Akredytacje, nagrody, członkostwo w organizacjach, patronaty i podziękowania

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku ponownie otrzymała akredytację organizacji międzynarodowej SPA Industry Association.
Stowarzyszenie Branży Spa jest amerykańską organizacją zrzeszającą ponad 60 000 członków na całym świecie. Celem organizacji jest integrowanie społeczności związanej z branżą kosmetyczną, podnoszenie jakości kształcenia w branży Wellness oraz tworzenie narzędzi, które pozwolą na osiągnięcie sukcesu w wymiarze biznesowym.
Jesteśmy przekonani, że kontynuacja niniejszej współpracy przyczyni się do systematycznego podnoszenia jakości kształcenia oraz wprowadzenia wielu innowacyjnych rozwiązań na kierunku kosmetologia, a także nadal będzie służyć do nawiązania długofalowych relacji z wybitnymi specjalistami i ekspertami w dziedzinie kosmetologii na całym świecie.

Drodzy Czytelnicy,
dzięki Waszemu zapałowi do nauki oraz zaangażowaniu naszych Pracowników biblioteki w zakresie informacji naukowej i promocji platformy IBUK Libra w dniu 18 kwietnia 2024 r. w Warszawie, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała wyróżnienie za aktywną promocję IBUKA Libry wśród czytelników przyznawane przez Wydawnictwo Naukowe PWN PWN Nauka.
Nagroda została wręczona na corocznej Akademii Dyrektorów Bibliotek IBUKA Libry, w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć wraz z przedstawicielami bibliotek z całej Polski.
Bardzo dziękujemy za wyróżnienie, jest to dla nas wielki zaszczyt i obiecujemy, że to nie jest nasze ostatnie słowo….
Wszystkim tym, którzy jakimś cudem nie spotkali się jeszcze z platformą IBUK Libra, przypominamy, że kod PIN mogą otrzymać wszyscy studenci oraz pracownicy uczelni. Wystarczy e-mailowo zgłosić się do naszej biblioteki: biblioteka@wsz.pl.
Miłego czytania i do zobaczenia w bibliotece.

Szanowni Państwo,
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku istnieje na rynku akademickim od niemal ćwierć wieku. Każdy rok działalności stawia przed nami nowe wyzwania, ale jednocześnie daje możliwości sięgania po więcej, dążenia do rozwoju i osiągania kolejnych sukcesów. Uhonorowaniem tych działań są przyznawane Uczelni nagrody, wyróżnienia, zaproszenia do współpracy. Jedną z najważniejszych corocznych nagród, które regularnie otrzymuje Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ.

🏆Z radością informujemy, że decyzją Komisji Konkursowej, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku uzyskała: certyfikat „Studia z Przyszłością” 2024 dla kierunku dietetyka – studia II stopnia oraz kierunku kosmetologia – studia II stopnia, a także wyjątkową i niespodziewaną nagrodę dla kierunku dietetyka jaką jest Certyfikat Nadzwyczajny LAUR INNOWACJI, przyznawany kierunkom lub specjalnościom, które wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny. 
✨Konkurs „Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu nowoczesnych i wartościowych kierunków oraz programów studiów na uczelniach i polecaniu ich kandydatom na studia. Celem konkursu jest identyfikowanie i promowanie uczelni, które z zadania edukowania absolwentów, zgodnie z potrzebami rynku pracy i wyzwaniami współczesności, wywiązują się najlepiej.
✨Jesteśmy zaszczyceni, że to właśnie Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku i oferowane przez nią kierunki kształcenia wpisały się w tę idee i uzyskały tak wysoką ocenę komisji konkursowej.
To niezwykłe wyróżnienie i powód do wielkiej dumy, a także satysfakcji z codziennie podejmowanych wyzwań i starań.
Każdy sukces Uczelni to nasze wspólne dzieło, za które Wam – Drodzy Studenci, również serdecznie dziękujemy! 

