Kampus "B"

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku ul. Piastowska 7 80-332 Gdańsk

Wejście do Kampusu "B"

Obowiązek posiadania karty dostępowej:

Podczas zajęć w kampusie „B” Student zobowiązany jest posiadać indywidualną kartę umożliwiającą wstęp do budynku wydaną przez Biuro Obsługi Studenta oraz legitymację studencką. Karta umożliwia wejście i poruszanie się po budynku, w tym korzystanie z wind.

Wejście i korzystanie z budynku bez posiadania indywidualnej karty jest niemożliwe!

Zabrania się udostępniania karty osobom trzecim! 

Scroll to Top