Skierowanie i zaświadczenie lekarskie

Kandydacie na studia, pobierz:

1. skierowanie na badania lekarskie (do samodzielnego wypełnienia)
2. formularz zaświadczenia lekarskiego (wypełnia lekarz medycyny pracy)

Zwróć uwagę aby Twoje zaświadczenie lekarskie zostało wydane na cały okres studiowania.
Aby uzyskać wymagane zaświadczenie lekarskie udaj się do lekarza medycyny pracy z prawem wykonywania zawodu na terenie RP.

Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest pieczątka lekarza ze specjalnością „lekarz medycyny pracy” lub w przypadku lekarzy z inną specjalnością, uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych, „badanie profilaktyczne przeprowadził: imię i nazwisko lekarza”.

Zachęcamy do zapoznania się z listą czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, które wymienione są na skierowaniu lekarskim, na które w trakcie studiów na wybranym kierunku mogą być narażeni studenci.

SKIEROWANIE DIETETYKA
ZAŚWIADCZENIE DIETETYKA

SKIEROWANIE KOSMETOLOGIA
ZAŚWIADCZENIE KOSMETOLOGIA

SKIEROWANIE FIZJOTERAPIA
ZAŚWIADCZENIE FIZJOTERAPIA

SKIEROWANIE PIELĘGNIARSTWO
ZAŚWIADCZENIE PIELĘGNIARSTWO

SKIEROWANIE PSYCHOLOGIA
ZAŚWIADCZENIE PSYCHOLOGIA

Upoważnienie Rektora Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Scroll to Top