II MIEJSCE W KATEGORII UCZELNIA ROKU W PLEBISCYCIE EDUKACYJNYM DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO

W dniu 24 stycznia 2024 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród przyznanych w ramach Plebiscytu Edukacyjnego 2023 organizowanego corocznie przez Dziennik Bałtycki. Dzięki Państwa wsparciu Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku zajęła zaszczytne II miejsce w kategorii Uczelni Roku. W imieniu Władz Uczelni nagrodę odebrała dr n. med. Marzena Podgórska – rektor WSZ. Wydarzenie było okazją do uhonorowania i wyrażenia wdzięczności dla osób i instytucji najbardziej zaangażowanych w proces kształcenia dzieci i młodzieży. Nagrody zostały przyznane w ośmiu kategoriach. Uroczystą galę Plebiscytu poprowadziła dziennikarka radiowa Beata Szewczyk.
Serdecznie dziękujemy za oddane na nas głosy i gratulujemy wszystkim nagrodzonym.
📸 Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na stronie: https://dziennikbaltycki.pl/oto-laureaci…/ar/c5-18258167
Fot. Przemysław Świderski

Wspieranie rozwoju pomorskiego rynku pracy opiera się na współpracy różnych instytucji publicznych i niepublicznych związanych z rynkiem pracy. Partnerstwo w ramach PORP ma na celu podejmowanie działań, których efektem jest poprawa sytuacji zawodowej Pomorzan.  

Inspiracje z PORP – Listopad

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku zajęła II miejsce w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego w kategorii „Uczelnia Roku”.
To ogromne wyróżnienie i potwierdzenie naszego zaangażowania oraz wysokiej jakości kształcenia!

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim Wykładowcom, Nauczycielom akademickim oraz Studentom, którzy tworzą naszą niesamowitą społeczność. To dzięki Wam nasza szkoła jest miejscem inspirującym i pełnym możliwości.
Obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, by rozwijać się nie tylko jako Uczelnia, ale przede wszystkim jako miejsce, które służy Waszemu rozwojowi. Wasze potrzeby i aspiracje są dla nas niezmiernie istotne, dlatego planujemy wkładać jeszcze więcej wysiłku w tworzenie atrakcyjnych możliwości rozwoju dla naszej całej społeczności.

KONFERENCJA REKTORÓW ZAWODOWYCH SZKÓŁ POLSKICH

Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich powstała na Zjeździe Założycielskim w Warszawie 15 grudnia 2005 r. na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365). Do jej zadań należy m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, troska o dostosowanie polskiego systemu edukacyjnego do standardów europejskich, koordynowanie współpracy między uczelniami, reprezentowanie szkolnictwa wyższego oraz przygotowywanie opinii dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ZASŁUGI PANI DR N. O ZDR. KRYSTYNY PASZKO DLA OCHRONY ZDROWIA

Niezwykle miło nam poinformować, iż Pani dr n. o z. Krystyna Paszko, koordynator kierunku pielęgniarstwo i wykładowca Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, znalazła się wśród 94. osób uhonorowanych odznaką honorową „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Wyróżnieni zostali pracownicy podmiotów leczniczych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych instytucji, którzy przyczynili się do walki z pandemią COVID-19. Odznaki, na wniosek Wojewody Pomorskiego, nadał Minister Zdrowia. Uroczystość odbyła się w Muzeum II Wojny Światowej w miniony czwartek, 22 czerwca 2023 roku. Aktu wręczenia odznaczeń w imieniu Ministra Zdrowia dokonał Wojewoda Pomorski Pan Dariusz Drelich. Odznaka honorowa „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia” to jednostopniowe resortowe odznaczenie cywilne nadawane przez Ministra Zdrowia za duże osiągnięcia na rzecz ochrony zdrowia. Nadawana jest m.in. za wprowadzenie postępu w metodach diagnostycznych, ochronę zdrowia ludności, poprawę warunków zdrowotnych i higienicznych oraz wdrażanie i usprawnianie metod pracy w jednostkach ochrony zdrowia. Pani Koordynator – serdecznie gratulujemy odznaczenia! Dziękujemy za ogrom pracy oraz wysiłek włożony w działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Pomorza.

