Dietetyka kliniczna

DIETETYKA KLINICZNA  na drugim stopniu studiów magisterskich to ścieżka kształcenia skupiająca się na zdobyciu szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia w kontekście różnych stanów zdrowia i chorób. Głównym celem tej ścieżki jest przygotowanie studentów do pracy jako wysoko wykwalifikowani dietetycy, specjalizujący się w zapewnianiu wsparcia żywieniowego pacjentom z różnymi problemami zdrowotnymi.
W trakcie tej ścieżki kształcenia, studenci zdobędą dogłębną wiedzę w zakresie dietetyki klinicznej, w tym skomplikowanych aspektów żywienia związanych z chorobami przewlekłymi, zaburzeniami metabolicznymi, alergiami pokarmowymi, chorobami układu pokarmowego, chorobami sercowo-naczyniowymi, nowotworami i innymi stanami zdrowia.
Studenci nauczą się przeprowadzać szczegółową ocenę stanu odżywienia pacjentów, analizować wyniki badań laboratoryjnych i diagnoz lekarskich w celu opracowania indywidualnych planów żywieniowych odpowiednich dla każdego pacjenta. Będą również uczyć się, jak monitorować postępy i skuteczność planów żywieniowych oraz w razie potrzeby dostosowywać je w zależności od zmieniającego się stanu zdrowia pacjenta.
Ważnym elementem tej ścieżki kształcenia będzie także nauka o interakcjach między lekami a żywieniem, co pozwoli na odpowiednie dostosowanie diety do potrzeb pacjentów przyjmujących różnego rodzaju leki.
Dodatkowo, program kształcenia obejmuje wiedzę na temat zasad dietoterapii, technik żywieniowych stosowanych w różnych warunkach klinicznych, a także naukę o suplementacji i specjalnych produktach żywieniowych dla pacjentów z potrzebami żywieniowymi.
Ścieżka kształcenia w Dietetyce Klinicznej przygotuje studentów do pracy w szpitalach, przychodniach, ośrodkach opieki zdrowotnej, a także w prywatnych praktykach dietetycznych, gdzie będą mogli zapewnić kompleksowe wsparcie żywieniowe dla pacjentów cierpiących na różne schorzenia. Absolwenci będą mieć kluczową rolę w poprawie zdrowia i jakości życia swoich pacjentów poprzez odpowiednio skomponowane plany żywieniowe i edukację na temat zdrowego stylu życia.

PRZEDMIOTY m.in.:

3 semestr:
  1. Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa
  2. Nutrigenomika
  3. Gastroenterologia
  4. Endokrynologia
  5. Żywienie w zaburzeniach mikrobioty jelitowej
4 semestr:
  1. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
  2. Żywienie w chorobach skóry i alergicznych
  3.  Rola dietetyka w szpitalnym zespole żywieniowym
  4. Terapia niedożywienia z oceną stanu odżywienia
  5. Psychoonkologia/Psychologia zdrowia
Scroll to Top