Rektor

dr n. med. Marzena Podgórska

e-mail: marzena.podgorska@wsz.pl

absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2000). Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2006 roku, pracując w Zakładzie Medycyny Molekularnej Katedry Biochemii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2006 roku otrzymała zespołową nagrodę Ministra Zdrowia za cykl czterech publikacji, a w latach 2006-2009 trzy zespołowe nagrody Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za prowadzone badania naukowe.

W latach 2010-2018 pełniła funkcję dziekana Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, a latach 2018-2020 prorektora tejże Uczelni. Od 2020 roku powołana na stanowisko rektora Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

Od 2009 roku nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku prowadzący obecnie zajęcia dydaktyczne na kierunkach fizjoterapia, kosmetologia oraz dietetyka. Recenzent prac dyplomowych oraz autorka licznych wykładów, prelekcji dla młodzieży szkół średnich, a także artykułów oraz wystąpień z zakresu nauk o zdrowiu.

W latach 2013-2014 była członkiem Zespołu Ekspertów ds. Zdrowia przy Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska. Była współorganizatorem konferencji „Czym skorupka za młodu, czyli problem otyłości dzieci i młodzieży” poświęconej problematyce propagowania zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży oraz „Wygrać z rakiem – wsparcie i edukacja dla zdrowia” – konferencji poświęconej edukacji i różnym formom pomocy ludziom dotkniętym chorobą nowotworową, obie z udziałem praktyków w tym zakresie.

Od 2015 roku jest recenzentem artykułów w czasopismach Baltic Journal of Health and Physical Acivity oraz Rocznika Naukowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Wydawnictwo WSZ pod jej redakcją naukową opublikowało dwie monografie: w 2016 roku „Żywienie, a środowisko”, a w 2019 roku „Kończyny – przedmiot specjalizacji we współczesnych naukach o zdrowiu”.

Od 2016 roku jest koordynatorem corocznych Wiosennych i Jesiennych Spotkań ze Zdrowiem w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku oraz innych konferencji, wydarzeń oraz webinarów dla interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Od 2018 roku ekspert z zakresu nauk o zdrowiu portalu Trójmiasto.pl.

Od 2019 roku jest członkiem Grupy Roboczej ds. lecznictwa uzdrowiskowego, a także zespołu realizującego projekt „Praktycznie dla zdrowia” – rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku (POWR.03.0500-00-ZR07/18-00).

Scroll to Top