Kosmetologia – studia II stopnia

Serdecznie zapraszamy do podjęcia uzupełniających studiów magisterskich na kierunku kosmetologia.
Studia trwają 2 lata (4 semestry), odbywają się w formie dziennej lub zaocznej.

Wraz ze wzrostem społecznej świadomości, że piękno to zdrowie, a zdrowie to piękno, zawód kosmetologa spotyka się z coraz większym szacunkiem oraz zapotrzebowaniem na rynku pracy. Każdy pragnie wyglądać nie tylko pięknie, ale i być zdrowym. Naszym celem jest wykształcenie kadry specjalistów, którzy będą pomagać społeczeństwu chronić i dbać o zdrowie, uświadamiać jego istotę i wpływ na urodę.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter kierunku kosmetologia, efekty uczenia dotyczą wielu dziedzin, m.in. medycznych, chemicznych, nauk o biznesie czy ekonomicznych.

Studiując kosmetologię na poziomie magisterskim, zdobędziesz szczegółową wiedzę na temat budowy i funkcji organizmu – szczególnie skóry. Poznasz czynniki mające wpływ na jej stan oraz to, w jaki sposób się ona przed nimi chroni. Będziesz potrafił przedstawić i scharakteryzować różne typy skóry, opisać jej poszczególne warstwy i je rozpoznać. Zdobędziesz szczegółową wiedzę związaną z zastosowaniem zabiegów kosmetologicznych w leczeniu chorób i pielęgnacji skóry o zróżnicowanym zapotrzebowaniu. Dowiesz się, jakie są przyczyny, objawy i podstawowe metody leczenia wielu chorób, w tym cywilizacyjnych, hormonalnych czy dermatologicznych. Zdobędziesz wiedzę na temat alergologii i toksykologii, a także kosmetyków i preparatów stosowanych w kosmetologii. Poznasz procedury tworzenia nutrikosmetyków i zasady doboru składników w zależności od planowanego efektu. Wyposażymy Cię także w wiedzę dotyczącą marketingu, prawa pracy, zasad prowadzenia własnej działalności oraz obowiązujących wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

Zdobędziesz także wiele umiejętności, a te, które już posiadasz, będziesz mógł udoskonalić i rozwinąć. Nauczysz się, jak rozmawiać z klientem i jego rodziną, jak przeprowadzać wywiad dermatologiczno – kosmetologiczny z uwzględnieniem potrzeb i wymagań psychologicznych czy kulturowych. Na podstawie wywiadu będziesz potrafił dobrać i wykonać zabieg kosmetologiczny z wykorzystaniem odpowiednich sprzętów i aparatury, zaproponować metody korekcji twarzy i rozpoznać powikłania po jego nieprawidłowym wykonaniu, a nawet dobrać odpowiednią dietę. Nauczysz się dobierać i stosować wybrane surowce i składniki kosmetyczne, analizować pod względem jakości składy umieszczone na opakowaniach kosmetyków. Dowiesz się także, czym należy się kierować przy doborze i wykonywaniu zabiegów SPA, specjalistycznych technik masażu oraz zabiegów fizykalnych. Będziesz potrafił wykonać różne typy makijażu, poznasz wiele metod ich utrwalania oraz tuszowania defektów skóry. Nauczysz się wykonywać badanie aparatu paznokciowego, rozpoznawać występujące wokół niego nieprawidłowości. Zdobędziesz także umiejętności ruchowe w zakresie ćwiczeń poprawiających kondycję oraz kształtujących sylwetkę i postawę, dzięki czemu będziesz mógł szerzyć świadomość zdrowia i zachowań prozdrowotnych.

Autorski program kształcenia, stworzony przy współpracy ekspertów i przedsiębiorców, pozwoli Ci uzyskać niezbędną wiedzę do samozatrudnienia na rynku usług kosmetycznych oraz zapewni solidne podstawy do podjęcia pracy zawodowej w obszarze usług kosmetycznych m.in. zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców.

