październik 2017

Zasady przepisywania ocen z zajęć zaliczonych w innej uczelni wyższej na studiach II stopnia

Przepisywanie ocen na studiach drugiego stopnia jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do przedmiotów zrealizowanych w ramach studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia. Oceny uzyskane na studiach pierwszego stopnia nie są przepisywane (dotyczy to również ocen uzyskanych w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku). O przepisanie oceny z przedmiotu zaliczonego na innej uczelni można ubiegać się

Zasady przepisywania ocen z zajęć zaliczonych w innej uczelni wyższej na studiach II stopnia Read More »

Sportowe zajęcia sekcyjne

Lubisz ruch, chcesz stworzyć sekcję swojej ulubionej dyscypliny sportu lub po prostu poruszać się dodatkowo? Zapraszam w poniedziałki na salę gimnastyczną XV LO w Gdańsku, przy ul. Pilotów 7 w godzinach 18:30-20:00 w następujących terminach: 09-10-17 r. 23-10-17 r. 06-11-17 r. 20-11-17 r. 04-12-17 r. 18-12-17 r. 15-01-18 r. Kierownik Studium Wychowania Fizycznego mgr Magdalena

Sportowe zajęcia sekcyjne Read More »

Scroll to Top