Zajęcia z WF na studiach niestacjonarnych

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 października 2016 r. dla studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających kształcenie od roku akad. 2016/2017 zajęcia z wychowania fizycznego zostały zniesione.

Władze Uczelni

Scroll to Top