Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Rekrutacja FAQ

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

P:Do kiedy trwa rekrutacja?

O:Rekrutacja na semestr zimowy (zajęcia rozpoczynające się od października) trwa od 15 marca do 15 września.
Rekrutacja na semestr letni (zajęcia rozpoczynające się od marca) trwa od 15 listopada do 15 lutego.

P:Jakie przedmioty należy wybrać na maturze, aby dostać się na studia?

O:Nie weryfikujemy przedmiotów, które kandydaci zdają na maturze. Aby dostać się na wybrany kierunek należy złożyć komplet wymaganych dokumentów – w tym kserokopię świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

P:Skąd mam wziąć podanie dot. przyjęcia na studia?

O:Wydruk podania jest możliwy po zakończeniu rejestracji elektronicznej na stronie e.wsz.pl.

P:Gdzie mam złożyć dokumenty rekrutacyjne?

O:Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w biurze ds. promocji i rekrutacji (pok. 101) lub przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, biuro ds. promocji i rekrutacji ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk.

P:Kto może wystawić zaświadczenie lekarskie?

O:Zaświadczenie lekarskie może być wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych.

P:Czy dokumenty można przesłać mailowo?

O:Nie. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście, przekazać przez osobę trzecią (wraz z upoważnieniem) lub przesłać pocztą (listem).

P:Kiedy otrzymam wyniki rekrutacji?

O:Wyniki rekrutacji są przekazywane zapisanym kandydatom po zakończonej rekrutacji.

P:Z kim mogę się kontaktować w przypadku problemów z rejestracją online?

O:W sytuacji problemów z rejestracją należy kontaktować się z biurem ds.  promocji i rekrutacji mailowo – rekrutacja@wsz.pl lub telefonicznie – 58 769 08 00/02/03/04.

P:Po złożeniu dokumentów mam problem z zalogowaniem na konto studenta, co zrobić?

O:Dostęp do konta „student” w wirtualnym dziekanacie, kandydaci na studia uzyskują po zakończonej rekrutacji i po przyjęciu na studia. Przed tym kandydaci w wirtualnym dziekanacie korzystają z zakładki „kandydat”.

P:Czy obecność na inauguracji roku akademickiego jest obowiązkowa?

O:Inauguracja roku akademickiego nie jest uroczystością, na której obecność jest obowiązkowa. Jest to ważne wydarzenie w trakcie roku akademickiego i warto w nim uczestniczyć.

P:Kiedy mogę otrzymać zaświadczenie, że jestem studentem?

O:Zaświadczenie o byciu studentem można otrzymać po rozpoczęciu roku akademickiego.

P:Kiedy otrzymam legitymację studencką?

O:Legitymację można otrzymać po Inauguracji roku akademickiego.

P:Gdzie zamieszczony będzie plan zajęć?

O:Plan zajęć zamieszczony zostanie w wirtualnym dziekanacie i dostępny będzie po zalogowaniu na konto studenta.

P:Czy deklaracja dotycząca sposobu płatności obowiązuje na cały okres studiów?

O:Student ma możliwość po każdym semestrze dokonania zmiany sposobu płatności. W tym celu należy złożyć podanie o rozłożenie płatności na raty lub w przypadku zmiany na płatność w całości, poinformowania odpowiedniego biura o swojej decyzji.

P:Czy Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dysponuje akademikiem dla studentów?

O:Aktualnie nie posiadamy akademika dla studentów.

P:Czy szkoła ma podpisaną umowę z placówką, w której należy wykonać badanie uprawniające do podjęcia studiów?

O:Nie mamy podpisanej umowy z żadną placówką, ale osobom, które będą wykonywały to badanie w Trójmieście, możemy polecić placówki, w których uda się zrealizować badanie.

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz do nas na: rekrutacja@wsz.pl

Cofnij
WSZ na Facebooku