Podologia

Podologia to specjalistyczna dziedzina wiedzy, zajmująca się diagnozowaniem wad, zniekształceń i zaburzeń funkcji stopy, leczeniem występujących schorzeń, a także pielęgnacją stopy zdrowej i chorej. Ze względu na zwiększenie liczebności seniorów w naszym społeczeństwie oraz z powodu rozpowszechniania się chorób cywilizacyjnych takich jak: cukrzyca, przewlekła choroba żylna, miażdżyca, deformacje postawy ciała i stóp, wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu podologii. 

Studia podyplomowe na kierunku Podologia pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób kończyn dolnych, a także pielęgnacji stóp. Słuchacze poznają metodologię zabiegów podologicznych, co pozwoli im na rozpoczęcie samodzielnej praktyki w tej dziedzinie. Głównym atutem studiów podyplomowych na kierunku Podologia jest kompleksowe ujęcie tematyki oraz umiejętne połączenie zajęć teoretycznych i praktycznych, prowadzonych przez doświadczonych wykładowców oraz specjalistów.

Patronat nad studiami podologicznymi objęła firma Podopharm.

Po ukończenie studiów podyplomowych z Podologii, absolwenci zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności, pozwalające na:

 • rozpoznanie chorób i wad stóp
 • diagnozowanie, planowanie i przeprowadzanie terapii podologicznej
 • zaprojektowanie indywidualnej wkładki ortopedycznej
 • udzielanie pacjentowi wskazówek dotyczących pielęgnacji stóp i nóg
 • stosowanie specjalistycznych preparatów kosmetycznych i podstawowych środków farmaceutycznych
 • wykonywanie zabiegów leczniczych, korekcyjnych i pielęgnacyjnych, odciążających szczególnie zagrożone miejsca

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy zawodowej w:

 • gabinetach podologicznych
 • klinikach i instytutach zdrowia i urody
 • gabinetach odnowy biologicznej SPA i Wellness
 • sanatoriach i uzdrowiskach
 • firmach kosmetycznych (w działach rozwojowych lub szkoleniowych)

Na studiach podyplomowych nie tylko pogłębisz posiadaną wiedzę, ale zwiększysz również swoje szanse na awans lub zmianę pracy.
Tylko wszechstronnie wykwalifikowani specjaliści, łączący zdobycze nowoczesnej nauki z praktyką i doświadczeniem, będą mieli uprzywilejowaną pozycję na rynku pracy.

Kto może studiować podologię na studiach podyplomowych?

Podczas rekrutacji nie weryfikujemy Twojego dotychczasowego kierunku kształcenia. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

Oferujemy Państwu studia w trybie niestacjonarnym, które trwają 2 semestry. Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie, a liczba godzin zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę to 202 godziny dydaktyczne. Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie podologii.

Zainteresował Cię ten kierunek?
Zamów program studiów podyplomowych – studia.podyplomowe@wsz.pl

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń lub napisz do nas: tel.: 58 769 08 02, 58 769 08 03, 58 769 08 04
e-mail: studia.podyplomowe@wsz.pl

Scroll to Top