Zajęcia z W-F na I roku – fizjoterapia studia niestacjonarne

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z regulaminem obowiązkowego zaliczania zajęć z wychowania fizycznego dla studentów niestacjonarnych I roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia w roku akad. 2018/2019. Prosimy o zapoznanie się z możliwymi wariantami zaliczenia przedmiotu.

UWAGA! Studenci, którzy są zainteresowani uczestnictwem w zajęciach z wychowania fizycznego organizowanych przez uczelnię zobowiązani są do zadeklarowania chęci udziału w zajęciach poprzez wysłanie e-maila na adres info@wsz.pl w terminie do dnia 30.10.2018 r., w temacie: WF, o treści:

„Deklaruję swój udział w zajęciach z wychowania fizycznego na sali gimnastycznej w sem. zimowym 2018/19 organizowanych przez uczelnię.
imię i nazwisko
nr albumu”

Miejsce odbywania zajęć z wychowania fizycznego: XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy, ul. Pilotów 7, 80-460 Gdańsk
prowadząca zajęcia: mgr Magdalena Sibiga
obowiązuje stój sportowy

Terminy zajęć w sem. zimowym 2018/2019:
30.11.2018 r.
14.12.2018 r.
18.01.2019 r.

do wyboru w godz. 18:00-19:30; 19:30-21:00.

Scroll to Top