Psychoterapia

Ścieżka kształcenia – psychoterapia – jest odpowiedzią na najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęź psychologii. Kładzie nacisk na przygotowanie absolwentów do kontynuowania edukacji w zakresie szkolenia z psychoterapii, a jednocześnie pozwala absolwentom dokonać bardziej świadomego wyboru w zakresie nurtu psychoterapii do dalszego szkolenia.

PRZEDMIOTY m.in.:

7 semestr

 1. Mentalizacja w psychoterapii
 2. Psychoterapia grupowa
 3. Psychotraumatologia
 4. Techniki relaksacyjne
 5. Psychologia ciała

8 semestr

 1. Mentalizacja w psychoterapii
 2. Psychoterapia grupowa 
 3. Psychotraumatologia 
 4. Techniki relaksacyjne 
 5. Psychologia ciała

9 semestr

 1. Psychoterapia par i rodzin
 2. Psychoterapia uzależnień
 3. Teoria Queer w psychologii 
Scroll to Top