Podczas Ogólnopolskich obchodów Dnia Diabetyka otrzymaliśmy wspaniałe wyróżnienie.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków przyznało Pani Rektor dr n. med. Marzenie Podgórskiej odznakę AMBASADORA Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków za wyróżniającą się działalność dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i osób z cukrzycą.
Dziękujemy za tak zacny dowód uznania.

Z satysfakcją informujemy, że Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku została Laureatem Konkursu „Studia z przyszłością” 2023 w zakresie kierunku FIZJOTERAPIA (jednolite studia magisterskie) oraz TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNA (studia podyplomowe). Zapraszamy do zapoznania się z oceną Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

 

(…) Dziękując za poddanie się procedurze oceny w Programie Akredytacyjnym Fundacji pn. „Studia z Przyszłością”, mam zaszczyt poinformować, że po dokonaniu oceny Państwa aplikacji Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu kierunkowi „fizjoterapia” (studia jednolite magisterskie) oraz kierunkowi „trychologia kosmetologiczna” (studia podyplomowe) prowadzonym w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, Certyfikatu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” 2023 (w ramach 8. edycji Programu). W ocenie Komisji kierunki spełnia kryteria regulaminowe Konkursu zapewnia studentom nowoczesną wiedzę, pozwala nabyć odpowiednio zdefiniowane wartościowe umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne, a osiągane przez absolwentów efekty uczenia się są zgodne z koncepcją oraz celami kształcenia, jak również odpowiadają profilowi studiów i zdefiniowanej przez Uczelnię sylwetce absolwenta. Należy podkreślić, że ocenione w toku Konkursu studia są zorientowane na potrzeby środowiska społecznogospodarczego,
z którym Uczelnia jest
trwale związana, jak również na oczekiwania rynku pracy, stanowiącego istotny punkt odniesienia dla polityki jakości Jednostki. Program studiów zawiera elementy innowacyjne, nowatorskie, oparte na autorskich konceptach dydaktycznych. Dobór treści programowych jest zgodny z zaplanowanymi dla kierunków efektami uczenia się i uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej oraz praktyki społecznej. (…)

Grażyna Kaczmarczyk
Prezes Zarządu

Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Ponadto Uczelnia została uhonorowana tytułem Lidera jakości kształcenia na kierunku FIZJOTERAPIA.
Certyfikat „Lider Jakości Kształcenia” otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych, przyznanych przez członków Komisji Eksperckiej. To niezwykłe wyróżnienie, to powód do wielkiej dumy, a także satysfakcji z codziennie podejmowanych wyzwań i starań. Każde dodatkowe wyróżnienie umacnia nas w przekonaniu, jak silną i stabilną pozycję na rynku osiągnęliśmy.
Dziękujemy i obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby dalej utwierdzać Was w przekonaniu, że Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to gwarancja wysokiej jakości kształcenia, profesjonalizmu i doświadczenia.

Z dumą informujemy, że Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku zajęła drugie miejsce w plebiscycie edukacyjnym organizowanym przez Dziennik Bałtycki w kategorii Uczelni Roku w Województwie Pomorskim.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie i oddane przez Państwa głosy .
To dzięki Wam i dla Was od lat możemy rozwijać się, wyznaczać nowe cele i dążyć do ich realizacji. Ten rok był dla nas szczególnie wyjątkowy i obfitował w wiele sukcesów. Otrzymany tytuł to najpiękniejsze podsumowywanie i zwieńczenie mijającego roku. Dziękujemy! 

 

W środę 15 lutego br. w Sali Kameralnej Filharmonii Bałtyckiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów tegorocznego Plebiscytu Edukacyjnego Dziennika Bałtyckiego. W imieniu Władz Uczelni nagrodę odebrał dr hab. Tomasz Lech, prof. WSZ. Wydarzenie było okazją do uhonorowania i wyrażenia wdzięczności dla osób i instytucji najbardziej zaangażowanych w proces kształcenia dzieci i młodzieży. Uroczystą galę Plebiscytu poprowadziła dziennikarka radiowa Beata Szewczyk.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wszystkie oddane na nas głosy. 
Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na stronie: https://dziennikbaltycki.pl/gala…/ar/c5-17294497
fot. Przemysław Świderski

Szanowni Państwo,
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku po raz kolejny doceniona – tym razem jako Uczelnia wspierająca młodych!
Niezmiernie cieszy nas każda pozytywna opinia o procesie kształcenia, jak i organizacji pracy administracyjnej WSZ w Gdańsku. Podziękowania od organizacji zewnętrznych, to także najlepsza motywacja do pracy dla całej naszej drużyny. Dziękujemy!

