Edukator diabetologiczny

REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI (zajęcia od marca) przedłużona do 28 lutego! Zapraszamy!

Studia podyplomowe na kierunku Edukator Diabetologiczny umożliwiają słuchaczom zdobycie aktualnej wiedzy na temat wszystkich typów cukrzycy oraz chorób z nią powiązanych. Celem studiów podyplomowych jest przekazanie informacji niezbędnych do wspierania pacjentów w procesie leczenia oraz zachowania przez nich właściwej kondycji psychofizycznej po postawieniu diagnozy.

Absolwenci studiów podyplomowych – edukator diabetologiczny uzyskają wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia edukacji pacjentów z cukrzycą oraz utrwalania i wprowadzania w ich życie właściwych nawyków żywieniowych. Tematami wykładów będą również praktyczne informacje o nowoczesnych metodach leczenia cukrzycy.

Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli absolwentom na realizowanie przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych w szkołach, przedszkolach, zakładach pracy oraz na użytek jednostek zajmujących się zdrowiem publicznym.

Zajęcia dydaktyczne prowadzi m.in. mgr Ewa Dygaszewicz certyfikowany edukator diabetologiczny. Członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Warszawie oraz prezes Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku. W 2020 roku na Pomorzu przygotowała i przeprowadziła międzynarodowy program KiDS na rzecz dzieci dotkniętych cukrzycą. Program ten został opracowany przez Międzynarodową Federacją Diabetologiczną (IDF) oraz Międzynarodowe Towarzystwo na rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą (ISPAD) w celu wspierania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, dotkniętych cukrzycą typu 1 w leczeniu choroby, zwalczaniu dyskryminacji w środowisku szkolnym oraz budowaniu świadomości w zakresie zdrowego trybu życia. W projekcie wzięły udział 104 szkoły z całej Polski, 650 nauczycieli oraz blisko 40 tysięcy dzieci a w przeprowadzonym szkoleniu online wzięło udział ponad 2000 osób.

Patronat nad kierunkiem Edukator Diabetologiczny objęło Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków powstało w 1981 roku z inicjatywy osób chorych na cukrzycę. Obecnie liczy około 330 oddziałów i kół na terenie całego kraju, zrzeszających w sumie blisko 55 000 pacjentów. Stowarzyszenie zajmuje się bezpośrednią pracą z diabetykami i ich rodzinami w zakresie udzielania im szeroko pojętej pomocy (przede wszystkim edukacji diabetologicznej, ale także integracji i wsparcia grupowego), jak również propagowaniem świadomości i profilaktyki cukrzycy w społeczeństwie oraz reprezentacją diabetyków przed władzami i zabieganiem o jak najlepsze warunki i dostępność do leczenia.

Opłaca się studiować w Wyższej Szkole Zdrowia! 
Z radością informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, które sprawuje patronat nad przebiegiem studiów, jako wyraz swojego zadowolenia z podjętej współpracy, ufundowało stypendium w kwocie 2 000 zł dla osoby, która ukończy z najlepszym wynikiem powyższe studia w roku akademickim 2022/23.  Serdecznie dziękujemy za tak znaczący gest uznania.

Drodzy Słuchacze, jest o co walczyć! Życzymy Wam powodzenia na nadchodzącej sesji. A już za kilka miesięcy przekonamy się kto z Was wykazał się największym zaangażowaniem i zdobył stypendium.
Napisali o nas

Oferujemy Państwu studia w formie niestacjonarnej, które trwają 2 semestry.
Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedzielę (a także mogą się odbywać w piątki przed zaplanowanym zjazdem od godz. 17:00) , a liczba godzin zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną to 220 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą prowadzone w formie online lub hybrydowej.

Na studiach podyplomowych nie tylko pogłębisz posiadaną wiedzę, ale zwiększysz również swoje szanse na awans lub zmianę pracy.

Tylko wszechstronnie wykwalifikowani specjaliści, łączący zdobycze nowoczesnej nauki z praktyką i doświadczeniem, będą mieli uprzywilejowaną pozycję na rynku pracy.

PROGRAM KSZTAŁCENIA (220 godzin, 30 ECTS)

LP.MODUŁECTS
1. Zaburzenia metaboliczne w cukrzycy.3
2.Etiologia, patogeneza i rozpoznanie cukrzycy.2
3.Ostre i przewlekłe powikłania cukrzycy.2
4.Leczenie insuliną w praktyce.2
5.Aktywność fizyczna w cukrzycy typu 1 i 2. 1
6.Zasady żywienia w cukrzycy z uwzględnieniem farmakologii.2
7.Komunikacja z pacjentem diabetologicznym i jego rodziną.2
8. Żywienie w cukrzycy oraz modyfikacje dietetyczne u pacjentów z chorobami współistniejącymi.4
9.Układanie jadłospisów dla pacjentów diabetologicznych. 4
10.Żywienie dziecka z cukrzycą i jego rozwój fizyczny2
11.Edukacja pacjentów diabetologicznych.4
12.Nowoczesne technologie w diabetologii.2

Kto może studiować na studiach podyplomowych Edukator Diabetologiczny?

Podczas rekrutacji nie weryfikujemy Twojego dotychczasowego kierunku kształcenia. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

Do postępowania rekrutacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia, w szczególności na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, socjologia, dietetyka, fizjoterapia, farmacja, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, zdrowie publiczne, socjologia, wychowanie fizyczne.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Edukator Diabetologiczny jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie testu końcowego.

Zainteresował Cię ten kierunek? Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń lub napisz do nas:
tel.: 58 769 08 00/01/02/03/04
e-mail: studia.podyplomowe@wsz.pl

Scroll to Top