratownictwie Medycznym. W przeszłości pracował jako pielęgniarz w Centrum Leczenia Oparzeń w Chelmsford, UK i na bloku operacyjnym jako pielęgniarz intensywnego nadzoru pacjentów po znieczuleniu w Londynie, UK. Posiada bogate doświadczenie jako wykładowca w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, na kursach i specjalizacjach dla pielęgniarek w zakresie badania fizykalnego i stanów zagrożenia życia.  Prywatnie uwielbia podróżowanie i poznawanie nowych państw i społeczeństw.

mgr Iwona Smulnik

Podstawy pielęgniarstwa, Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

Magister pielęgniarstwa, absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Obroniła pracę magisterską z obszaru chorób ośrodkowego układu nerwowego. Posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego. Większość pracy zawodowej poświęciła pacjentom chorującym na choroby neurologiczne. Prowadzi poradnictwo w zakresie wspierania i edukowania chorych na stwardnienie rozsiane. Bierze czynny udział w pracach Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych. Przez wiele lat prowadziła zajęcia praktyczne z pielęgniarstwa neurologicznego. W trakcie pandemii pełniła funkcję pielęgniarki oddziałowej w Szpitalu Tymczasowym w Gdańsku, a także  pielęgniarki oddziałowej  Oddziału Intensywnej Terapii Covid -19 w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku (Copernicus Sp. z o.o.).  Obecnie w tymże Szpitalu pełni funkcję pielęgniarki koordynującej na  Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Scroll to Top