Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Akredytacje, nagrody, członkostwo w organizacjach, patronaty i podziękowania

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku uzyskała jeden z prestiżowych certyfikatów akredytacyjnych na polskim rynku szkolnictwa wyższego – Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością”. Certyfikatem wyróżnione zostały jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Konkurs “Studia z przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków na polskich uczelniach realizowanych według programów dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.
Blisko 14 letnie doświadczenie w  kształceniu na kierunku fizjoterapia
umożliwiło wdrożenie właściwych udoskonaleń pozwalających w pełni realizować i zachować praktyczny charakter studiów. Lata praktyki i wypracowane w tym okresie rozwiązania stanowią dziś potwierdzenie naszej efektywności, a także wysokiej jakości kształcenia. Nagroda jest ważnym impulsem do podejmowania przez Uczelnię kolejnych działań mających na celu podnoszenie poziomu kształcenia, rozwijania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz generowania najwyższej wartości dla studentów i pozostałych  interesariuszy Uczelni.


Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku ponownie przyznano Kartę Uczelni Erasmusa (ECHE), która obowiązuje przez cały okres trwania Programu Erasmus+, czyli w latach 2021-2027. Karta uprawnia do korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na organizację wymian międzyinstytucjonalnych w ramach Programu Erasmus+, w tym m.in.: mobilności studentów i nauczycieli akademickich.
Dzięki programowi studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki. Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów w zagranicznych uczelniach, a pracownicy z różnych jednostek uczelni mogą korzystać z wyjazdów szkoleniowych. Ponadto studenci i pracownicy uczelni mają możliwość uczestniczyć w projektach międzynarodowych, w które zaangażowana jest ich jednostka.


Więcej o wydarzeniu na stronie. 


Miło nam poinformować, że Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku została członkiem organizacji European Network of Physiotherapy in Higher Education. Europejska Sieć Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym została założona w Holandii i jest jedną z wiodących organizacji fizjoterapeutycznych w Europie. Jednoczy 163 członków z 23 krajów.
Celem organizacji jest podnoszenie poziomu edukacji w uczelniach europejskich na kierunku fizjoterapia, a także pogłębianie współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego, studentami oraz pozostałymi osobami zainteresowanymi rozwojem w dziedzinie fizjoterapii.
Wierzymy, że współpraca z Europejską Siecią Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym pozwoli nam na nawiązanie długofalowej współpracy z wieloma ośrodkami szkolnictwa wyższego na terenie całej Europie oraz generowania nowych, innowacyjnych pomysłów i rozwiązań na kierunku fizjoterapia.Z ogromną satysfakcją informujemy, że Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku została członkiem organizacji międzynarodowej SPA Industry Association.
Stowarzyszenie Branży Spa jest amerykańską organizacją zrzeszającą ponad 60 000 członków na całym świecie. Celem organizacji jest integrowanie społeczności związanej z branżą kosmetyczną, podnoszenie jakości kształcenia w branży Wellness oraz tworzenie narzędzi, które pozwolą na osiągnięcie sukcesu w wymiarze biznesowym.
Jesteśmy przekonani, że nawiązanie niniejszej współpracy przyczyni się do systematycznego podnoszenia jakości kształcenia oraz wprowadzenia wielu innowacyjnych rozwiązań na kierunku kosmetologia, a także posłuży do nawiązania długofalowych relacji z wybitnymi specjalistami i ekspertami w dziedzinie kosmetologii na całym świecie.


Więcej o wydarzeniu na stronie.


nagrody godło liderów
Mamy zaszczyt poinformować wszystkich studentów, pracowników i przyjaciół naszej uczelni, iż na ręce Kanclerza uczelni dra hab. Marcina Geryka, prof. WSZ otrzymaliśmy nominacje do Godła Liderów Uczelni Wyższych w Polsce.


