Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia

dr Izabela Straczewska

email: izabela.straczewska@wsz.pl

Posiada tytuł magistra w dziedzinie biologii oraz stopień doktora nauk społecznych w zakresie socjologii w dwóch specjalnościach: socjologia organizacji i socjologia ochrony środowiska nadany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wyróżnia się również wykształceniem w zakresie zarządzania projektami badawczymi. Doświadczenie zawodowe budowała poprzez wieloletnią pracę w roli wykładowcy i szkoleniowca. Jest również autorką licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, organizatorką oraz uczestniczką konferencji naukowych. Ponadto posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w pracy administracyjnej na Uczelniach, gdzie w ramach zajmowanych stanowisk zajmowała się obszarami związanymi między innymi z koordynacją działalności dydaktycznej i naukowej pracowników katedry, opracowywaniem programów studiów, szkoleń, realizacją projektów unijnych oraz ścisłą współpracą z instytucjami otoczenia biznesu. Zainteresowania naukowe Pani Izabeli mają charakter interdyscyplinarny, co znalazło odzwierciedlenie zarówno w pracy doktorskiej obejmującej tematycznie trzy dyscypliny naukowe: socjologia, zarządzanie, ochronę środowiska, jak i w pracy dydaktycznej oscylującej wokół tejże tematyki.

Scroll to Top