Opłaty studia II stopnia

OPŁATA REKRUTACYJNA (opłata jednorazowa, bezzwrotna)– 85 zł

Czesne

Dietetyka

Studia stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentów WSZ
3 200 za jeden semestr
 •  
 • 1600 zł / 2 raty
 • 650 zł / 5 rat
 •  

Dietetyka

Studia stacjonarne i niestacjonarne dla pozostałych studentów
3 300 za jeden semestr
 •  
 • 1 650 zł / 2 raty
 • 670 zł / 5 rat​
 •  

Uprzejmie informujemy, że na ostatnim semestrze studiów (dotyczy wszystkich kierunków) czesne powiększone jest o 200 zł.

Kosmetologia

Studia stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentów WSZ
3 800 za jeden semestr
 •  
 • 1 900 zł / 2 raty
 • 770 zł / 5 rat
 •  

Kosmetologia

Studia stacjonarne i niestacjonarne dla pozostałych studentów
3 900 za jeden semestr
 •  
 • 1 800 zł / 2 raty
 • 790 zł / 5 rat
 •  

Uprzejmie informujemy, że na ostatnim semestrze studiów (dotyczy wszystkich kierunków) czesne powiększone jest o 200 zł.

Terminy płatności

Semestr zimowy w r. akad. 2024/2025

Czesne w całości:

 • 15 września 

Czesne w 2 ratach:

 • 15 września
 • 15 listopada

Czesne w 5 ratach:

 • 10 września
 • 10 października
 • 10 listopada
 • 10 grudnia
 • 10 stycznia

Semestr letni w r. akad. 2024/2025

Czesne w całości:

 • 15 lutego 

Czesne w 2 ratach:

 • 15 lutego
 • 20 kwietnia

Czesne w 5 ratach:

 • 10 lutego
 • 10 marca
 • 10 kwietnia
 • 10 maja
 • 10 czerwca
Scroll to Top