Ścieżki kształcenia

Trychologia kosmetologiczna

Podjęcie ścieżki kształcenia trychologia kosmetologiczna pozwoli Ci na uzyskanie szczegółowej wiedzy w zakresie specjalistycznej opieki nad pacjentem trychologicznym w obrębie owłosionej skóry głowy
i włosów, która uwzględnia szczegółową diagnostykę trychologiczną, w skład której wchodzi diagnostyka laboratoryjna oraz diagnostyka obrazowa, gdzie dokonana zostanie analiza oraz interpretacja uzyskanych pomiarów. Ścieżka kształcenia obejmuje kompleksowe, a także interdyscyplinarne podejście do zagadnienia trychologii w kosmetologii. Nurt trychologii holistycznej, który promowany jest przez Uczelnię, obejmuje przybliżenie zagadnień z zakresu dermatologii, podstaw endokrynologii, dietetyki trychologicznej wraz z elementami leczenia farmakologicznego, jak również psychotrychologii. Podejmując omawianą ścieżkę kształcenia, zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii skóry i włosów, która pozwoli na właściwe zrozumienie zagadnienia trychopatologii. Wybór tej ścieżki kształcenia pozwoli Ci zdobyć praktyczne umiejętności ich wykonywania w zakresie zabiegów trychologicznych, planowania indywidualnych planów zabiegowych, edukacji pacjenta trychologicznego w zakresie właściwej profilaktyki i pielęgnacji domowej owłosionej skóry głowy i włosów, które dodatkowo zostaną wzbogacone o naukową wiedzę z zakresu receptury preparatów trychologicznych.

Kosmetologia w onkologii

Podjęcie ścieżki kształcenia kosmetologia w onkologii pozwoli Ci na uzyskanie szczegółowej wiedzy w zakresie specjalistycznej opieki kosmetologicznej pacjenta onkologicznego dotyczącej problemów stanu skóry i jej przydatków, czyli włosów i paznokci. Właściwe podejście do pacjenta, starannie dobrane zabiegi dostosowane do aktualnego procesu leczenia, mogą poprawić samopoczucie w tym trudnym dla pacjenta momencie życia, złagodzić dolegliwości, a tym samym pozytywnie wpłynąć na jakość życia pacjenta w okresie choroby. Najważniejszym aspektem jest zdobycie kompetencji, które umożliwią świadczenie usług na najwyższym poziomie z uwzględnieniem przeciwwskazań do wykonania określonych zabiegów kosmetologicznych wynikających z aktualnego procesu leczenia i stanu klienta onkologicznego. Podejmując omawianą ścieżkę kształcenia, zdobędziesz umiejętność właściwego doboru metod kosmetologicznych i poznasz techniki wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-regeneracyjnych oraz techniki relaksacyjne możliwe do zastosowania u pacjentów po lub w trakcie leczenia onkologicznego oraz metody kosmetycznego maskowania jego następstw. Wybór tej ścieżki kształcenia pozwoli Ci zdobyć praktyczne umiejętności ich wykonywania, które zostaną wzbogacone o naukową wiedzę z zakresu terapii onkologicznych i ich wpływu na skórę oraz podstaw psychoonkologii ułatwiającej kontakt i pracę z klientem onkologicznym.

Kosmetologia anti-aging

Podjęcie ścieżki kształcenia kosmetologia anti-aging pozwoli Ci uzyskać szczegółową wiedzę z zakresu specjalistycznej opieki kosmetologicznej klienta, która ma na celu profilaktykę i maksymalne spowolnienie procesów starzenia się organizmu. Prawidłowa analiza problemów skóry dojrzałej, właściwie dobrane zabiegi kosmetologiczne dostosowane do wieku, uwzględniające wskazania i przeciwwskazania mogą w znaczący sposób wpłynąć na wygląd, a tym samym samopoczucie klientów. Najważniejszym aspektem jest zdobycie kompetencji, które umożliwią świadczenie usług na najwyższym poziomie z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań stosowanych w kosmetologii anti-aging. Podejmując omawianą ścieżkę kształcenia, zdobędziesz umiejętność właściwego doboru metod zabiegowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Poznasz także techniki przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych oraz zaawansowane techniki wizażu i stylizacji. Wybór tej ścieżki kształcenia pozwoli Ci zdobyć praktyczne umiejętności ich wykonywania, które zostaną wzbogacone o naukową wiedzę z zakresu anatomii głowy i szyi, medycyny przeciwstarzeniowej oraz metod anti-aging opartych między innymi na wykorzystaniu różnorodnych laserów i innej nowoczesnej aparatury wpływających na opóźnienie wystąpienia lub nawet odwrócenie efektów procesu starzenia się.

