Wymagane dokumenty

Drodzy Kandydaci,
uprzejmie informujemy, że dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w biurze ds. promocji i rekrutacji p. 101/p. 102/p.103 tj.: w godzinach otwarciaDokumenty rekrutacyjne można również przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Biuro ds. promocji i rekrutacji Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku dysponuje możliwością tłumaczenia on-line na język migowy rozmów z interesantami. Zapraszamy osoby niedosłyszące, głuche i głuchonieme.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: „Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dostępna dla wszystkich”.
 
Jeśli nie masz możliwości osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych w godzinach pracy biura ds. promocji i rekrutacji możesz wówczas zostawić swoje dokumenty w recepcji w holu głównym Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku (Campus A, wejście od ulicy Subisława).
Do Twojej dyspozycji jesteśmy:
✅od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 – 19:00
✅w soboty w godzinach 16:00 – 19:00
✅w niedziele w godzinach 9:00 – 17:00
W kolejnym dniu roboczym skontaktujemy się z Tobą i potwierdzimy odbiór dokumentów.
 

Zaświadczenie lekarskie wymagane w procesie rekrutacji można uzyskać wykonując badania m. in. w poniższych placówkach:
– CENTRUM MEDYCZNE PZU ZDROWIE, Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk,
– SOPMED – Centrum Medyczne, ul. Bolesława Chrobrego 6/8, 81-756 Sopot,
FUDEKO MED – Centrum Medyczne, ul. Chwarznieńska 198A, 81-602 Gdynia.

Studia I stopnia

Dietetyka, kosmetologia, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne

 1. wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne oraz umowa ( umowa w 2 egzemplarzach) wygenerowane ze strony e.wsz.pl – po wcześniejszej rejestracji w systemie i uzupełnieniu danych,
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości wykonana w wersji monochromatycznej (czarno-biała) oraz oryginał świadectwa do wglądu,
 3. jedno aktualne zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  oraz płyta CD (w kopercie) ze zdjęciem cyfrowym* (format: jpg, 368×456 [szer. x wys. w px], 300 dpi”)
  * w nazwie zdjęcia prosimy wpisać swój numer PESEL,
 4. wydrukowane potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (85 zł) oraz za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (22 zł),
 5.  zaświadczenie lekarskie (dotyczy kierunków dietetyka, kosmetologia, pielęgniarstwo) wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych z prawem wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polski.

Studia jednolite magisterskie

Fizjoterapia, psychologia

 1. wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne oraz umowa ( umowa w 2 egzemplarzach) wygenerowane ze strony e.wsz.pl – po wcześniejszej rejestracji w systemie i uzupełnieniu danych,
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości wykonana w wersji monochromatycznej (czarno-biała) oraz oryginał świadectwa do wglądu,
 3. jedno aktualne zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  oraz płyta CD (w kopercie) ze zdjęciem cyfrowym* (format: jpg, 368×456 [szer. x wys. w px], 300 dpi”)
  * w nazwie zdjęcia prosimy wpisać swój numer PESEL,
 4. wydrukowane potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (85 zł) oraz za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (22 zł),
 5.  zaświadczenie lekarskie (fizjoterapia, psychologia) wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych z prawem wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polski.

Studia II stopnia

Dietetyka, kosmetologia

 1. wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne oraz umowa (w 2 egzemplarzach) wygenerowane ze strony e.wsz.pl – po wcześniejszej rejestracji w systemie i uzupełnieniu danych,
 2. kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej wykonana w wersji monochromatycznej (czarno-biała) oraz oryginał dyplomu do wglądu
 3. kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 4. wydrukowane potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (85 zł) oraz za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (22 zł),
 5. jedno aktualne zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz płyta CD (w kopercie) ze zdjęciem cyfrowym (format: *.jpg, 368×456 [szer. x wys. w px], 300 dpi”)
  * w nazwie zdjęcia prosimy wpisać swój numer PESEL,
 6. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych z prawem wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polski.

Studia podyplomowe

 1. wydrukowane i podpisane podanie wygenerowane ze strony e.wsz.pl – po wcześniejszej rejestracji w systemie i uzupełnieniu danych,
 2. kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej wykonana w wersji monochromatycznej (czarno-biała) oraz oryginał dyplomu do wglądu
 3. jedno aktualne zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 4. wydrukowane potwierdzenie wpłaty wpisowego,
 5. CV + opis doświadczenia zawodowego – dotyczy wyłącznie studiów MBA w ochronie zdrowia.

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia do Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku składają dodatkowo tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub polskiego konsula urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
Więcej o uznawanych świadectwach uzyskanych w zagranicznych systemach edukacji znajdziesz na stronie.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy posiadają Państwo tłumaczenie zgodne z powyższymi wymogami.

Scroll to Top