Wzory dyplomów

Uchwała senatu 7/2021 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów

Załącznik do uchwały senatu nr 7/2021 specyfikacja techniczna

Wzory dyplomów ukończenia studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich

Scroll to Top