Wydarzenie „Rozpocznij rok szkolny i akademicki z Mapą Akademicką” zostało objęte patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Mapa Akademicka to największy projekt edukacyjny tego typu w Polsce, który co roku wspiera maturzystów i studentów w kształtowaniu ścieżki nauki, edukacji i kariery. Cieszymy się, że możemy być jego częścią.

Nagroda Smart Metropolii dla Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku!
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to Uczelnia, która regularnie i chętnie angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy i działania, których cel uważa za istotny dla społeczeństwa. Aktywność Uczelni jest dostrzegana i doceniana przez wiele organizacji i instytucji, czego wyrazem są liczne zaproszenia do współpracy. Przykładem tego jest przyznanie Wyżej Szkole Zdrowia w Gdańsku nagrody Smart Metropolii, której wręczenie odbyło się podczas 10. Jubileuszowej Gali Nagród Smart Metropolii w dniu 27 października 2022 r. W imieniu Uczelni nagrodę odebrała dr n. med. Marzena Podgórska – rektor WSZ.
Kongres Smart Metropolia jest największą w Polsce coroczną konferencją poświęconą zagadnieniom współpracy dużych i małych gmin w obszarach metropolitalnych oraz relacji metropolii z resztą kraju. Nagrody przyznawane są osobom, firmom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla budowania i promowania idei metropolii. Organizatorem wydarzenia jest Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot. Każdy sukces Uczelni to nasze wspólne dzieło, za które Wam – Drodzy Studenci, również serdecznie dziękujemy!

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku regularnie doceniana i nagradzana jest w różnego rodzaju plebiscytach i konkursach. W 2022 roku Uczelnia uzyskała ponownie jeden z prestiżowych certyfikatów akredytacyjnych na polskim rynku szkolnictwa wyższego – Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością”. Certyfikatem wyróżnione zostały jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia.

W ocenie Komisji kierunek fizjoterapia „zapewnia absolwentom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy i jest realizowany w oparciu o nowoczesny i innowacyjny program studiów, z udziałem kadry akademickiej posiadającej wysokie kwalifikacje. Nadto założenia koncepcji kształcenia na ocenianym kierunku pozostają spójne z misją i strategią rozwoju uczelni, a także zakładają wysoką jakość i różnorodność oferty kształcenia poprzez kreowanie odpowiednich kwalifikacji i kompetencji, które umożliwiają absolwentom spełnianie wymogów rynku pracy, nie tylko w wymiarze lokalnym, ale także regionalnym i ponadregionalnym. Uczelnia w sposób efektywny dąży do tego, aby podczas całego procesu kształcenia studenci mogli wykształcić odpowiednie nawyki i postawy dające podstawę do realizowania ambitnych celów zawodowych oraz ustawicznego samokształcenia i rozwoju, tak w wymiarze profesjonalnym, jak i osobistym.”

Konkurs „Studia z przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków na polskich uczelniach realizowanych według programów dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku – Uczelnia Roku 2021

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku regularnie doceniana i nagradzana jest w różnego rodzaju plebiscytach i konkursach.
Z radością informujemy, że Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku zajęła II miejsce w plebiscycie edukacyjnym w kategorii Uczelnia Roku w województwie pomorskim.

Jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi wiedząc, że nasze wieloletnie starania nad wypracowaniem silnej i stabilnej pozycji Uczelni zostały docenione i uhonorowane w tak szczególny sposób.
Serdecznie dziękujemy.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku uzyskała jeden z prestiżowych certyfikatów akredytacyjnych na polskim rynku szkolnictwa wyższego – Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością”. Certyfikatem wyróżnione zostały jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Konkurs „Studia z przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków na polskich uczelniach realizowanych według programów dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Blisko 14 letnie doświadczenie w  kształceniu na kierunku fizjoterapia umożliwiło wdrożenie właściwych udoskonaleń pozwalających w pełni realizować i zachować praktyczny charakter studiów. Lata praktyki i wypracowane w tym okresie rozwiązania stanowią dziś potwierdzenie naszej efektywności, a także wysokiej jakości kształcenia. Nagroda jest ważnym impulsem do podejmowania przez Uczelnię kolejnych działań mających na celu podnoszenie poziomu kształcenia, rozwijania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz generowania najwyższej wartości dla studentów i pozostałych  interesariuszy Uczelni.

Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku ponownie przyznano Kartę Uczelni Erasmusa (ECHE), która obowiązuje przez cały okres trwania Programu Erasmus+, czyli w latach 2021-2027. Karta uprawnia do korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na organizację wymian międzyinstytucjonalnych w ramach Programu Erasmus+, w tym m.in.: mobilności studentów i nauczycieli akademickich.
Dzięki programowi studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki. Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów w zagranicznych uczelniach, a pracownicy z różnych jednostek uczelni mogą korzystać z wyjazdów szkoleniowych. Ponadto studenci i pracownicy uczelni mają możliwość uczestniczyć w projektach międzynarodowych, w które zaangażowana jest ich jednostka.

Miło nam poinformować, że Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku została członkiem organizacji European Network of Physiotherapy in Higher Education. Europejska Sieć Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym została założona w Holandii i jest jedną z wiodących organizacji fizjoterapeutycznych w Europie. Jednoczy 163 członków z 23 krajów.
Celem organizacji jest podnoszenie poziomu edukacji w uczelniach europejskich na kierunku fizjoterapia, a także pogłębianie współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego, studentami oraz pozostałymi osobami zainteresowanymi rozwojem w dziedzinie fizjoterapii.
Wierzymy, że współpraca z Europejską Siecią Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym pozwoli nam na nawiązanie długofalowej współpracy z wieloma ośrodkami szkolnictwa wyższego na terenie całej Europie oraz generowania nowych, innowacyjnych pomysłów i rozwiązań na kierunku fizjoterapia.

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku została członkiem organizacji międzynarodowej SPA Industry Association.
Stowarzyszenie Branży Spa jest amerykańską organizacją zrzeszającą ponad 60 000 członków na całym świecie. Celem organizacji jest integrowanie społeczności związanej z branżą kosmetyczną, podnoszenie jakości kształcenia w branży Wellness oraz tworzenie narzędzi, które pozwolą na osiągnięcie sukcesu w wymiarze biznesowym.
Jesteśmy przekonani, że nawiązanie niniejszej współpracy przyczyni się do systematycznego podnoszenia jakości kształcenia oraz wprowadzenia wielu innowacyjnych rozwiązań na kierunku kosmetologia, a także posłuży do nawiązania długofalowych relacji z wybitnymi specjalistami i ekspertami w dziedzinie kosmetologii na całym świecie.

Mamy zaszczyt poinformować wszystkich studentów, pracowników i przyjaciół naszej uczelni, iż na ręce Kanclerza uczelni dra hab. Marcina Geryka, prof. WSZ otrzymaliśmy nominacje do Godła Liderów Uczelni Wyższych w Polsce.

