Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

Każdy student I roku musi zaliczyć szkolenie biblioteczne, które dostępne jest na naszej stronie.

Szkolenie biblioteczne 2016

Warunkiem zaliczenia szkolenia jest zapoznanie się z informacjami w prezentacji i odpowiedź na zamieszczone na stronie pytanie.

Pod koniec semestru zapraszamy po pieczątkę potwierdzającą zaliczenie szkolenia.

Scroll to Top