Psychodietetyka z elementami medycyny stylu życia

PSYCHODIETETYKA Z ELEMENTAMI MEDYCYNY STYLU ŻYCIA to specjalistyczna ścieżka kształcenia na drugim stopniu studiów magisterskich w dziedzinie Dietetyki. Głównym celem tej ścieżki jest uzyskanie szczegółowej wiedzy z zakresu psychologii żywienia oraz medycyny stylu życia, co pozwoli na kompleksowe podejście do opieki nad pacjentami z różnymi problemami żywieniowymi.
Podjęcie tej ścieżki kształcenia umożliwi zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie psychologii żywienia, która obejmuje analizę zachowań żywieniowych, relacji między emocjami a jedzeniem, oraz skutecznych metod motywacji i wspierania pacjentów w osiąganiu zdrowego stylu życia. Dodatkowo, medycyna stylu życia jest ważnym elementem tego kierunku, koncentrującym się na zrozumieniu wpływu różnych aspektów codziennego życia, takich jak aktywność fizyczna, stres czy sen na zdrowie i dobre samopoczucie. Studenci będą uczyć się jak identyfikować i zmieniać niezdrowe nawyki życiowe pacjentów, aby poprawić ich zdrowie ogólne i jakość życia. Całość programu kształcenia będzie obejmować również elementy dietetyki klinicznej, nauki o żywieniu, a także biochemii, anatomii i fizjologii człowieka, aby zapewnić pełne zrozumienie związku między dietą a zdrowiem. Absolwenci będą dobrze przygotowani do pracy z pacjentami w celu wspierania ich w osiąganiu zdrowego stylu życia i poprawy jakości żywienia. Takie umiejętności sprawią, że studenci będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy świadcząc lepsze usługi w poradniach jak i na szkoleniach. Holistyczne podejście to obecnie najlepsza droga wspierania podopiecznych.

PRZEDMIOTY m.in.:

3 semestr:

  1. Praktyczny aspekt motywacji pacjenta
  2. Psychologia odżywiania i odchudzania z elementami terapii poznawczo behawioralnej
  3. Emocjonalne aspekty odżywiania i odzyskiwanie kontroli procesu jedzenia
  4. Zaburzenia odżywiania i ich terapia
  5. Kulturowe uwarunkowania żywieniowe

4 semestr:

  1. Psychologia procesu zmian zachowań żywieniowych i wyznaczanie celów w pracy z pacjentem
  2. Neofobia żywieniowa i modelowania nawyków żywieniowych u dzieci
  3. Dialog motywujący
  4. Stres – przyczyny i sposoby radzenia sobie ze stresem z elementami technik relaksacji
  5.  Medycyna stylu życia
Scroll to Top