Psychodietetyka

Psychodietetyka do dziedzina łącząca wiedzę za zakresu dietetyki i psychologii. Psychodietetyk pomaga osobom, które zmagają się z problemami związanymi z utrzymaniem prawidłowej masy ciała, cierpiącymi na zaburzenia odżywiania np. napadowe objadanie się, bulimia, anoreksja jak również takim, których problemy żywieniowe mają swoje podłoże psychiczne, np. depresja, mania lub zaburzenia osobowości.
W odróżnieniu od dietetyka, psychodietetyk jest osobą posiadającą wiedzę także z zakresu psychopatologii, dzięki której potrafi zdiagnozować i pracować z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania. Specjalista w tym zakresie, w sposób całościowy ocenia przyczyny zaburzeń odżywiania, jak również chorób wynikających z niewłaściwego odżywiania. Stara się leczyć przyczyny i zmieniać nastawienie pacjenta, a dopiero w dalszej kolejności zajmuje się odpowiednim stylem odżywiania.

Celem studiów jest odpowiedź na potrzeby społeczne, a co za tym idzie, pogłębianie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie psychologii i dietetyki. W trakcie toku studiów przywiązujemy szczególną uwagę do treści merytorycznych i umiejętności praktycznych. Staramy się, aby podążały one za współcześnie zmieniającym się światem i dostarczały wiedzę, która umożliwi absolwentom kierunku skuteczną pomoc i trafne działania w pracy z pacjentami. Podczas studiów pomagamy zrozumieć różne czynniki psychologiczne wpływające na odżywianie i relacje z jedzeniem, uczymy jak zmieniać nawyki żywieniowe i odzyskać kontrolę nad procesem jedzenia, uświadamiamy jakie choroby mogą być następstwem zaburzeń odżywiania i uczymy jak postępować, aby im zaradzić.

Podejmując studia podyplomowe na kierunku PSYCHODIETETYKA uzyskasz wiedzę z zakresu:

  • klinicznych i emocjonalnych aspektów żywienia,
  • czynników wywołujących zaburzenia odżywiania,
  • sposobów i metod walki z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi,
  • metod pracy z osobą w gabinecie psychodietetyka.

PROGRAM KSZTAŁCENIA (208 godzin, 30 ECTS)

Fizjologia odżywiania z elementami anatomii (2 ECTS)

Żywienie człowieka z elementami układania diety (2 ECTS)

Kliniczny aspekt żywienia (2 ECTS)

Emocjonalne aspekty żywienia (2 ECTS)

Zapoznanie z wiedzą na temat definicji emocji, ich klasyfikacji oraz ich powstawania jako mechanizmów biologicznych, psychologicznych i społecznych. Wpływ emocji na procesy poznawcze, zachowania i decyzje. Przegląd zaburzeń emocjonalnych i ich wpływ na zachowania żywieniowe. Nauka rozpoznawania emocji oraz ich regulacji poprzez zmianę wzorców myślenia oraz zachowania.

Zaburzenie odżywiania (2 ECTS)

Nabycie wiedzy, obejmującej diagnozę, przebieg oraz sposoby postępowania terapeutycznego zaburzeń odżywiania – anoreksji, bulimii, kompulsywnego objadania się, objadania się i zaburzeń niesklasyfikowanych. Wiedza na temat społecznych, osobowościowych i rodzinnych przyczyn powstawania zaburzeń odżywiania. Zapoznanie z narzędziami, stosowanymi w diagnostyce zaburzeń odżywiania.

Pacjent w obliczu choroby (2 ECTS)

Nabycie wiedzy, obejmującej diagnozę, przebieg oraz sposoby postępowania terapeutycznego zaburzeń odżywiania – anoreksji, bulimii, kompulsywnego objadania się, objadania się i zaburzeń niesklasyfikowanych. Wiedza na temat społecznych, osobowościowych i rodzinnych przyczyn powstawania zaburzeń odżywiania. Zapoznanie z narzędziami, stosowanymi w diagnostyce zaburzeń odżywiania.

Zachowania pacjenta w kontekście społecznym i środowiskowym (3 ECTS)

Rozpoznanie społecznych i środowiskowych czynników, wpływających na zachowania pacjenta oraz stopnia ich świadomości. Wpływ mechanizmu społecznego oraz środowiskowego na zachowania zdrowotne pacjenta, modelowanie zachowań we wczesnym dzieciństwie, przyczyny oporu, sabotujących przekonań oraz ich wpływ na postępowanie w dążeniu do celu.

Farmakoterapia i suplementacja w żywieniu (2 ECTS)

Dietoterapie i choroby dietozależne (2 ECTS)

Psychologia osobowości (2 ECTS)

Umiejętność rozpoznania i zrozumienia głównych typów osobowości jako predyktorów zachowania jednostki, ich złożoności i funkcjonowania. Przegląd zaburzeń osobowości w kontekście zaburzeń odżywiania, kryteria diagnostyczne, funkcjonowanie psychospołeczne i emocjonalne jednostki. Dieta a osobowość.

Praktyczny aspekt motywacji pacjenta (3 ECTS)

Poznanie modeli motywacji pacjenta oraz warunków wystąpienia skutecznej motywacji. Podstawy dialogu motywacyjnego jako skutecznego narzędzia wzbudzania i podtrzymywania motywacji. Czynniki wpływające na motywację w procesie zmiany. Poznanie wybranych technik budowania zwiększania motywacji. Umiejętność planowania, sprawdzania i wydobywania zasobów pacjenta jako budowanie ścieżki motywacyjnej.

Dzieci i młodzież w gabinecie psychodietetyka (2 ECTS)

Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży. Neofobia, wybiorczość pokarmowa w kontekście normy rozwojowej lub nieprawidłowości. Umiejętność przeprowadzenia wywiadu w zależności od wieku dziecka. Ustalenie zasad współpracy na linii dietetyk-rodzic-dziecko. Zasady kontraktu z rodzicami, odpowiedzialność dietetyka, a odpowiedzialność rodziców za proces zmiany. Umiejętność pracy z dzieckiem lub nastolatkiem w oparciu o jego zasoby.

Metody pracy z klientem w gabinecie psychodietetyka – studium przypadku (4 ECTS)

Poznanie praktycznych metod pracy z klientem w oparciu o techniki wybranych nurtów terapeutycznych. Zasady i konstrukcja sesji psychodietetycznej. Umiejętność przeprowadzenia wywiadu diagnostycznego – jego ramy i zasady. Studium przypadku w oparciu o odgrywane sceny oraz przypadki prawdziwe. Umiejętność tworzenia własnego zbioru narzędzi psychodietetyka.

Podczas rekrutacji nie weryfikujemy Twojego dotychczasowego kierunku kształcenia. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

Oferujemy interesujące studia w formie niestacjonarnej, które trwają 2 semestry, tj. 1 rok akademicki.
Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedzielę (a także mogą się odbywać w piątki przed zaplanowanym zjazdem od godz. 17:00) Liczba godzin zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną to 208 godzin dydaktycznych. Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie psychodietetyki. Zajęcia będą prowadzone w formie online lub hybrydowej.

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń lub napisz do nas: tel.: 58 769 08 00, 58 769 08 02, 58 769 08 03, 58 769 08 04
e-mail: studia.podyplomowe@wsz.pl

Scroll to Top