Odbiór identyfikatorów – 4/fiz

Uprzejmie informujemy, iż każdy student 4 semestru fizjoterapii zobowiązany jest do noszenia imiennego identyfikatora na wszystkie zajęcia kliniczne w placówkach medycznych. W tym celu prosimy przedstawiciela danej grupy klinicznej o odbiór identyfikatorów z dziekanatu (p.200). Ponadto, na zajęciach klinicznych obowiązuje biały strój, obuwie zmienne oraz noszenie identyfikatora.

Odbiór identyfikatorów – 4/fiz Read More »