Samorząd studencki

Samorząd Studencki, zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” art. 110, jest organizacją reprezentującą interesy wszystkich studentów na terenie Uczelni.
W skład samorządu studenckiego mogą wchodzić przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych Wyższej Szkoły Zdrowia.
Samorząd studencki prowadzi działalność w zakresie spraw kulturalnych, rekreacyjnych oraz socjalno-bytowych studentów. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego mają prawo reprezentować Uczelnię podczas ogólnopolskich i lokalnych konferencji i spotkań studenckich. Biorą czynny udział w działaniach na rzecz utrzymania wysokiego poziomu nauczania m.in. poprzez cykliczne prowadzenie ankiet, mających na celu ocenę funkcjonowania Uczelni oraz potrzeb i opinii studentów.

Samorząd studencki Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku jest inicjatorem i organizatorem licznych akcji o charakterze charytatywnym, kulturalno-rozrywkowym i sportowym. Członkowie samorządu studenckiego biorą czynny udział w promocji Uczelni podczas organizowanych m.in.: dni otwartych, spotkań warsztatowych dla maturzystów, wykładów gościnnych, konferencji, Światowego Dnia Zdrowia.

Członkowie

Marcin Polonis

Przewodniczący

Weronika Mielewczyk

Wiceprzewodnicząca

Magdalena Zachajczuk

Drugi wiceprzewodnicząca

Kinga Rapacz

Skarbnik

Igor Tarasiuk

Sekretarz

Kontakt

e-mail: samorzadwsz2021@gmail.com

Scroll to Top