Opieka geriatryczna

Celem kształcenia na studiach podyplomowych opieka geriatryczna jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie problematyki geriatrycznej z uwzględnieniem oceny stanu pacjenta w wieku podeszłym, w szczególności problematyki sprawności funkcjonalnej i jakości życia. Kierunek studiów powstał w odpowiedzi na zmieniającą się strukturę wieku społeczeństwa oraz zwiększoną aktywność osób w wieku starszym. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku opieka geriatryczna będzie przygotowany do współpracy z zespołem terapeutycznym oraz kontroli stanu pacjenta w trakcie rehabilitacji szpitalnej i ambulatoryjnej.

Podczas studiów nasi słuchacze zdobywają umiejętności:

 • przeprowadzania właściwej fizjoterapii i możliwe skutki uboczne jej prowadzenia,
 • rozpoznawania wskazań i przeciwskazań w stosowaniu postępowania fizjoterapeutycznego ,
 • rozpoznawania chorób i zespołów chorobowych występujących u osób w wieku podeszłym,
 • identyfikowania wybranych problemów zdrowotnych,
 • przeprowadzania badania i testów funkcjonalnych dla doboru środków fizjoterapii,
 • formułowania opinii dotyczącej pacjenta, przestrzegania tajemnicy dotyczącego stanu zdrowia pacjenta,
 • przestrzegania zasad współpracy obowiązujących w pracy wielodyscyplinarnego zespołu geriatrycznego/rehabilitacyjnego
 • stosowania zasad etycznych oraz przestrzegania właściwych relacji z pacjentem i jego rodziną.

Po ukończeniu studiów nasi absolwenci będą mogli podjąć pracę w kraju i poza jego granicami w:

 • zakładach opieki długoterminowej
 • sanatoriach i uzdrowiskach
 • domach opieki
 • szpitalach i prywatnych klinikach

Na studiach podyplomowych nie tylko pogłębiasz posiadaną wiedzę ale także zwiększasz swoje szanse na awans lub zmianę pracy.

Oferujemy Państwu studia w trybie niestacjonarnym, które trwają 2 semestry. Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie, a liczba godzin zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę to 212 godzin dydaktycznych. Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie opieki geriatrycznej.

Zainteresował Cię kierunek?
Zamów program studiów podyplomowych – studia.podyplomowe@wsz.pl

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń lub napisz do nas: tel.: 58 769 08 02, 58 769 08 03, 58 769 08 04
e-mail: studia.podyplomowe@wsz.pl

Scroll to Top