Wymiana legitymacji papierowej na elektroniczną

Studencie, od dziś masz możliwość wymiany legitymacji papierowej na elektroniczną.

CZYM JEST ELS?

ELS (Elektroniczna Legitymacja Studencka) jest dokumentem identyfikacyjnym studenta.

Spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w prawie dokumentacji przebiegu studiów. Jest wyposażona w interfejs stykowy i zbliżeniowy.

Prawo do jej posiadania mają studenci uczelni wyższych do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów. Na ELS-ie wydrukowane są dane osobowe jego właściciela: imię, nazwisko, PESEL, adres, nr albumu (indeksu) oraz zdjęcie. Te same dane zapisane są w sposób elektroniczny w pamięci legitymacji. Karta przechowuje też informację o dacie ważności ELS-a, którą wizualnie wyznaczają naklejane na odwrocie hologramy. Hologramy przydają się wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe przeczytanie elektronicznych informacji zgromadzonych na karcie – na przykład podczas kontroli biletów w pociągu.

Elektroniczna Legitymacja Studencka jest dobrowolna.

JAK JĄ ZDOBYĆ?

KROK 1. Złóż wniosek w dziekanacie.
KROK 2. Dołącz do wniosku jedno aktualne, kolorowe zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz jedno zdjęcie cyfrowe zgrane na płycie CD (spakowane w kopercie, format: *.jpg, 368×456 [szer. x wys. w px], 300 dpi) * w nazwie zdjęcia należy wpisać swój numer PESEL),
KROK 3. Dokonaj opłaty za legitymację w wysokości 17 zł w dziale płatności i stypendiów (pok. 202) lub na konto uczelni w tytule przelewu ”za ELS”,
KROK 4. Zweryfikuj dane.

W dniu odbioru legitymacji ELS:
– student nie może posiadać zadłużenia finansowego względem uczelni,
– należy zwrócić legitymację papierową.

Elektroniczną legitymację (ELS) odbiera się w dziekanacie (pok. 200) w terminie do 4 tygodni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Scroll to Top