Rekrutacja na wyższe semestry

Powrót na studia w WSZ

Jeśli studiowałeś/aś w WSZ i zostałeś/aś skreślona/y z listy studentów możesz powrócić na studia w WSZ na semestr wyższy niż pierwszy. W tym celu należy złożyć:

W/w dokumenty złóż w Biurze Obsługi Studenta (p. 200) lub prześlij mailowo na adres dziekanat@wsz.pl

Przeniesienie z innej uczelni

Sprawdź możliwości podjęcia nauki w naszej uczelni na wyższym semestrze niż pierwszy.

Jeśli studiujesz na innej uczelni i posiadasz prawa studenckie lub studiowałeś/-aś na innej uczelni, ale zostałeś/-aś skreślony/-a z listy studentów złóż:

  • podanie o przeniesienie
  • kserokopie kart okresowych osiągnięć studenta z wszystkich zaliczonych semestrów w poprzedniej uczelni.

W/w dokumenty złóż w Biurze Obsługi Studenta (p. 200) lub prześlij mailowo na adres dziekanat@wsz.pl

Po uzyskaniu zgody na przyjęcie na wyższy semestr niż pierwszy złóż komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w biurze ds. promocji i rekrutacji (p. 101).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1) wybrany kierunek studiów musi być zgodny z kierunkiem studiowanym na poprzedniej uczelni,
2) przy wyliczaniu różnic programowych pod uwagę brane są jedynie w pełni zaliczone semestry (wszystkie przedmioty zaliczone na oceny pozytywne – na postawie kart okresowych osiągnięć studenta, kart egzaminów poprawkowych i warunkowych).

Scroll to Top