Praktyki zawodowe

Wiemy, jak ważnym atutem na rynku pracy jest posiadanie doświadczenia zawodowego!
Praktyka zawodowa może otworzyć Ci drogę do kariery zawodowej i pokazać przyszłemu pracodawcy, że aktywnie rozwijałeś się na studiach zdobywając pierwsze szlify zawodowe w ciekawych placówkach. Warto się tym pochwalić w profesjonalnym CV!

Praktyki zawodowe dają szansę poznania specyfiki różnych stanowisk pracy, a ich głównym celem jest ugruntowanie wiedzy, nabycie odpowiednich umiejętności oraz ukształtowanie pozytywnych cech osobowościowych niezbędnych w przyszłej pracy. Podczas praktyk pozyskaj niezbędne materiały m.in. do realizacji pracy dyplomowej!

Podczas praktyk zawodowych zapoznasz się m. in. z:

  • danym obszarem działalności organizacji, jej strukturą i codziennym funkcjonowaniem
  • zakresem zadań pionów i komórek w organizacji
  • zasadami przestrzegania tajemnicy służbowej
  • organizacją przepływu informacji oraz dokumentów
  • zasadami współpracy z innymi pracownikami

A ponadto:

  • zaprezentujesz się przed potencjalnym pracodawcą
  • zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe
  • poznasz przyszłe środowisko pracy w danej branży
  • zdobędziesz ważne kontakty w środowisku

Obowiązek odbycia praktyk mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Miejsce odbywania praktyk musi być zgodne z wybraną przez studenta specjalizacją zawodową.

Studenci mogą być skierowani przez Uczelnię na praktykę bądź samodzielnie wybrać firmę, w której chcą odbywać praktyki pod warunkiem, że pracodawca podpisze umowę z Uczelnią.

Wymiar praktyk zawodowych dla poszczególnych kierunków studiów.

Kosmetologia I stopnia

960 godzin dydaktycznych (min. 6 miesięcy)

Kosmetologia II stopnia

480 godzin dydaktycznych (min. 3 miesięce)

Dietetyka I stopnia

960 godzin dydaktycznych (min. 6 miesięcy)

Dietetyka II stopnia

480 godzin dydaktycznych (min. 3 miesięce)

Fizjoterapia (jednolite mgr.)

1 560 godzin dydaktycznych

Zdrowie publiczne I stopnia

960 godzin dydaktycznych (min. 6 miesięcy)

Pielęgniarstwo I stopnia

1 200 godzin dydaktycznych

Psychologia

960 godzin dydaktycznych (min. 6 miesięcy)

Praktyki stanowią integralną część programu, w tym planu studiów i rozplanowane są jako zajęcia w trakcie trwania cyklu kształcenia na poszczególnych semestrach oraz jako praktyki wakacyjne.

Szczegółowych informacji o przebiegu praktyk udziela:
Tel.: 58 769 08 69
e-mail: praktyki@wsz.pl

Scroll to Top