Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wymagane dokumenty

Drodzy Kandydaci,
uprzejmie informujemy, że dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w biurze ds. promocji i rekrutacji p. 101 lub p. 102 tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00 oraz w soboty w godz. 8:00-16:00.
Dokumenty rekrutacyjne można również przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Jeśli nie masz możliwości osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych w godzinach pracy biura ds. promocji i rekrutacji, to od 7 lipca możesz zostawić swoje dokumenty w recepcji w holu głównym Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku (wejście od ulicy Subisława).
Do Twojej dyspozycji jesteśmy:
✅od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 – 19:00
✅w soboty w godzinach 16:00 – 19:00
✅w niedziele w godzinach 9:00 – 17:00
W kolejnym dniu roboczym skontaktujemy się z Tobą i potwierdzimy odbiór dokumentów.

Informujemy, że zaświadczenie lekarskie wymagane w procesie rekrutacji można uzyskać wykonując badania m. in. w poniższych placówkach:
– REVIMED Centrum Medyczno – Rehabilitacyjne, Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
– SOPMED – Centrum Medyczne , ul. Bolesława Chrobrego 6/8, 81-756 Sopot

STUDIA I STOPNIA (DIETETYKA, KOSMETOLOGIA, ZDROWIE PUBLICZNE), JEDNOLITE MAGISTERSKIE (FIZJOTERAPIA):

 1. wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne oraz umowa ( umowa w 2 egzemplarzach) wygenerowane ze strony e.wsz.pl – po wcześniejszej rejestracji w systemie i uzupełnieniu danych,
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości wykonana w wersji monochromatycznej (czarno-biała) oraz oryginał świadectwa do wglądu,
 3. jedno aktualne zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  oraz płyta CD (w kopercie) ze zdjęciem cyfrowym* (format: jpg, 368×456 [szer. x wys. w px], 300 dpi”)
  * w nazwie zdjęcia prosimy wpisać swój numer PESEL,
 4. wydrukowane potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (85 zł) oraz za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (22 zł),
 5.  zaświadczenie lekarskie (dotyczy kierunków dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia) wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych z prawem wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polski.

STUDIA II STOPNIA (DIETETYKA, KOSMETOLOGIA):

 1. wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne oraz umowa (w 2 egzemplarzach) wygenerowane ze strony e.wsz.pl – po wcześniejszej rejestracji w systemie i uzupełnieniu danych,
 2. kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej wykonana w wersji monochromatycznej (czarno-biała) oraz oryginał dyplomu do wglądu
 3. kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 4. wydrukowane potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (85 zł) oraz za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (22 zł),
 5. jedno aktualne zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz płyta CD (w kopercie) ze zdjęciem cyfrowym (format: *.jpg, 368×456 [szer. x wys. w px], 300 dpi”)
  * w nazwie zdjęcia prosimy wpisać swój numer PESEL,
 6. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych z prawem wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polski.

STUDIA PODYPLOMOWE:

 1. wydrukowane i podpisane podanie wygenerowane ze strony e.wsz.pl – po wcześniejszej rejestracji w systemie i uzupełnieniu danych,
 2. kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej wykonana w wersji monochromatycznej (czarno-biała) oraz oryginał dyplomu do wglądu
 3. jedno aktualne zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 4. wydrukowane potwierdzenie wpłaty wpisowego,
 5. CV + opis doświadczenia zawodowego – dotyczy wyłącznie studiów MBA w ochronie zdrowia.

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia do Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku składają dodatkowo tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub polskiego konsula urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
Więcej o uznawanych świadectwach uzyskanych w zagranicznych systemach edukacji znajdziesz na stronie.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy posiadają Państwo tłumaczenie zgodne z powyższymi wymogami.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze ds. promocji i rekrutacji (p.101) lub przysłać pocztą na adres uczelni:

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
ul. Pelplińska 7
80-335 Gdańsk
z dopiskiem: Biuro ds. promocji i rekrutacji

Cofnij
WSZ na Facebooku