Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wymagane dokumenty

Dział promocji i rekrutacji przyjmuje tylko komplety dokumentów rekrutacyjnych.

STUDIA LICENCJACKIE (studia I stopnia, kierunki: DIETETYKA, KOSMETOLOGIA):

 1. wypełnione podanie wygenerowane ze strony e.wsz.pl – wymagana rejestracja w systemie i uzupełnienie danych
 2. świadectwo dojrzałości + kserokopia
 3. jedno aktualne zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  oraz płyta CD (w kopercie) ze zdjęciem cyfrowym (format: *.jpg, 368×456 [szer. x wys. w px], 300 dpi”)
  * w nazwie zdjęcia prosimy wpisać swój numer PESEL
 4. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (85 zł) oraz za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (22 zł)

Jeśli jesteś kandydatem na kierunek dietetyka lub kosmetologia złóż zaświadczenie lekarskie.


STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE (kierunek FIZJOTERAPIA)

 1. wypełnione podanie wygenerowane ze strony e.wsz.pl – wymagana rejestracja w systemie i uzupełnienie danych
 2. świadectwo dojrzałości + kserokopia
 3. jedno aktualne zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  oraz płyta CD (w kopercie) ze zdjęciem cyfrowym (format: *.jpg, 368×456 [szer. x wys. w px], 300 dpi”)
  * w nazwie zdjęcia prosimy wpisać swój numer PESEL
 4. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (85 zł) oraz za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (22 zł)
 5. oświadczenie o udziale w zajęciach praktycznych
 6. zaświadczenie lekarskie

STUDIA MAGISTERSKIE (studia II stopnia, kierunek KOSMETOLOGIA):

 1. wypełnione podanie wygenerowane ze strony e.wsz.pl – wymagana rejestracja w systemie i uzupełnienie danych
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis do wglądu)
 3. kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis do wglądu)
 4. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (85 zł) oraz za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (22 zł)
 5. jedno aktualne zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz płyta CD (w kopercie) ze zdjęciem cyfrowym (format: *.jpg, 368×456 [szer. x wys. w px], 300 dpi”) * w nazwie zdjęcia prosimy wpisać swój numer PESEL,
 6. zaświadczenie lekarskie

STUDIA PODYPLOMOWE:

 1. wypełnione podanie wygenerowane ze strony e.wsz.pl – wymagana rejestracja w systemie i uzupełnienie danych
 2. kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu)
 3. jedno aktualne zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 4. potwierdzenie wpłaty wpisowego
 5. CV + opis doświadczenia zawodowego – dotyczy wyłącznie studiów MBA w ochronie zdrowia

Dokumenty należy składać w dziale promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać pocztą na adres:
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
ul. Pelplińska 7
80-335 Gdańsk
Dział promocji i rekrutacji

Cofnij

WSZ na Facebooku