Z radością i satysfakcją informujemy, że Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku po raz kolejny znalazła się w gronie najlepszych biznesowych uczelni na świecie. Nasza uczelnia została wyróżniona 2 Palmami. Wyniki tegorocznego rankingu ogłoszono podczas światowej konwencji Eduniversal w Bangalore w Indiach. Nagrodzenie uczelni jest znakiem jakości potwierdzającym jej międzynarodową reputację. Wyróżnienie jest nadawane jest instytucjom akademickim przez Eduniversal, francuską agencję ratingową specjalizująca się w szkolnictwie wyższym. Rankingi Eduniversal są prowadzone od siedmiu lat i porównują 1000 uczelni ze 154 państw. System Palm Eduniversal pozwala ocenić reputację uczelni w skali krajowej i międzynarodowej, a także w podziale na strefy geograficzne. Ocena taka ma pomóc studentom w wyborze miejsca ich przyszłych studiów. Wśród kryteriów umiędzynarodowienia uczelni brane są pod uwagę m.in. akredytacje krajowe i międzynarodowe, obecność w międzynarodowych rankingach, członkostwo w międzynarodowych stowarzyszeniach i organizacjach, skala współpracy międzynarodowej. Szczegółowe informacje o polskich, wyróżnionych uczelniach w rankingu Eduniversal znajdują się na stronie. The 6th Eduniversal World Convention in Bangalore, India

Na podstawie przepisów z dnia 30 czerwca z dnia 30 czerwca 2000 r. Urząd Patentowy RP udzielił prawa własności przemysłowej na rzecz Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku na znak towarowy – LOGO UCZELNI. Prawo ochronne jest prawem podmiotowym o wyłącznym charakterze oraz czasowej i terytorialnej skuteczności. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się bowiem prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie przepisów z dnia 30 czerwca z dnia 30 czerwca 2000 r. Urząd Patentowy RP udzielił prawa własności przemysłowej na rzecz Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku na znak towarowy – OTWIERAMY NOWE MOŻLIWOŚCI. Prawo ochronne jest prawem podmiotowym o wyłącznym charakterze oraz czasowej i terytorialnej skuteczności. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się bowiem prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że w opublikowanym Rankingu Szkół Wyższych „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” 2013 Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku zajęła drugie miejsce wśród niepublicznych uczelni licencjackich w Polsce! Święto akademickich liderów Zapraszamy do zapoznania się rankingiem

Zakończyło się postępowanie konkursowe dotyczące nadania Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) prowadzone przez Komisję Europejską. Wniosek Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku o przyznanie nowej Karty Uczelni Erasmusa (ECHE) został pozytywnie rozpatrzony. Przyznana karta będzie obowiązywać przez cały okres trwania Programu Erasmus+, czyli w latach 2014-2020. Karta uprawnia do korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na organizację wymian międzyinstytucjonalnych w ramach Programu Erasmus+, w tym m.in.: mobilności studentów i nauczycieli akademickich. Numer karty ECHE WSZ: 220264-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE.

Jednym z komponentów programu „Uczenie się przez całe życie” jest program ERASMUS, w którym uczestniczymy od 2003 roku. Pozyskaliśmy rozszerzoną Kartę Erasmusa. Główny nacisk położyliśmy na organizację wymian studentów między uczelniami. Przez cały czas nawiązujemy są nowe kontakty z nowymi uczelniami zagranicznymi, wszystko po to, aby nasi studenci mogli wyjechać na studia do uczelni z krajów UE.

European Foundation for Management Development jest europejskim forum informacji, badań, współpracy i dialogu na temat innowacji i praktyk stosowanych przy rozwoju zarządzania. EFMD jest także europejską siecią skupiającą organizacje i osoby indywidualne, które zajmują się rozwojem zarządzania, promotorem jakości kształcenia w zarządzaniu oraz nauczania i innowacji w dziedzinie rozwoju indywidualnego oraz ambasadorem rozwoju zarządzania w Europie, a także sprawozdawcą z tych działań przed europejską i międzynarodową społecznością. Sieć skupia ponad 390-u członków z około 40 krajów, wśród których znajdują się między innymi: szkoły biznesu, centra zarządzania i szkoleniowe, dyrektorów HR, urzędy. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku była członkiem tej organizacji w latach 2004-2020.

