Neuropsychologia

Ścieżka kształcenia – neuropsychologia – kładzie nacisk na przygotowanie absolwentów do pracy z osobami z zaburzeniami neuro-rozwojowymi i neurodegeneracyjnymi, co ma szczególne znaczenie w dobie starzejącego się społeczeństwa.

PRZEDMIOTY m.in:

7 semestr
1. Neuropsychologia 
2. Podstawy neurologii i neuropatologii  
3. Zaburzenia neuro-rozwojowe i neurodegeneracyjne 
4. Metody badania procesów poznawczych 
5. Psychologia stresu
8 semestr
1. Podstawy neuroobrazowania
2. Terapia neuropsychologiczna i neurorehabilitacja 
3. Neuropsychoprofilaktyka 
4. Podstawy psychoterapii poznawczo-behawioralnej 
5. Diagnoza neuropsychologiczna 
9 semestr
1. Psychologia bólu 
2. Psychologia w geriatrii 
3. Podstawy psycholingwistyki 

Scroll to Top