Odnowa biologiczna

Podjęcie ścieżki kształcenia odnowa biologiczna pozwoli Ci na uzyskanie szczegółowej wiedzy w zakresie specjalistycznych technik i zabiegów relaksacyjnych i pielęgnacyjnych stosowanych w ośrodkach SPA & Wellness. Profesjonalnie zaprojektowane i właściwie dobrane zabiegi dostosowane do aktualnego stanu zdrowia i oczekiwań klienta, ale uwzględniające przeciwwskazania do ich realizacji pozwolą na szybką bioregenerację, co na pewno poprawi samopoczucie klientów zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Najważniejszym aspektem jest zdobycie kompetencji, które umożliwią świadczenie usług na najwyższym poziomie z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań stosowanych w odnowie biologicznej. Podejmując omawianą ścieżkę kształcenia, zdobędziesz umiejętność właściwego doboru metod zabiegowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, poznasz techniki przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych, relaksacyjnych i leczniczych, z wykorzystaniem również metod fizykalnych, a także różne rodzaje specjalistycznych masaży stosowanych w kosmetologii. Wybór tej ścieżki kształcenia pozwoli Ci zdobyć nie tylko praktyczne umiejętności wykonywania wspomnianych zabiegów, które zostaną wzbogacone o naukową wiedzę z zakresu anatomii czynnościowej układu ruchu oraz psychologii stresu, ale także efektywnego zarządzania ośrodkami odnowy biologicznej.

Podologia

Rozpoczęcie nauki w ramach ścieżki kształcenia podologia pozwoli Ci na uzyskanie szczegółowej wiedzy z zakresu profilaktyki, diagnozowania, leczenia  chorób stóp i paznokci ze szczególnym uwzględnieniem całościowej pielęgnacji kończyn dolnych oraz chorób naczyniowych stóp. Prawidłowa analiza problemów dotyczących schorzeń stóp i paznokci, właściwie dobrane techniki podologiczne dostosowane do zmian chorobowych, jak i współistniejących schorzeń u pacjenta, uwzględniające wskazania i przeciwwskazania, mogą w znaczący sposób wpłynąć na komfort i poprawę samopoczucia pacjenta. Najważniejszym aspektem jest zdobycie kompetencji, które umożliwią świadczenie usług na najwyższym poziomie z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań stosowanych w podologii. Podejmując omawianą ścieżkę kształcenia, zdobędziesz umiejętność właściwego doboru metod zabiegowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta oraz poznasz techniki przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych kończyny dolnej, a także metody stosowane w ortotyce i rehabilitacji. Wybór tej ścieżki kształcenia pozwoli Ci zdobyć praktyczne umiejętności wykonywania wspomnianych zabiegów obejmujących metody podologiczne z wykorzystaniem między innymi leczniczego pedicure, korekcji wrastających paznokci – poprzez dobranie odpowiednich klamer ortonyksyjnych oraz rekonstrukcji płytki paznokciowej, które zostaną wzbogacone o naukową wiedzę z zakresu dermatologii, anatomii kończyny dolnej oraz diabetologii.

Swoją pasję Studenci mogą rozwijać w kole naukowym DermoLab WSZ.
Ponadto uczelnia podejmuje się również organizacji różnorodnych szkoleń i spotkań z firmami kosmetologicznymi, a także producentami zaawansowanych technologii, w celu przedstawienia nowych osiągnięć w branży kosmetologicznej.

Scroll to Top