Psychologia - studia jednolite magisterskie

Dynamiczne zmiany zachodzące w społeczeństwie, powodują, że coraz więcej osób nie radzi sobie z codziennymi wyzwaniami. Niejednokrotnie profesjonalna pomoc psychologiczna staje się niezbędna do zrozumienia swoich emocji, nawiązywania relacji i osiągnięcia harmonii w życiu. W związku z tak dużym zapotrzebowaniem na specjalistów z zakresu psychologii, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, zdecydowała się wprowadzić do oferty kształcenia prestiżowy i pożądany kierunek studiów jakim jest psychologia. 

Psychologia to kierunek, który pozwala zgłębić wiedzę na temat ludzkiej natury, dynamiki mechanizmów rządzących ludzkim zachowaniem, motywacją, pozwala także zgłębić wiedzę w zakresie wewnętrznych przeżyć człowieka, budzących się w nim emocji, które mogą mieć różnorodny wpływ zarówno na relacje człowieka z nim samym jak i z jego otoczeniem. Ponadto kierunek psychologia w Wyższej Szkole Zdrowia umożliwia zrozumienie mechanizmów powstawania zaburzeń zdrowia psychicznego, dostarcza narzędzi diagnostycznych do ich badania, a także pozwala na projektowanie profesjonalnego wsparcia psychologicznego, którego skuteczność udowodniona jest naukowo. Obejmuje również wiedzę z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki, która jest kluczowa w utrzymaniu dobrostanu zdrowia psychicznego.     

Podjęcie jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich, pozwoli kandydatom na zdobycie kompetencji do wykonywania jednego z najbardziej uniwersalnych zawodów zaufania publicznego, który prócz fachowej wiedzy wymaga szeregu umiejętności miękkich.

Co wyróżnia kierunek Psychologia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku?

Kierunek praktyczny

Ważną misją Wyższej Szkoły Zdrowia jest kształcenie wysoko wyspecjalizowanej kadry z obszarów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, gdzie szczególną wagę przykładamy do przygotowania naszych absolwentów do praktycznego wykonywania zawodu. Praktyki zawodowe, w liczbie 960 godzin, zostały ułożone w pięciu odbywających się kolejno po sobie  blokach, co umożliwia studentowi efektywniejsze korzystanie z doświadczenia praktycznego.  

Elastyczny program studiów

Program studiów został opracowany tak, aby elastycznie mógł być dopasowany do indywidualnych potrzeb i predyspozycji studenta. W tym celu studenci mogą korzystać z szerokiego wachlarza przedmiotów fakultatywnych i trzech ścieżek kształcenia.

Starannie dobrana kadra dydaktyczna

W naszej kadrze dydaktycznej ważną rolę pełnią praktycy, którzy w sposób profesjonalny, ale i przystępny, przybliżają tajniki praktycznej pracy psychologa. Wśród nich są między innymi doświadczeni psycholodzy kliniczni, psychiatrzy, certyfikowani psychoterapeuci, superwizorzy, a także specjaliści z zakresu neuropsychologii, seksuologii, psychologii sportu, psychologii transportu, pedagogiki, coachingu czy doradztwa zawodowego.  

 

Nacisk na rozwój kompetencji miękkich    

Jako iż kompetencje miękkie stanowią nieodzowne narzędzie w pracy psychologa, studenci będą mieć okazje poszerzać je, nie tylko poprzez zdobywanie wiedzy teoretycznej, ale także praktyczne zajęcie. W tym celu program studiów przewiduje między innymi udział w warsztacie integracyjnym, w warsztacie rozwiazywania konfliktów czy też zajęcia z mentalizacji

Zawód psychologa zakłada nieustanny kontakt z drugim człowiekiem, nie tylko z pacjentem, ale również ze współpracownikami.  Z tego względu kandydaci powinni cechować się otwartością na zmiany i problemy innych ludzi, cierpliwością i wytrwałością, szacunkiem i tolerancją w zakresie poglądów, przekonań i postaw  oraz wyróżniać się wysokim poziomem komunikatywności, umiejętnością pracy w zespole oraz współpracą ze specjalistami, empatią, cierpliwością i wrażliwością. Niezbędne będą również życzliwość, uczciwość, taktowność i dyskrecja, czyli wysoka świadomość etyczna, ale także dojrzałość, odporność na stres, świadomość swoich mocnych i słabych stron, odpowiedzialność i umiejętność samokontroli, szybkiego podejmowania decyzji w tym gotowość do rozwiązywania problemów niestandardowych. Ponadto kandydaci powinni posiadać gotowość do ciągłego rozwoju i świadomość potrzeby samodoskonalenia.

Studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia o profilu praktycznym mają na celu wykształcenie specjalistów posiadających niezbędną wiedzę, umiejętności oraz cechy charakteru konieczne, aby wykonywać zawód psychologa. Najważniejszą częścią studiów będą zajęcia praktyczne przygotowujące do przyszłej pracy oraz praktyki zawodowe w publicznych i niepublicznych podmiotach świadczących pomoc psychologiczną. O prawidłowy przekaz informacji oraz rozwinięcie w kandydatach umiejętności interpersonalnych zadba wysoko wyspecjalizowana i wyselekcjonowana kadra dydaktyczna Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

Studia realizowane będą w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Ścieżki kształcenia

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia zostały przygotowane ze szczególnym uwzględnieniem obecnie dynamicznie rozwijanych nurtów w psychologii, jak również z uwzględnieniem potrzeb rynku w zakresie usług psychologicznych.

NEUROPSYCHOLOGIA
PSYCHOLOGIA KLINICZNA
PSYCHOTERAPIA

Efekty uczenia się - wkrótce

Scroll to Top