nagrody EduniversalZ radością i satysfakcją informujemy, że Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku po raz kolejny znalazła się w gronie najlepszych biznesowych uczelni na świecie. Nasza uczelnia została wyróżniona 2 Palmami. Wyniki tegorocznego rankingu ogłoszono podczas światowej konwencji Eduniversal w Bangalore w Indiach. Nagrodzenie uczelni jest znakiem jakości potwierdzającym jej międzynarodową reputację. Wyróżnienie jest nadawane jest instytucjom akademickim przez Eduniversal, francuską agencję ratingową specjalizująca się w szkolnictwie wyższym. Rankingi Eduniversal są prowadzone od siedmiu lat i porównują 1000 uczelni ze 154 państw. System Palm Eduniversal pozwala ocenić reputację uczelni w skali krajowej i międzynarodowej, a także w podziale na strefy geograficzne. Ocena taka ma pomóc studentom w wyborze miejsca ich przyszłych studiów. Wśród kryteriów umiędzynarodowienia uczelni brane są pod uwagę m.in. akredytacje krajowe i międzynarodowe, obecność w międzynarodowych rankingach, członkostwo w międzynarodowych stowarzyszeniach i organizacjach, skala współpracy międzynarodowej. Szczegółowe informacje o polskich, wyróżnionych uczelniach w rankingu Eduniversal znajdują się na stronie. The 6th Eduniversal World Convention in Bangalore, India


logo uczelni
Na podstawie przepisów z dnia 30 czerwca z dnia 30 czerwca 2000 r. Urząd Patentowy RP udzielił prawa własności przemysłowej na rzecz Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku na znak towarowy – LOGO UCZELNI. Prawo ochronne jest prawem podmiotowym o wyłącznym charakterze oraz czasowej i terytorialnej skuteczności. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się bowiem prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. więcej Świadectwo


hasło uczelni
Na podstawie przepisów z dnia 30 czerwca z dnia 30 czerwca 2000 r. Urząd Patentowy RP udzielił prawa własności przemysłowej na rzecz Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku na znak towarowy – OTWIERAMY NOWE MOŻLIWOŚCI. Prawo ochronne jest prawem podmiotowym o wyłącznym charakterze oraz czasowej i terytorialnej skuteczności. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się bowiem prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. więcej Świadectwo


nagrody Perspektywy
Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że w opublikowanym Rankingu Szkół Wyższych „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” 2013 Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku zajęła drugie miejsce wśród niepublicznych uczelni licencjackich w Polsce! Święto akademickich liderów Zapraszamy do zapoznania się rankingiem


nagrody Erasmus+
Zakończyło się postępowanie konkursowe dotyczące nadania Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) prowadzone przez Komisję Europejską. Wniosek Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku o przyznanie nowej Karty Uczelni Erasmusa (ECHE) został pozytywnie rozpatrzony. Przyznana karta będzie obowiązywać przez cały okres trwania Programu Erasmus+, czyli w latach 2014-2020. Karta uprawnia do korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na organizację wymian międzyinstytucjonalnych w ramach Programu Erasmus+, w tym m.in.: mobilności studentów i nauczycieli akademickich. Numer karty ECHE WSZ: 220264-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE.


nagrody Erasmus Jednym z komponentów programu „Uczenie się przez całe życie” jest program ERASMUS, w którym uczestniczymy od 2003 roku. Pozyskaliśmy rozszerzoną Kartę Erasmusa. Główny nacisk położyliśmy na organizację wymian studentów między uczelniami. Przez cały czas nawiązujemy są nowe kontakty z nowymi uczelniami zagranicznymi, wszystko po to, aby nasi studenci mogli wyjechać na studia do uczelni z krajów UE.


nagrody EFMD
European Foundation for Management Development jest europejskim forum informacji, badań, współpracy i dialogu na temat innowacji i praktyk stosowanych przy rozwoju zarządzania. EFMD jest także europejską siecią skupiającą organizacje i osoby indywidualne, które zajmują się rozwojem zarządzania, promotorem jakości kształcenia w zarządzaniu oraz nauczania i innowacji w dziedzinie rozwoju indywidualnego oraz ambasadorem rozwoju zarządzania w Europie, a także sprawozdawcą z tych działań przed europejską i międzynarodową społecznością. Sieć skupia ponad 390-u członków z około 40 krajów, wśród których znajdują się między innymi: szkoły biznesu, centra zarządzania i szkoleniowe, dyrektorów HR, urzędy. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku była członkiem tej organizacji w latach 2004-2020.


nagrody BMDABMDA – Baltic Management Development Agency – bałtycka agencja rozwoju zarządzania jest organizacją skupiającą instytucje, których działania zmierzają do rozwoju zarządzania w krajach nadbałtyckich poprzez organizowanie między innymi seminariów, warsztatów dla młodych ludzi z różnych krajów, zainteresowanych szeroko pojmowaną problematyką przedsiębiorczości. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku była członkiem tej organizacji w latach 2005-2020.


