Promocje dla kandydatów i absolwentów

Dla studentów WSZ

Dotyczy wszystkich kierunków studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich

Jeśli jesteś Studentem WSZ i rozpoczniesz studia na drugim kierunku (jednocześnie będzie studiował dwa) – otrzymasz 10% zniżki na czesne na drugim kierunku.
Wystarczy, że wcześniej złożysz podanie do Kanclerza WSZ.

Dla absolwentów WSZ na studia II stopnia

Dietetyka

Rabat 200 zł dotyczy obniżki czesnego na wszystkich semestrach studiów.

Dla absolwentów WSZ na studia II stopnia

Kosmetologia

Rabat 200 zł dotyczy obniżki czesnego na wszystkich semestrach studiów.

Dla absolwentów WSZ na studia podyplomowe

Rabat 300 zł zostaje przyznany na całe czesne, czyli dwa semestry studiów podyplomowych.
Warunkiem otrzymania rabatu jest złożenie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku wraz z dokumentami rekrutacyjnymi oraz opłacenie czesnego zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za studia podyplomowe.

Uwaga! Rabat 300 zł dla absolwentów WSZ nie łączy się z innymi promocjami w czesnym.

Dla kandydatów na studia I stopnia

Zdrowie publiczne

Rabat 200 zł dotyczy obniżki czesnego na I i II semestrze studiów.

Scroll to Top