Pracownie komputerowe

Dysponujemy trzema pracowniami komputerowymi z dostępem do 24 stanowisk komputerowych, posiadających wszystkie niezbędne narzędzia do nauki. Pracownie podłączone są do sieci lokalnej oraz do sieci światłowodu, a prędkość łącza wynosi 100 Mb/s. Uczelnia posiada kilka serwerów wykorzystujących technologię wirtualizacji i wspomagających funkcjonowanie usług sieciowych. Pracownie komputerowe są również wyposażone w projektor oraz ekran służących do wizualizacji zagadnień poruszanych podczas zajęć.

Przewiń do góry