Kanclerz

Kanclerz WSZ

Dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ i WSZ

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, tytuł uzyskał w 2012 roku w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1995), od 2006 r. doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Od 2017 roku profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości. Ponadto kierownik licznych projektów realizowanych ze środków unijnych.

Od początku związany z rynkiem edukacyjnym w Polsce. W 1999 otworzył Wyższą Szkołę Zarządzania w Gdańsku (w 2018 roku przemianowaną na Wyższą Szkołę Zdrowia w Gdańsku), a w 2003 Wyższą Szkołę Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie (w 2015 roku przemianowaną na Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia ). W obu uczelniach pełni funkcje Kanclerza. Oprócz zarządzania uczelniami zajmuje się także działalnością naukową. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje równocześnie na rynku szkolnictwa wyższego i społecznej odpowiedzialności. Autor kilkudziesięciu artykułów o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz 3 monografii: „Społeczna odpowiedzialność uczelni”, „Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań” (przetłumaczona na język angielski i chiński) oraz „Rynek uczelni niepublicznych w Polsce”. Reprezentuje naszą szkołę w Central and East European Management Development Association (CEEMAN) w Bled w Słowenii. Współpracuje z The Interational Institute for Advances Studies in Systems Research and Cybernetics (IIAS) University of Windsor w Kanadzie. W 2004 roku był nominowany do tytułu Top Menedżer Roku Województwa Pomorskiego. W 2010 roku został uhonorowany Medalem Prezydenta The Interational Institute for Advances Studies in Systems Research and Cybernetics w Baden-Baden za wybitne osiągnięcia. Bierze udział w pracach the PRME Working Group on Poverty, a Challenge for Management Education, w ramach której uczestniczył w 2nd PRME Regional Meeting DACH & Responsible Management Education Research Conference (Chur, Switzerland, 29-30.10.2014), razem z konferencją Responsible Management Education Research Conference „The Future of Responsible Management Education,” (30.10.2014). Członek komitetu redakcyjnego czasopisma Eurasian Journal of Leadership (e-JoL) wydawanego przez Almaty Management Univeristy (Kazachstan).

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Prof. Marcin Geryk podczas zjazdu inauguracyjnego Inaugural Meeting of PRME Central and East European Chapter w Rydze (18-19 kwietnia 2016 r.) wraz z Wyższą Szkołą Zdrowia w Gdańsku został sygnatariuszem aktu założycielskiego grupy roboczej PRME dla regionu Centralnej i Wschodniej Europy. PRME jest ogólnoświatową inicjatywą promującą odpowiedzialną edukację menedżerską.

W dniach 20-22 kwietnia 2016 r. brał również udział w corocznej konferencji BMDA w Mińsku (The 14th Annual BMDA Conference), gdzie zaprezentował wyniki swoich badań.

Scroll to Top