Salon Maturzystów - Perspektywy 2023

Kolejny Salon Maturzystów za nami. W minionym tygodniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, mieliśmy okazję do spotkania z przyszłymi studentami podczas corocznej edycji Gdańskiego Salonu Maturzystów Perspektywy .
Stanowisko Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku jak zwykle cieszyło się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających.
Uczniowie szkół średnich z zaciekawieniem wysłuchiwali informacji na temat oferty kształcenia, perspektyw rozwoju oraz możliwości jakie stwarza studiowanie w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Na odwiedzających czekała także możliwość zdobycia gadżetów podczas zabawy z kołem fortuny WSZ.
Coroczne spotkania z przyszłymi studentami to dla nas okazja nie tylko do przedstawienia oferty Uczelni, ale również wysłuchania Waszych opinii co do przyszłych kierunków rozwoju.
Serdecznie dziękujemy za możliwość spotkania.
Scroll to Top