Student FAQ

Witaj Studentko i Studencie Wyższej Szkoły Zdrowia. Przygotowaliśmy dla Ciebie „ABC… Studenta”, które pomoże Ci odnaleźć się w naszej społeczności studenckiej:


A)
Przez kilka najbliższych lat Wyższa Szkoła Zdrowia będzie miejscem, gdzie spędzisz dużą część swojego czasu, dlatego warto byłoby wiedzieć, do kogo masz się zwracać przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

B) Do Pełnomocnika Rektora ds. kształcenia i studentów możesz się zgłosić w sprawach dotyczących przedłużenia sesji, warunkowego zaliczenia semestru, dopuszczenia do egzaminu komisyjnego oraz wyrażenia zgody na urlop od zajęć i powtarzanie semestru (wzory podań).

C) Do Kanclerza WSZ zgłaszasz się w kwestiach finansowych – to Kanclerz wyraża zgodę na rozłożenie czesnego na raty, przesunięcie terminu płatności itp.

D) Biuro obsługi studenta (dziekanat) – to z pewnością miejsce, które będziesz odwiedzał najczęściej

  • to tu uzyskasz informację na temat egzaminów i zaliczeń,
  • to tu zgłaszasz się po wszelkie zaświadczenia dotyczące studiowania (do banku, ZUS-u itp.),
  • tutaj też składasz wszelkie podania do władz uczelni i dowiadujesz o odpowiedziach na nie,
  • wyjaśniasz większość spraw związanych z tokiem studiowania,
  • pamiętaj o terminowym uiszczaniu opłat za naukę – od tego uzależniony jest dostęp do wirtualnego dziekanatu. Jeśli chcesz płacić za studia w ratach, nie zapomnij złożyć odpowiednio wcześniej podania do Kanclerza w tej sprawie – w sprawach finansowych musisz skontaktować się z biurem ds. płatności,

E) Aby zaliczyć semestr studiów, musisz pozytywnie zakończyć naukę wszystkich przedmiotów przewidzianych w danym semestrze. Zgodnie z regulaminem studiów przedmiot może się kończyć:

  • egzaminem
  • zaliczeniem
  • zaliczeniem i egzaminem,

F) Jeśli przedmiot kończy się egzaminem, pamiętaj, że nie możesz przystąpić do egzaminu, dopóki nie uzyskasz zaliczenia z ćwiczeń,

G) Jesteś zobowiązany do nadzorowania ocen ze swoich zaliczeń i egzaminów w Wirtualnym Dziekanacie, jeśli masz jakieś wątpliwości, wyjaśniaj je JAK NAJSZYBCIEJ u wykładowcy lub w biurze obsługi studenta. Wpisane oceny zobaczysz w wirtualnym dziekanacie, do którego dostęp otrzymasz na początku roku akademickiego,

H) Jeśli nie uda Ci się zaliczyć egzaminu w sesji egzaminacyjnej, masz prawo przystąpić do niego w sesji poprawkowej (bezpłatnie),

I) Jeśli mimo wszystko nie uda Ci się zdać egzaminu w sesji poprawkowej, możesz wystąpić do Pełnomocnika rektora ds. kształcenia i studentów z prośbą o warunkowy wpis na kolejny semestr. Wpis warunkowy oznacza, że musisz uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu, którego nie zaliczyłeś, jednocześnie biorąc udział w zajęciach na kolejnym semestrze. Wpis warunkowy jest odpłatny. Termin, w którym musisz zaliczyć zaległy przedmiot, wyznaczy Ci Pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów.

J) Jeśli nie uda Ci się zaliczyć semestru w żadnym z przewidzianych w regulaminie trybów, będziesz musiał powtarzać semestr. Ale pamiętaj: prawo jego powtarzania nie przysługuje niestety studentom pierwszego semestru.

Scroll to Top