Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych

Rzeczpospolita Polska
MEiN

Informacje ogólne

DRODZY STUDENCI PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH!

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku zaprasza do udziału w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach z biologii i chemii.

Dodatkowe zajęcia realizowane będą w odpowiedzi na ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki program wsparcia dla uczelni, które zorganizują zajęcia wyrównawcze dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Celem programu jest uzupełnienie bądź pogłębienie poziomu wiedzy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022, którzy z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 przez ostatnie 3 semestry odbywali kształcenie w szkołach średnich w formie zdalnej.

Zajęcia realizowane będą z przedmiotów biologia i chemia w wymiarze 30 godzin na grupę, w terminie do 23 grudnia 2021 r.

Deklaracje uczestnictwa w dodatkowych zajęciach prosimy przesłać na adres: biurorektora@wsz.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku realizuje zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych”
Zadanie ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 w związku z ograniczeniami związanymi z koniecznością prowadzenia kształcenia zdalnego w szkołach średnich przez ostatnie trzy semestry.

Program wsparcia dla uczelni na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych
Zadanie finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki

Zapytanie ofertowe

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych realizowanych w ramach programu wsparcia Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zapytanie ofertowe [data pub.: 02.11.2021 r., godz. 15:00]

Formularz oferty [data pub.: 02.11.2021 r., godz. 15:00]

Wyniki

Protokół wyboru wykonawcy [data pub.: 10.11.2021 r., godz. 14:00]

Scroll to Top