październik 2018

Zajęcia z W-F na I roku – fizjoterapia studia niestacjonarne

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z regulaminem obowiązkowego zaliczania zajęć z wychowania fizycznego dla studentów niestacjonarnych I roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia w roku akad. 2018/2019. Prosimy o zapoznanie się z możliwymi wariantami zaliczenia przedmiotu. UWAGA! Studenci, którzy są zainteresowani uczestnictwem w zajęciach z wychowania fizycznego organizowanych przez uczelnię zobowiązani są do

Zajęcia z W-F na I roku – fizjoterapia studia niestacjonarne Read More »

Scroll to Top