Pracownie komputerowe

Dysponujemy trzema pracowniami komputerowymi z dostępem do 24 stanowisk komputerowych, posiadających wszystkie niezbędne narzędzia do nauki. Pracownie podłączone są do sieci lokalnej oraz do sieci światłowodu, a prędkość łącza wynosi 100 Mb/s. Uczelnia posiada kilka serwerów wykorzystujących technologię wirtualizacji i wspomagających funkcjonowanie usług sieciowych. Pracownie komputerowe są również wyposażone w projektor oraz ekran służących do wizualizacji zagadnień poruszanych podczas zajęć.

Prowadzone moduły (kierunek Dietetyka): m.in. żywienie człowieka, projektowanie usług żywieniowych, projektowanie diet leczniczych.
Żywienie człowieka to moduł, w ramach którego poznawane są zasady prawidłowego planowania żywienia, oceny jadłospisów oraz rozpoznawania błędów żywieniowych pacjentów. Dzięki wysokiej jakości profesjonalnemu oprogramowaniu, nauczysz się projektować diety w różnych jednostkach chorobowych, oszacować zapotrzebowanie na makroskładniki diety. Zajęcia z projektowania usług żywieniowych przygotują Cię do pracy, która będzie wymagała zaplanowania i zorganizowania żywienia zbiorowego, np. w szpitalach lub firmach cateringowych. Dbamy, aby proces kształcenia nie kończył się jedynie na zajęciach – dlatego też udostępniamy czasowo studentom dostęp do profesjonalnych programów do projektowania diet i układania jadłospisów.

Scroll to Top