Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Erasmus+

 

erasmus2

Erasmus Policy Statement Formularze do pobrania Uczelnie partnerskie ECHE Relacje z wyjazdów Zasady rekrutacji Zasady finansowania wyjazdów Wsparcie językowe


erasmus

REKRUTACJA
NA WYJAZDY ZAGRANICZNE !

Zdobądź stypendium i studiuj za granicą
w ramach programu Erasmus+ !

Zachęcamy do zgłaszania się na wyjazdy na studia w roku akademickim 2017/2018 do jednej
z zagranicznych uczelni partnerskich. W momencie wyjazdu należy mieć ukończony I rok studiów.

Osoby, które chciałyby skorzystać z programu ERASMUS+ proszone są o złożenie w Biurze Współpracy Międzynarodowej (p.014) następujących dokumentów:

  • formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie internetowej),
  • aktualnego zaświadczenia o średniej ocen (wydane przez dziekanat),
  • certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego (fakultatywnie).

Zgłoszenia  na wyjazd na praktyki przyjmowane są w systemie ciągłym (dotyczą studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku).

Zgłoszenia na wyjazd na studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 przyjmowane są do 31.05.2017 r. (dotyczą studentów Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku).

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.wsz.pl lub u koordynatora współpracy międzynarodowej (w bibliotece).

Kontakt:

mgr Olga Hofman
e-mail: erasmus@wsz.pl
tel.: 58 769-08-55


O PROGRAMIE:

1 czerwca 2014 r. ruszył Nowy Program Komisji Europejskiej Erasmus+, obejmujący lata 2014-2020. Zastąpił on siedem wcześniej obowiązujących programów KE w zakresie edukacji i szkoleń i wprowadził wiele uproszczeń w procesie wnioskowania o fundusze.

Na czas trwania programu Erasmus+, Komisja Europejska przyznała Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (tzw. ECHE). Karta uprawnia do korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na wymianę studentów i nauczycieli akademickich a także na praktyki studenckie oraz szkolenia pracowników, w tym administracji.

W ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe możliwe będą wyjazdy studentów:

  • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni;
  • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie.

Ponadto w ramach Programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej oraz kadry administracyjnej uczelni.

Warunkiem rozpoczęcia wymiany jest podpisanie umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy placówkami partnerskimi. Za jej przygotowanie odpowiedzialny jest uczelniany koordynator.

Więcej informacji na stronie programu Erasmus +.


 

Uczelniany koordynator Uczelniany koordynator

mgr Olga Hofman
Kontakt:
tel.: 58 769 08 55
fax: 58 769 08 19
e-mail: erasmus@wsz.pl

Godziny pracy biura współpracy międzynarodowej:
godziny pracy biblioteki.

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku