Lista tematów prac licencjackich – dr n. farm. Barbara Król-Kogus

Lista tematów prac licencjackich do wyboru (obowiązująca w roku akademickim 2018/2019) dla osób, których promotorem jest dr n. farm. Barbara Król-Kogus i które po seminarium dyplomowym jeszcze się zastanawiają nad tematyką pracy.

lista tematów

Scroll to Top