MBA w ochronie zdrowia

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych. Kierunek powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie wybitnych specjalistów.

Dostrzegając potrzebę ciągłego doskonalenia kadr zajmujących się problematyką ochrony zdrowia i życia ludzkiego, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku we współpracy ze Stowarzyszeniem Medycyna Polska, postanowili zorganizować podyplomowe studia MBA w ochronie zdrowia.
Program studiów jest połączeniem wiedzy prawniczej, ekonomicznej oraz z zarządzania i ma na celu przygotowanie obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej do efektywnego zarządzania podmiotami funkcjonującymi w systemie ochrony zdrowia.

Atuty programu studiów:

 • interaktywna forma zajęć (ćwiczenia, wykłady, case studies, gry symulacyjne),
 • wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie metod rozwiązywania problemów zarządczych oraz podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych,
 • wiedza przekazywana przez doświadczonych trenerów biznesu – ekspertów w swoich dziedzinach,
 • dostęp do wysokiej klasy materiałów prezentujących najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania,
 • możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami programu.

Wykładowcy m.in.:

 • dr Mirosław Borkowski – doktor nauk prawnych.  Prowadzi działalność związaną z doradztwem prawnym w zakresie zdrowia publicznego, prawa medycznego, kosmetycznego i farmaceutycznego. Zajmuje się bezpieczeństwem zdrowotnym, prawami człowieka oraz prawem własności intelektualnej.
  Autor wielu prac z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa zdrowotnego człowieka, prawa kosmetycznego i reklamy produktów związanych z ochroną zdrowia.

Do kogo skierowane są studia z MBA w ochronie zdrowia?

 • kadra zarządzająca lub przygotowująca się do zarządzania w publicznych i niepublicznych podmiotach opieki zdrowotnej,
 • pracownicy administracji państwowej i samorządowej zajmujący się problematyką ochrony zdrowia,
 • przedstawiciele firm farmaceutycznych i medycznych,
 • właściciele oraz specjaliści małych, średnich i dużych przedsiębiorstw działających w obszarach ochrony zdrowia.

Program studiów:

 1. Ekonomika zdrowia dla menedżerów
 2. Rachunkowość zarządcza i finansowa
 3. Lidership
 4. Prawo gospodarcze i medyczne
 5. Psychologia w zarządzaniu
 6. Prawa pacjenta, konsumenta i lekarza
 7. Podstawy zdrowia publicznego i polityki zdrowotnej
 8. Marketing usług medycznych
 9. Zarządzanie procesami i jakością w ochronie zdrowia
 10. Ochrona zdrowia w systemie samorządów lokalnych
 11. Bezpieczeństwo zdrowotne – zarządzanie konfliktem
 12. Zarządzanie długiem o ochronie zdrowia
 13. Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych
 14. Prawo własności intelektualnej w ochronie zdrowia
 15. Ochrona praw człowieka w ochronie zdrowia
 16. Wykonywanie zawodów medycznych i odpowiedzialność
 17. Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia
 18. Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia
 19. Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy w ochronie zdrowia
 20. Kontrola i nadzór w ochronie zdrowia
 21. Wykład do wyboru
 22. Projekt dyplomowy + seminarium

Szczegółowych informacji na temat programu studiów na kierunku MBA w ochronie zdrowia udziela koordynator naukowy  studiów podyplomowych dr Mirosław Borkowski.
Kontakt: tel. 696 210 330 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00, a także w soboty w godz. 8:00-12:00, e-mail: nauka@mbfilar.pl

Liczba semestrów nauki: 3
Liczba godzin dydaktycznych objętych programem: ok. 402
Forma studiów: wykłady realizowane niestacjonarnie w formie on-line, ćwiczenia oraz warsztaty w formie stacjonarnej (w siedzibie Uczelni). Zajęcia dydaktyczne będą odbywają się w soboty i niedziele. W wyjątkowych przypadkach uczelnia zastrzega sobie możliwość zorganizowania dodatkowego zjazdu w semestrze.

Ukończenie studiów: 
warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz pozytywne zaliczenie egzaminu formie case-study z dyskusją (rozwiązanie problemu menedżerskiego) na podstawie podanej do wiadomości słuchaczy listy zagadnień.

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń lub napisz do nas: tel.: 58 769 08 02, 58 769 08 03, 58 769 08 04, 58 769 08 04,
e-mail: studia.podyplomowe@wsz.pl

Scroll to Top