SKN DermoLab WSZ

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Głównym celem działalności koła naukowego DermoLab WSZ funkcjonującego w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku jest rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych studentów w zakresie kosmetologii. Do podstawowych aktywności koła należą również prowadzenie prac badawczych, popularyzacja wiedzy, wymiana doświadczeń z innymi kołami naukowymi, towarzystwami  i organizacjami oraz udział w konferencjach. Ogromną wartość stanowią dla nas relacje międzyludzkie, dlatego zwracamy szczególną uwagę na integrację członków koła, kontakt z otoczeniem społecznym oraz promocję szkoły. 

Do głównych kierunków rozwoju DermoLab WSZ należą różnorodne aspekty, związane z bezpieczeństwem klienta w zakresie użytkowania kosmetyków i korzystania z zabiegów kosmetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia mikrobiologicznego. Ważnym elementem  w prowadzonych pracach stanowią również badania konsumenckie, związane z poznaniem preferencji konsumentów w zakresie stosowanych kosmetyków i usług kosmetycznych, co jest istotnym elementem w projektowaniu nowych produktów, jak i komponowaniu zabiegów kosmetycznych. W ramach DermoLab WSZ rozwija się także panel sensoryczny do badania właściwości kosmetyków.

dr hab. Tomasz Lech, prof. WSZ

dr n. med. Anna Kamm, koordynator kierunku kosmetologia

opiekunowie koła naukowego

e-mail: tomasz.lech@wsz.pl
e-mail: anna.kamm@wsz.pl

Scroll to Top