Dostęp do archiwum czasopisma Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja

Informujemy o możliwości skorzystania z internetowego archiwum czasopisma Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja. Wszystkie artykuły od numeru pierwszego są dostępne na komputerach w bibliotece. Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem, zapytaj bibliotekarza. http://www.praktycznafizjoterapia.pl/

Dostęp do archiwum czasopisma Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja Read More »