Opłaty

Płatności za studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia należy dokonywać przelewem na konto uczelni:

ALIOR BANK SA
19 2490 0005 0000 4530 3202 1283
Adres: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, 80-335 Gdańsk, ul. Pelplińska 7
W tytule należy wpisać: nazwisko i imię, kierunek studiów/nazwę kursu

Scroll to Top