Rektor

dr n. med. Marzena Podgórska

e-mail: marzena.podgorska@wsz.pl

Absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu, stopień doktora nauk medycznych uzyskała na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, w 2006 roku otrzymała zespołową nagrodę Ministra Zdrowia za cykl czterech publikacji, a w latach 2006-2009 trzy zespołowe nagrody Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za prowadzone badania naukowe. W latach 2013-2014 była członkiem Zespołu Ekspertów ds. Zdrowia przy Komisji Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W 2023 roku otrzymała odznakę ambasadora Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków za wyróżniająca się działalność na rzecz stowarzyszenia i osób z cukrzycą. Od 2009 roku jest nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, jest recenzentem prac dyplomowych oraz publikacji naukowych, redaktorem naukowym pięciu monografii wydawnictwa Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku oraz autorką licznych wykładów, prelekcji dla młodzieży szkół średnich, a także artykułów oraz wystąpień z obszaru nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Od ponad 12 lat bierze aktywny udział w zarządzaniu procesami nauczania w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku pełniąc w tejże uczelni funkcje dziekana, prorektora, a obecnie rektora, podejmuje działania w zakresie tworzenia nowych kierunków i modyfikacji istniejących kierunków. Odbyła liczne szkolenia oraz warsztaty dotyczące szeroko pojętych procesów kształcenia, obowiązujących przepisów w zakresie szkolnictwa wyższego oraz budowy kultury jakości kształcenia oraz pełniła rolę kierownika zespołu w Projekcie Praktycznie dla Zdrowia.

Scroll to Top