Edukator diabetologiczny

Studia podyplomowe na kierunku Edukator Diabetologiczny umożliwiają słuchaczom zdobycie aktualnej wiedzy na temat wszystkich typów cukrzycy oraz chorób z nią powiązanych. Celem studiów podyplomowych jest przekazanie informacji niezbędnych do wspierania pacjentów w procesie leczenia oraz zachowania przez nich właściwej kondycji psychofizycznej po postawieniu diagnozy. Absolwenci uzyskają wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia edukacji pacjentów z cukrzycą oraz utrwalania i wprowadzania w ich życie właściwych nawyków żywieniowych. Tematami wykładów będą również praktyczne informacje o nowoczesnych metodach leczenia cukrzycy. Na studiach podyplomowych nie tylko pogłębisz posiadaną wiedzę, ale zwiększysz również swoje szanse na awans lub zmianę pracy. Tylko wszechstronnie wykwalifikowani specjaliści, łączący zdobycze nowoczesnej nauki z praktyką i doświadczeniem, będą mieli uprzywilejowaną pozycję na rynku pracy.
Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli absolwentom na realizowanie przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych w szkołach, przedszkolach, zakładach pracy oraz na użytek jednostek zajmujących się zdrowiem publicznym.

Zajęcia dydaktyczne prowadzi m.in. mgr Ewa Dygaszewicz certyfikowany edukator diabetologiczny. Członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Warszawie oraz prezes Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku. W 2020 roku na Pomorzu przygotowała i przeprowadziła międzynarodowy program KiDS na rzecz dzieci dotkniętych cukrzycą. Program ten został opracowany przez Międzynarodową Federacją Diabetologiczną (IDF) oraz Międzynarodowe Towarzystwo na rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą (ISPAD) w celu wspierania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, dotkniętych cukrzycą typu 1 w leczeniu choroby, zwalczaniu dyskryminacji w środowisku szkolnym oraz budowaniu świadomości w zakresie zdrowego trybu życia. W projekcie wzięły udział 104 szkoły z całej Polski, 650 nauczycieli oraz blisko 40 tysięcy dzieci a w przeprowadzonym szkoleniu online wzięło udział ponad 2000 osób.

 

PATRONAT

Patronat nad kierunkiem Edukator Diabetologiczny objęło Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków powstało w 1981 roku z inicjatywy osób chorych na cukrzycę. Obecnie liczy około 330 oddziałów i kół na terenie całego kraju, zrzeszających w sumie blisko 55 000 pacjentów. Stowarzyszenie zajmuje się bezpośrednią pracą z diabetykami i ich rodzinami w zakresie udzielania im szeroko pojętej pomocy (przede wszystkim edukacji diabetologicznej, ale także integracji i wsparcia grupowego), jak również propagowaniem świadomości i profilaktyki cukrzycy w społeczeństwie oraz reprezentacją diabetyków przed władzami i zabieganiem o jak najlepsze warunki i dostępność do leczenia.

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA R.AKAD. 2023/2024

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, które sprawuje patronat merytoryczny nad kierunkiem studiów, jako wyraz swojego zadowolenia z podjętej współpracy, ponownie ufundowało stypendium w kwocie 2 000 zł dla osoby, która ukończy z najlepszym wynikiem powyższe studia w roku akademickim 2023/2024. Serdecznie dziękujemy za tak znaczący gest uznania. Jest o co walczyć!

PROGRAM KSZTAŁCENIA (220 godzin, 30 ECTS)

LP.MODUŁECTS
1. Zaburzenia metaboliczne w cukrzycy3
2.Etiologia, patogeneza i rozpoznanie cukrzycy2
3.Ostre i przewlekłe powikłania cukrzycy2
4.Leczenie insuliną w praktyce2
5.Aktywność fizyczna w cukrzycy typu 1 i 21
6.Zasady żywienia w cukrzycy z uwzględnieniem farmakologii2
7.Komunikacja z pacjentem diabetologicznym i jego rodziną2
8. Żywienie w cukrzycy oraz modyfikacje dietetyczne u pacjentów z chorobami współistniejącymi4
9.Układanie jadłospisów dla pacjentów diabetologicznych4
10.Żywienie dziecka z cukrzycą i jego rozwój fizyczny2
11.Edukacja pacjentów diabetologicznych4
12.Nowoczesne technologie w diabetologii2

Forma studiów: niestacjonarna (zajęcia co 2 tygodnie)
Zajęcia będą prowadzone w formie online oraz 1 zjazd w roku akademickim realizujemy w formie stacjonarnej (w uczelni).
Ramowe godziny zajęć:
piątki w godzinach 17:00-20:15 oraz soboty i/lub niedziele w godzinach 8:00-20:15.
Czas trwania:
2 semestry
Liczba godzin:
220
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Edukator Diabetologiczny jest zaliczenie modułów przewidzianych w programie studiów oraz zaliczenie testu końcowego.

