Ubezpieczenie NNW+OC dla studentów WSZ

Szanowni Państwo!
Nieszczęśliwy wypadek może zdarzyć się zawsze i wszędzie np.: na uczelni, w domu czy na wakacjach. Dlatego przygotowaliśmy ofertę ubezpieczenia NNW PZU Edukacja razem z OC za szkody wyrządzone innym w związku z czynnościami życia prywatnego oraz nauką lub odbywaniem praktyk.

Za pośrednictwem naszej Uczelni, mogą Państwo zakupić polisę online.
Należy wejść w poniższy link
https://ubestrefa.pl/oferta/z0zr4y

Znajdują się tam informacje o ubezpieczeniu. Dokonując zakupu należy na stronie podać swój adres
e-mail i uzupełnić dane w formularzu zgłoszenia. Na podany adres zostanie wysłany komplet informacji i dokumentów. Gdy składka zostanie opłacona otrzymacie Państwo certyfikat/polisę ubezpieczenia.

WAŻNE!
Okres odpowiedzialności to 12 miesięcy, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia.

NNW PZU Edukacja to ochrona:
• bez względu na miejsce – ubezpieczenie działa w Polsce i poza jej granicami,
• bez względu na czas – ochrona 24 godziny na dobę przez cały okres ubezpieczenia.

PZU NNW Edukacja obejmuje min.:
• złamania, zwichnięcia, porażenie prądem lub piorunem, zatrucia gazami i produktami chemicznymi, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienie lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu, pogryzienia, pokąsania, ukąszenia,
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany m.in. poważnym uszkodzeniem ciała,
• świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania,
• świadczenie za zakażenie wirusowe po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny,
• zwrot kosztów: zakupu ortez, szyn, gorsetów, aparatów słuchowych,
• usługi powypadkowe typu assistance na terytorium Polski,
• śmierć ubezpieczonego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym, zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub sepsą,
• wystąpienie pocovidowego zespołu PIMS-TS.

Szanowni Państwo!
Przypominamy, że posiadanie ubezpieczenia NNW i OC jest jednym z warunków odbycia studenckich praktyk zawodowych.
Wzorem lat ubiegłych zachęcamy Państwa do dobrowolnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC) w PZU S.A.
Składka jednorazowa 100 zł.
W celu załatwienia formalności związanych z przystąpieniem do ubezpieczenia nie ma potrzeby zgłaszania się do biura uczelni.
Za pośrednictwem naszej Uczelni, mogą Państwo zakupić polisę online.

Proszę wejść w poniższy link
https://ubestrefa.pl/oferta/q8qo5h
Znajdują się tam informacje o ubezpieczeniu. Dokonując zakupu należy na stronie podać swój adres
e-mail i uzupełnić dane w formularzu zgłoszenia. Na podany adres zostanie wysłany komplet informacji i dokumentów. Gdy składka zostanie opłacona otrzymacie Państwo certyfikat/polisę ubezpieczenia.
WAŻNE!
Oferta dostępna jest do 30-11-2022 r.

Scroll to Top