BMDA – Baltic Management Development Agency – bałtycka agencja rozwoju zarządzania jest organizacją skupiającą instytucje, których działania zmierzają do rozwoju zarządzania w krajach nadbałtyckich poprzez organizowanie między innymi seminariów, warsztatów dla młodych ludzi z różnych krajów, zainteresowanych szeroko pojmowaną problematyką przedsiębiorczości. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku była członkiem tej organizacji w latach 2005-2020

W 2007 roku Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku została członkiem CEEMAN – międzynarodowego stowarzyszenia rozwoju zarządzania założonego w 1993 roku w celu przyśpieszenia wzrostu jakości zarządzania w centralnej i wschodniej Europie. CEEMAN stał się globalną siecią instytucji zainteresowanych wzrostem jakości edukacji i innowacji z dziedziny zarządzania. Organizacja skupia 170 instytucji i 42 członków indywidualnych. Aktywność CEEMAN przejawia się m.in. poprzez organizowanie seminariów, warsztatów, międzynarodowych konferencji, programów badawczych, wydawnictw itp. Poczynając od roku 2004 Uczelnia realizuje działania związane z uruchomieniem szerokiej współpracy międzynarodowej.

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej SEM FORUM zostało oficjalnie zarejestrowane w lutym 1993 roku w Warszawie dzięki inicjatywie 19 członków-założycieli reprezentujących różne instytucje działające na rzecz rozwoju zarządzania w Polsce. SEM FORUM jest organizacją otwartą dla wszystkich zainteresowanych rozwojem zarządzania – osób, szkół biznesu, instytucji i organizacji szkolących oraz przedsiębiorstw. Celem Stowarzyszenia jest promocja i stosowanie najlepszych rozwiązań służących edukacji i rozwojowi ludzi biznesu. Członkowie Stowarzyszenia wypracowują wspólny punkt widzenia środowiska na różne problemy związane z rozwojem zarządzania. SEM FORUM stara się być wyrazicielem jego interesów wobec instytucji rządowych i pozarządowych. Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum prowadzi od roku 1994 akredytację programów kształcenia wzorowaną na systemach Zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych. Forum jest członkiem EQUAL (European Quality Link), ogólnoeuropejskiego systemu zapewniania jakości kształcenia menedżerskiego. Akredytację Stowarzyszenia otrzymała Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku w zakresie stacjonarnych studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie i Marketing. Uroczyste wręczenie certyfikatu miało miejsce 2 października 2004 roku.

Z radością informujemy, że Międzynarodowy Instytut Zaawansowanych Badań Systemowych i Cybernetyki uhonorował Kanclerza naszej uczelni dr Marcina Geryka medalem w uznaniu za jego znakomitą pracę naukową, wzorowe prowadzenie badań naukowych i edukacji oraz znaczący wkład w rozwój wiedzy w dziedzinie niepublicznego szkolnictwa wyższego. Nagrodę wręczono podczas konferencji w Baden-Baden w 2010 r.

National Geographic Society inspiruje ludzi do dbania o naszą planetę od 1888 roku. Jest to jedna z największych na świecie instytucji naukowych i oświatowych- non-profit. Zainteresowania członków tego towarzystwa obejmują: geografię, archeologię i nauki przyrodnicze oraz promowanie badań i odkryć. Od 1 stycznia 2012 r. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest członkiem National Geografic Society.

W dniu 11 lutego 2010 r. dr Erwin Szneidrowski – rektor Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku odebrał z rąk dyrektora Biura Pomorskiego Federacji NOT w Gdańsku Zbigniewa Lange POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI. Jesteśmy jedyną pomorską uczelnią, która może pochwalić się najwyższą jakością oferowanych produktów i usług. Trzynasta edycja konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości zorganizowana została przez Pomorską Radę Federacji SNT – NOT przy współpracy z Polskim Rejestrem Statków i Regionalną Izbą Gospodarczą w Gdańsku. Pomorska Nagroda Jakości jest konkursem mającym na celu upowszechnienie filozofii zarządzania przez jakość. Do tegorocznej XIII edycji przystąpiło 196 pomorskich przedsiębiorstw. Do finału zakwalifikowano dziewięć firm. Ocenione zostały pod względem zarządzania procesami nakierowanymi na wzrost jakości oferowanych wyrobów i usług, poziomu satysfakcji klientów, aspektów ekologicznych, satysfakcji pracowników oraz osiągnięcia założonych celów rozwoju przedsiębiorstwa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top