Kto może studiować na studiach podyplomowych Edukator Diabetologiczny?
Nasza oferta skierowana jest do wszystkich absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) w szczególności kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, socjologia, dietetyka, fizjoterapia, farmacja, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, zdrowie publiczne, socjologia, wychowanie fizyczne.

Zainteresował Cię ten kierunek? Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń lub napisz do nas:
tel.: 58 769 08 00/01/02/03/04/05, rekrutacja@wsz.pl
Koordynator studiów podyplomowych (p. 103, poziom 0)
tel. 58 769 08 05
e-mail: studia.podyplomowe@wsz.pl

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA W R.AKAD. 2022/2023

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, które sprawuje patronat merytoryczny nad kierunkiem studiów, jako wyraz swojego zadowolenia z podjętej współpracy, ufundowało stypendium w kwocie 2 000 zł dla osoby, która ukończy z najlepszym wynikiem powyższe studia w roku akademickim 2022/2023. 
Serdecznie dziękujemy za tak znaczący gest uznania. Było o co walczyć!
Napisali o nas

LAUREATKA STYPENDIUM W R.AKAD. 2022/2023

Podczas uroczystej gali Ogólnopolskich obchodów Dnia Diabetyka, które odbyły się 17 czerwca br. w naszej uczelni, p. Rektor dr n. med. Marzena Podgórska wraz z Panią Prezes Stowarzyszenia Anną Śliwińską wręczyły świadectwa ukończenia studiów podyplomowych pierwszym absolwentom kierunku EDUKATOR DIABETOLOGICZNY.

Najlepszą absolwentką i laureatką stypendium w wysokości 2 000 zł
została  Pani ANNA GOŁĘBIOWSKA.
Serdecznie gratulujemy!

„Studia na kierunku Edukator Diabetologiczny w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku pozwoliły mi uzupełnić posiadaną już wiedzę oraz uzyskać nowe umiejętności. Obecnie wykorzystuje je w pracy z pacjentami. Osobiście uważam, że dużym plusem tych studiów jest zaangażowanie kadry naukowej. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z taką otwartością na potrzeby studenta. W dużej mierze tematyka zajęć była dostosowywana do zainteresowań słuchaczy. Szeroko omówiona diagnostyka, patogeneza cukrzycy, leczenie insuliną w praktyce, nowe technologie oraz zasady żywienia zyskały moje największe uznanie. Prowadzący chętnie dzielili się swoją wiedzą oraz doświadczeniem, udzielali konkretnych wskazówek czy sugestii. To co dla mnie było najcenniejsze, to przekładanie teorii na praktykę. Omawianie przypadków pacjentów, wspólna analiza wyników i szukania rozwiązań. Możliwość prezentowania własnych analiz i propozycji postępowania oraz układanie jadłospisów wg konkretnych wytycznych. Kierunek jest otwarty zarówno dla osób zawodowo związanych z diabetologią, jak i np. rodziców dzieci z cukrzycą typu 1 czy wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Uważam, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, poszerzy swoje umiejętności i wiedzę. Tryb prowadzenia zajęć (hybrydowy) osobiście, bardzo ułatwił mi uczestnictwo w nich i był kolejnym argumentem „za” podjęciem decyzji o rozpoczęciu studiów 🙂 Atmosfera podczas zajęć owocuje integracją grupy, wymianą doświadczeń i wsparciem, które nie kończy się razem z rokiem akademickim 🙂

Anna Gołębiowska
Dietetyk, psychodietetyk, edukator diabetologiczny

ABSOLWENCI KIERUNKU EDUKATOR DIABETOLOGICZNY

Agnieszka Uchnast (pięlęgniarka) – To tylko rok a prawie jak maraton…warto było. Takie chwile dodają skrzydeł. Piękna gala rozdania dyplomów połączona z obchodami Ogólnopolskie Obchody Dnia Diabetyka i bardzo inspirujący panel wykładowy…to jest to. Na zakończenie uroczysta kolacja i spacer…plaża i zachód słońca w gronie „moich słodziaków” i nie tylko ❤️. Dziękuję za wsparcie i motywację do dalszego działania Ewa Dygaszewicz i Barbara Tometczak.

Działania uczelni w dziedzinie diabetologii:

Scroll to Top