Fizjoterapia - cele kształcenia

Naszym celem jest:

  • przygotowanie studentów do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie stosowania czynników naturalnych w profilaktyce i leczeniu,
  • przygotowanie do wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych,
  • wykształcenie umiejętności przywracania utraconej sprawności fizycznej chorego poprzez leczenie ruchem,
  • przygotowanie do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osobom w różnym wieku,
  • przekazanie wiedzy niezbędnej do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej,
  • wykształcenie umiejętności kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami fizjoterapeutycznymi,
  • wykształcenie odpowiedzialności zawodowej, podejmowania trafnych decyzji diagnostycznych i gotowości niesienia pomocy chorym.
Scroll to Top