nagrody CEEMAN
W 2007 roku Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku została członkiem CEEMAN – międzynarodowego stowarzyszenia rozwoju zarządzania założonego w 1993 roku w celu przyśpieszenia wzrostu jakości zarządzania w centralnej i wschodniej Europie. CEEMAN stał się globalną siecią instytucji zainteresowanych wzrostem jakości edukacji i innowacji z dziedziny zarządzania. Organizacja skupia 170 instytucji i 42 członków indywidualnych. Aktywność CEEMAN przejawia się m.in. poprzez organizowanie seminariów, warsztatów, międzynarodowych konferencji, programów badawczych, wydawnictw itp. Poczynając od roku 2004 Uczelnia realizuje działania związane z uruchomieniem szerokiej współpracy międzynarodowej.


nagrody SEMFORUM Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej SEM FORUM zostało oficjalnie zarejestrowane w lutym 1993 roku w Warszawie dzięki inicjatywie 19 członków-założycieli reprezentujących różne instytucje działające na rzecz rozwoju zarządzania w Polsce. SEM FORUM jest organizacją otwartą dla wszystkich zainteresowanych rozwojem zarządzania – osób, szkół biznesu, instytucji i organizacji szkolących oraz przedsiębiorstw. Celem Stowarzyszenia jest promocja i stosowanie najlepszych rozwiązań służących edukacji i rozwojowi ludzi biznesu. Członkowie Stowarzyszenia wypracowują wspólny punkt widzenia środowiska na różne problemy związane z rozwojem zarządzania. SEM FORUM stara się być wyrazicielem jego interesów wobec instytucji rządowych i pozarządowych. Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum prowadzi od roku 1994 akredytację programów kształcenia wzorowaną na systemach Zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych. Forum jest członkiem EQUAL (European Quality Link), ogólnoeuropejskiego systemu zapewniania jakości kształcenia menedżerskiego. Akredytację Stowarzyszenia otrzymała Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku w zakresie stacjonarnych studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie i Marketing. Uroczyste wręczenie certyfikatu miało miejsce 2 października 2004 roku.


nagrody Medal
Z radością informujemy, że Międzynarodowy Instytut Zaawansowanych Badań Systemowych i Cybernetyki uhonorował Kanclerza naszej uczelni dr Marcina Geryka medalem w uznaniu za jego znakomitą pracę naukową, wzorowe prowadzenie badań naukowych i edukacji oraz znaczący wkład w rozwój wiedzy w dziedzinie niepublicznego szkolnictwa wyższego. Nagrodę wręczono podczas konferencji w Baden-Baden w 2010 r.


nagrody National Geographic
National Geographic Society inspiruje ludzi do dbania o naszą planetę od 1888 roku. Jest to jedna z największych na świecie instytucji naukowych i oświatowych- non-profit. Zainteresowania członków tego towarzystwa obejmują: geografię, archeologię i nauki przyrodnicze oraz promowanie badań i odkryć. Od 1 stycznia 2012 r. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest członkiem National Geografic Society.


PNJ dyplom
W dniu 11 lutego 2010 r. dr Erwin Szneidrowski – rektor Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku odebrał z rąk dyrektora Biura Pomorskiego Federacji NOT w Gdańsku Zbigniewa Lange POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI. Jesteśmy jedyną pomorską uczelnią, która może pochwalić się najwyższą jakością oferowanych produktów i usług. Trzynasta edycja konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości zorganizowana została przez Pomorską Radę Federacji SNT – NOT przy współpracy z Polskim Rejestrem Statków i Regionalną Izbą Gospodarczą w Gdańsku. Pomorska Nagroda Jakości jest konkursem mającym na celu upowszechnienie filozofii zarządzania przez jakość. Do tegorocznej XIII edycji przystąpiło 196 pomorskich przedsiębiorstw. Do finału zakwalifikowano dziewięć firm. Ocenione zostały pod względem zarządzania procesami nakierowanymi na wzrost jakości oferowanych wyrobów i usług, poziomu satysfakcji klientów, aspektów ekologicznych, satysfakcji pracowników oraz osiągnięcia założonych celów rozwoju przedsiębiorstwa.

Cofnij
WSZ na Facebooku